Strona główna
opoka.org.pl
2022-02-02 14:04
PS

Siostry zakonne – towarzyszą zranionym i wspierają odnowę Kościoła

Dlaczego chcą dać siebie, swój czas, wsparcie i uwagę osobom zranionym? Przeczytaj świadectwa sióstr zakonnych zaangażowanych w inicjatywę #SiostryDlaZranionych i telefon zaufania #SiostryDlaSióstr.

„Wiem, że wielu młodych ludzi, ale też i w wieku dojrzałym, próbuje sobie poradzić z takimi doświadczeniami. Chcę ich wysłuchać, towarzyszyć im i pomagać przy pomocy łaski Pana Boga” – mówi jedna z sióstr zaangażowanych w towarzyszenie zranionym. „Miałam wielkie pragnienie serca, by ofiarować osobiście coś dla Kościoła w tej sprawie”, „Chcę uczestniczyć w tworzeniu takiej przestrzeni zaufania i słuchania. Bo Bóg jest Tym, który słucha” – wtórują jej kolejne siostry.  „Wierzę, że ten projekt jest jednym z tych kroków, który prowadzi do odnowy piękna oblicza człowieka, a tym samym oblicza Kościoła Chrystusowego” – dodaje następna zakonnica.

Od grudnia 2021 r. działają dwa wspólne projekty dla pokrzywdzonych, zainicjowane przez Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszy z nich to dyżury telefoniczne dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym. Prowadzi je 11 sióstr z 10 zgromadzeń zakonnych. Listę dyżurów można odnaleźć na stronie wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie/. Drugą inicjatywą jest telefon zaufania „Siostry dla Sióstr” (tel. 798 009 615 co środa, g. 19-21) skierowany do obecnych oraz byłych sióstr zakonnych, które albo same potrzebują pomocy z powodu doznanej w przeszłości krzywdy wykorzystania seksualnego albo w środowisku, w którym pracują, spotkały osobę, która doświadczyła tego typu przemocy.

– Zaangażowanie sióstr zakonnych na rzecz osób zranionych wykorzystaniem seksualnym, którego wyrazem jest współpraca z Fundacją Świętego Józefa KEP, to wyraz matczynej miłości Kościoła. Jest to zarazem konkretna odpowiedź na potrzebę włączenia kobiet do tworzonego przez Kościół w Polsce systemu pomocy osobom skrzywdzonym – podkreśliła w dniu startu obu inicjatyw Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.


Świadectwa sióstr zakonnych zaangażowanych w inicjatywy dla pokrzywdzonych:


***

Jeśli ktoś został skrzywdzony, zraniony, inni powinni pomagać w naprawianiu krzywdy, także w przywracaniu poczucia sprawiedliwości. Tak po ludzku biorąc.
Ale wiem też i tego nieustannie doświadczam, że Bóg, który naprawdę jest Miłością Miłosierną, chce z całą swą mocą wkraczać w nasze życie, by uzdrawiać, wewnętrznie uwalniać, przywracać sens życia i poczucie sprawiedliwości wszystkim skrzywdzonym, zranionym.
I choć Jego działanie miłości jest nieporównanie głębsze i bardziej radykalne niż ludzkie, potrzebuje też do tego osób, które by o Nim dawały świadectwo i jednocześnie wspierały na sposób ludzki skrzywdzonych, zranionych.

***

Od dłuższego czasu widzę, że wiele osób pokrzywdzonych cierpi w milczeniu, albo ich słowom nie zawsze się dowierza, chciałabym chociaż tą kropelką swojego udziału dodać otuchy.

***

Cierpienie związane z wykorzystaniem seksualnym to doświadczenie m.in. ogromnej samotności, wręcz zabijającej. Bycie obok, gotowość na słuchanie – otwiera klatkę tej samotności. A przynajmniej daje taką możliwość i daje nadzieję. Mogę w tej posłudze być „otwieraczem klatek”, dla tych, którzy chcą wyjść.
Mam jednocześnie głębokie przekonanie, że Bóg jest Tym, który leczy. Spotkanie z Nim, odbudowanie zaufania do Niego tak, aby to Jego wpuścić w tę klatkę, w najciemniejsze miejsca pamięci i serca – to „droga światła”, powstawania z ran. Zaufania uczymy się w relacjach, więc  tworzenie przestrzeni zaufania i przyjęcia osoby jest zarazem: uzdrawiające i otwierające na relacje, na obecność Boga. Chcę uczestniczyć w tworzeniu takiej przestrzeni zaufania i słuchania. Bo Bóg jest Tym, który słucha.

***

Propozycja wyszła od Przełożonych, ale miałam wielkie pragnienie serca, by ofiarować osobiście coś dla Kościoła w tej sprawie. A przede wszystkim jak Pan dozwoli, to pomagać osobom wchodzić na drogę pojednania z sobą, z innymi ku wolności i przebaczeniu.  

***

Przez wiele lat pracowałam w podstawowej formacji zakonnej jako mistrzyni nowicjatu i junioratu. I tu spotkałam się z problemem wykorzystania seksualnego. Wiem, że wielu młodych ludzi, ale też i w wieku dojrzałym, próbuje sobie poradzić z takimi doświadczeniami. Chcę ich wysłuchać, towarzyszyć im i pomagać przy pomocy łaski Pana Boga.

***

W głębi serca noszę miłość do Kościoła i troskę o jego odnowę. To dar Ducha Świętego. Dotyka mnie fakt, że oblicze Kościoła Chrystusowego jest tak mocno niszczone przez ludzki grzech. Boli mnie, kiedy człowiek cierpi w ukryciu, kiedy doznaje krzywdy wewnątrz wspólnoty Kościoła i czuje się bezradny. Często zostaje z tym problem sam. Wierzę, że poprzez współpracę w tym projekcie, oddając mój czas i predyspozycję do słuchania, będę mogła być wsparciem dla tych, którzy potrzebują być wysłuchani. Wierzę, że wspólnie z daną osobą – przy wsparciu specjalistów z Fundacji Świętego. Józefa – będziemy się starali znaleźć drogę prowadzącą do uzdrowienia, do odzyskania godności. Wierzę, że ten projekt jest jednym z tych kroków, który prowadzi do odnowy piękna oblicza człowieka, a tym samym oblicza Kościoła Chrystusowego.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-01-26 13:31:34
miniaturka

Prymas do formatorów seminaryjnych

Seminarzyści powinni posiąść wrażliwość umożliwiającą skuteczną ochronę dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami przemocy i wykorzystania, głównie o charakterze seksualnym” – mówił abp Wojciech Polak do rektorów i wychowawców seminaryjnych kończących 21 stycznia szkolenie w Gnieźnie.
2022-01-29 13:02:48
miniaturka

Życzenia dla osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii

Pragnę Wam życzyć płynących z miłości Boga światła i mocy do owocnego służenia naszym braciom i siostrom żyjącym poza granicami kraju – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w specjalnym liście skierowanym do osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii, z okazji obchodzonego 2 lutego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.
2022-01-29 16:01:47
miniaturka

Kongres Młodzieży Polonijnej online, 19.02.22

Drodzy młodzi przyjaciele! Już 19 lutego kolejne nasze spotkanie z cyklu: Kongres Młodzieży Polonijnej online! Tym razem pod hasłem: "Być Chrześcijaninem dzisiaj" - będziemy się zastanawiać co to oznacza w dzisiejszej rzeczywistości. Serdecznie zapraszamy! "Spotkania LIVE” są stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.
2022-02-06 16:03:15
miniaturka

Nowy numer „Anamnesis”

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski opublikowała kolejny numer biuletynu „Anamnesis”
2022-02-09 14:08:44
miniaturka

Oświadczenie Przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

"Jego świadectwo i głęboka szczerość winny pobudzać nas wszystkich do obrony ofiar wykorzystywania i ochrony tych, którzy zostali powierzeni naszej opiece" - zaznaczył Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich w oświadczeniu w sprawie doniesień dotyczących Papieża Emeryta Benedykta XVI.
2022-02-11 11:30:34
miniaturka

Ingres bpa Wiesława Lechowicza do katedry polowej WP

Uroczystość ingresu do katedry polowej Wojska Polskiego bpa Wiesława Lechowicza odbędzie się w sobotę, 12 lutego 2022 r o godz. 11.00. Transmisja tego wydarzenia przez: program 3. Telewizji Polskiej, TVP Polonia oraz stronę katedry polowej i Ordynariatu Polowego. Bp Wiesław Lechowicz przez jedenaście lat pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Do czasu wyboru nowego delegata do spraw emigracji bp Lechowicz nadal będzie pełnił tę funkcję. „Z czasem, gdy nie będę już formalnie odpowiedzialny za Polonię, to ona i tak pozostanie w moim sercu i w moich modlitwach”- powiedział bp Lechowicz.