Strona główna
opoka.org.pl
2022-02-06 15:59
KKBiDS

Nowy numer „Anamnesis”

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski opublikowała kolejny numer biuletynu „Anamnesis”

OD REDAKCJI

Eucharystyczna dynamika posłania

Wchodzimy w rok duszpasterski, przeżywany w Kościele polskim pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. Udział pełny w liturgii eucharystycznej, poprzez zjednoczenie z Jezusem w Komunii sakramentalnej, ma być źródłem coraz bardziej świadomego i dojrzałego uczestnictwa w życiu Bożym; stanowi początek dynamiki posłania. Papież Benedykt XVI zauważa, iż w rzeczywistości nie pokarm eucharystyczny przemienia się w nas, ale my w sposób tajemniczy jesteśmy w niego przemienieni. Chrystus karmi nas jednocząc ze sobą (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, n. 70). Świadomość bycia posłanym ma nas mobilizować, aby „pójście w świat” było na miarę świadectwa. Formuła rozesłania na zakończenie liturgii eucharystycznej nie jest zwyczajnym rozwiązaniem zgromadzenia czy zamknięciem celebracji. Jej słowa wskazują na dwa kierunki posłania: głoszenie Ewangelii o zbawieniu oraz sprawowanie przeżytego wydarzenia zbawczego w Liturgii Godzin (por. KL 83-85) i obchodach roku liturgicznego (por. KL 102). Kościół to nie tylko grupa ludzi, która od czasu do czasu gromadzi się na sprawowaniu Eucharystii, ale to wspólnota Ludu Bożego mająca udział w potrójnym (prorockim, kapłański i królewskim) posłannictwie Chrystusa. Słysząc słowa Idźcie w pokoju Chrystusa mamy świadomość bycia posłanymi do konkretnego miejsca spędzania przez człowieka czasu (dom, szkoła, praca, obowiązki, wakacje, bycie wśród ludzi o różnym poglądach czy upodobaniach) z misją ewangelizowania i uświęcania. To nie jest zadanie na miarę ludzkich sił. Udział w liturgii ma być dla niego źródłem, co wskazuje na naturę eucharystycznej dynamiki posłania. W kontekście tych treści, oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer biuletynu Anamnesis, z życzeniem owocnej lektury.

W dziale NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO znajdujemy tekst kolejnych ośmiu katechez wygłoszonych w czasie środowych audiencji generalnych. Ich tematyka jest zogniskowana wobec zagadnień dotyczących życia modlitewnego. Ponadto, Czytelnicy mają okazję zapoznania się z treścią homilii wygłoszonej w czasie Mszy Świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Na szczególną uwagę zasługuje także przemówienie papieża Franciszka wygłoszone do diakonów stałych.

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera przesłanie Sekretarza Stanu na czas przeżywanego w Kościele na terenie Włoch Krajowego Tygodnia Liturgicznego. Kongregacja ds. Biskupów wydała recognitio odnośnie do Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku oraz przymiotów dotyczących kandydatów do stałej posługi lektora i akolity, którzy nie są kandydatami do święceń (treść dekretu znajduje się w następnym dziale biuletynu).

Z kolei Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała stosowne dekrety zatwierdzające teksty liturgiczne na wspomnienia nowych polskich błogosławionych: kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej (dla archidiecezji warszawskiej) oraz ks. Jana Franciszka Machy (dla archidiecezji katowickiej). W biuletynie znajdują się także teksty na obchody tych wspomnień. Decyzją tej samej Kongregacji w miejscowości Skępe (diecezja płocka) można sprawować Eucharystię według formularza Mszy Świętej wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie. Stosownymi dekretami zatwierdzone zostały patronaty: św. Kingi dla miasta Nowy Korczyn (diecezja kielecka) oraz św. Jana Pawła II dla miasta Staszów (diecezja sandomierska).

Dział NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII zawiera Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń. Po uzyskaniu recognitio Kongregacji ds. Biskupów (treść w dziale poświęconym dokumentom Stolicy Apostolskiej) pozostaje decyzja Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski określająca datę wprowadzenia w życie tego Dekretu.

W sprawach liturgicznych wypowiadali się również polscy biskupi diecezjalni. W listach pasterskich kwestie liturgiczne podjęli bp Damian Bryl (diecezja kaliska) oraz bp Andrzej F. Dziuba (diecezja łowicka). Zagadnienia dotyczące spraw liturgicznych były także przedmiotem wygłoszonych homilii (abp Stanisław Gądecki, abp Wiktor Skworc). Ponadto, bp Roman Pindel (diecezja bielsko-żywiecka) wydał dekret regulujący sprawę celebracji liturgii rzymskiej sprzed reformy z roku 1970. Jest to odpowiedź na decyzje podjęte przez papieża Franciszka w Motu proprio Traditionis custodes.

Na mocy stosownych dekretów zostały erygowane sanktuaria diecezjalne. Biskup łomżyński powołał sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli, a biskup toruński Wiesław Śmigiel erygował sanktuarium w kościele Świętego Jakuba w Toruniu.

Dział zatytułowany FORMACJA LITURGICZNA zawiera opracowanie ks. Piotra Jury, pracującego na co dzień we Włoszech. Artykuł stanowi prezentację trzeciego wydania Mszału rzymskiego w języku włoskim.

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znaleźć można tekst Aktu zawierzenia Narodu polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Uroczystość miała miejsce w kaliskim sanktuarium św. Józefa, a liturgii przewodniczył abp Stanisław Gądecki – arcybiskup metropolita poznański, pełniący zadania Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Dział INFORMACJE zawiera szeroką informację (bp Andrzej F. Dziuba) na temat Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, jaki odbył się w Budapeszcie. Ponadto, znaleźć można wiadomości o wydarzeniach z terenu Kościoła w Polsce. W miejscowości Borzęta (archidiecezja krakowska) odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego ołtarza. W trosce o formację służby liturgicznej, swoje słowo wystosował bp Damian Bryl (diecezja kaliska). Ośrodek formacyjny w Zawichoście (diecezja sandomierska) był miejscem kolejnych zajęć w ramach Szkoły Zakrystianów (s. Anna Hyszko CHR). W tym dziale znajdują się także dwa sprawozdania: z zebrania Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski (bp Piotr Greger) oraz z corocznego sympozjum liturgicznego organizowanego w Lądzie n. Wartą (ks. Radosław Błaszczyk SDB). Całość działu zamyka wykaz nowych publikacji z zakresu liturgiki.

W ostatnim czasie odeszli po wieczną nagrodę wybitni znawcy spraw liturgicznych. Ich sylwetki, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań na polu liturgiki, zostały zamieszczone w dziale NEKROLOGI.

Dziękuję Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu za okazaną – po raz kolejny – pomoc, zwłaszcza za wykaz publikacji oraz opracowane nekrologi.

Bp Piotr Greger
Bielsko-Biała, dnia 28 listopada 2021 roku, w 1. niedzielę adwentu


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-01-29 13:02:48
miniaturka

Życzenia dla osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii

Pragnę Wam życzyć płynących z miłości Boga światła i mocy do owocnego służenia naszym braciom i siostrom żyjącym poza granicami kraju – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w specjalnym liście skierowanym do osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii, z okazji obchodzonego 2 lutego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.
2022-01-29 16:01:47
miniaturka

Kongres Młodzieży Polonijnej online, 19.02.22

Drodzy młodzi przyjaciele! Już 19 lutego kolejne nasze spotkanie z cyklu: Kongres Młodzieży Polonijnej online! Tym razem pod hasłem: "Być Chrześcijaninem dzisiaj" - będziemy się zastanawiać co to oznacza w dzisiejszej rzeczywistości. Serdecznie zapraszamy! "Spotkania LIVE” są stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.
2022-02-02 14:06:18
miniaturka

Siostry zakonne – towarzyszą zranionym i wspierają odnowę Kościoła

Dlaczego chcą dać siebie, swój czas, wsparcie i uwagę osobom zranionym? Przeczytaj świadectwa sióstr zakonnych zaangażowanych w inicjatywę #SiostryDlaZranionych i telefon zaufania #SiostryDlaSióstr.
2022-02-09 14:08:44
miniaturka

Oświadczenie Przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

"Jego świadectwo i głęboka szczerość winny pobudzać nas wszystkich do obrony ofiar wykorzystywania i ochrony tych, którzy zostali powierzeni naszej opiece" - zaznaczył Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich w oświadczeniu w sprawie doniesień dotyczących Papieża Emeryta Benedykta XVI.
2022-02-11 11:30:34
miniaturka

Ingres bpa Wiesława Lechowicza do katedry polowej WP

Uroczystość ingresu do katedry polowej Wojska Polskiego bpa Wiesława Lechowicza odbędzie się w sobotę, 12 lutego 2022 r o godz. 11.00. Transmisja tego wydarzenia przez: program 3. Telewizji Polskiej, TVP Polonia oraz stronę katedry polowej i Ordynariatu Polowego. Bp Wiesław Lechowicz przez jedenaście lat pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Do czasu wyboru nowego delegata do spraw emigracji bp Lechowicz nadal będzie pełnił tę funkcję. „Z czasem, gdy nie będę już formalnie odpowiedzialny za Polonię, to ona i tak pozostanie w moim sercu i w moich modlitwach”- powiedział bp Lechowicz.
2022-02-13 18:39:31
miniaturka

Przekroczyłem próg katedry polowej Wojska Polskiego w imię Jezusa Chrystusa

Wierzę i liczę na to, że tajemnica mocy i mądrości Bożej będzie także mi towarzyszyć w posłudze, którą dziś podejmuję dla dobra Ojczyzny i Kościoła, Wojska Polskiego i Ordynariatu Polowego – powiedział bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, w homilii podczas ingresu do Katedry Polowej WP.