Strona główna
opoka.org.pl
2022-09-27 12:50
KKBiDS

Pielgrzymka muzyków kościelnych (zapowiedź)

W dniu 12 listopada 2022 roku na Jasnej odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych

Autor/źródło: Ewa Klejnot-Schreiber, licencja: CC BY

XIII. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę
(12 listopada 2022 r.)
Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69, 31)

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie! Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni! Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani! Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły wokalno-instrumentalne, na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, dnia 12 listopada 2022 roku, której hasłem będzie: Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69, 31).

Autor natchniony mówi: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską do świątyni Boga Jakuba! niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem” (Iz 2, 3) .Z radością przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi w którym żyje Chrystus i zbawia nas i wciąż i nieustannie okazuje nam swoje miłosierdzie. Przychodzimy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych zgromadzeni we wspólnocie Kościoła doświadczać Jego obecności w naszym życiu i naszym posługiwaniu. Ten rok podobnie jak ubiegły, okazał się czasem wyjątkowej próby naszej wiary, naszej wierności Bogu i Kościołowi. Czas naznaczony epidemią zweryfikował nasze życie, naszą wiarę i spowodował, że wielu naszych braci i sióstr odeszło od Boga i nie powróciło do kościoła. Zdajemy sobie sprawę, że na tej drodze także wiele chórów, scholi i zespołów wokalnoinstrumentalnych przestało istnieć. Co się dzieje w naszym życiu i co się stanie gdy w naszych „kagankach” zabraknie oliwy żywej wiary i gdy przestaną one świecić na przyjście Chrystusa Oblubieńca? „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt, 24, 44).

Przychodzimy do Tej, która jest nasza Królową, „jest Królową w służbie Boga dla ludzkości, jest Królową miłości, która swoje życie czyni darem dla Boga, aby włączyć się w plan zbawienia człowieka...Czuwając nad nami, swoimi dziećmi, dziećmi, które zwracają się do Niej w modlitwie, aby Jej dziękować lub prosić o Jej matczyną opiekę. Jej niebieską pomoc, gdy być może zgubiły drogę, udręczone cierpieniem lub niepokojem z powodu smutnych i bolesnych kolei życia. W pogodnych lub mrocznych chwilach życia zwracamy się do Maryi, zawierzając się Jej nieustannemu wstawiennictwu, aby u Syna wyjednywała nam wszelkie łaski i miłosierdzie potrzebne w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata” (Benedykt XVI).

Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny.

Program pielgrzymki

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali Papieskiej godzinie 9.45, i zajmujemy miejsca. Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne w przedsionku Sali Papieskiej. Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie chórów, scholi i zespołów pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do dnia 7 listopada 2022 roku. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Śpiewy poprowadzą muzycy kościelni diecezji tarnowskiej.

Współodpowiedzialny za organizację pielgrzymki jest ks. dr Grzegorz Piekarz, duszpasterz muzyków kościelnych diecezji tarnowskiej.

10.00 - Sala Papieska prezentacja grup, powitanie (o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych)
10.10 - Liturgia pokutna (przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE). Śpiewy poprowadzą muzycy diecezji tarnowskiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym (pieśni pokutne).
Wykonawcy: schola Chłopięcego Chóru Katedralnego PUERI CANTORES TARNOVIENSES (dyr. ks. Grzegorz Piekarz), Chór Mieszany Bazyliki Limanowskiej CANTICUM JUBILAEUM (dyr. Marek Michalik).
Spowiedź indywidualna podczas liturgii pokutnej w Sali Papieskiej (po homilii): duszpasterze muzyków kościelnych.
11.30 – Sala Papieska, katecheza – ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJP II: Wiara fundamentem posługi muzyka kościelnego.

Po konferencji agapa, przerwa na posiłek.

13.00 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.
13.30 – Bazylika Jasnogórska: Msza święta z homilią (przewodniczy biskup Piotr Greger, Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Koncelebransi: duszpasterze muzyków kościelnych.

PROGRAM ŚPIEWÓW W CZASIE MSZY ŚW:

Wejście: Królowo ziem Polskich (opr. ks. K. Pasionek) - chór + org.
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud + org.
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud + org.
Śpiew przed Ewangelia: Alleluja (J. Gładysz) - chór + org.
Modlitwa wiernych: Oratio universalis (Pueri Cantores) - chór + lud + org.
Przygotowanie darów: Deus caritas est (H.J. Botor) - chór + org.
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud + org.
Po doksologii: Amen (Pueri Cantores) - chór + org.
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud + org.
Komunia: Ave verum Corpus natum (W. A. Mozart) - chór + org.
Komunia: Utwór organowy - organy
Uwielbienie: Da pacem Domine (O. Faulstih) + Psalm 122 - chór +org.
Po rozesłaniu: Laudate Dominum (Gounod/ks.K. Pasionek) - chór + org.
Po rozesłaniu: Utwór organowy - organy

Śpiewy prowadzi: Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES (dyr. ks. Grzegorz Piekarz), Chór Mieszany Bazyliki Limanowskiej CANTICUM JUBILAEUM (dyr. Marek Michalik), Chór Chłopięcy z Bazyliki Limanowskiej (Halina Dyczek), Chór Męski Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (Teresa Staśko), Chór CANTATE DEO z Krużlowej (dyr. Roman Kwoka), Chór MAGNIFICAT z Tarnowa (ks. Bartosz Bąk), Chór Mieszany ZEW GÓR z Łącka (Marcin Wnęk), Chór Mieszany CANTABILE z Łużnej Łużna (Jan Wypasek), Chór Mieszany im. E. Bojanowskiego z Kamienicy (Dorota Chęcińska), Chór Mieszany GAUDETE z Radłowa (Łukasz Burgieł), Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego VERAICON z Nowego Sącza (Izabela Biskupska), Chór Mieszany z Dębna (Paweł Grabczyński).

Organiści: Wiesław Kaczor, Damian Sowa

Po Komunii świętej: modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Uroczysty koncert: Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES (dyr. ks. Grzegorz Piekarz), Chór Mieszany Bazyliki Limanowskiej CANTICUM JUBILAEUM (dyr. Marek Michalik), Chór Mieszany ZEW GÓR z Łącka (Marcin Wnęk), Chór Mieszany CANTABILE z Łużnej Łużna (Jan Wypasek), Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego VERAICON z Nowego Sącza (Izabela Biskupska). Chóry wykonują po dwa utwory.

Kolejna, XIV. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych odbędzie się 18 listopada 2023 roku. Liturgię i muzykę przygotują muzycy kościelni diecezji włocławskiej.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.

Z modlitwą
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
krajowy duszpasterz muzyków kościelnych


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-09-21 14:52:45
miniaturka

Komunikat z posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP

20 września w Porszewicach odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, któremu przewodniczył ks. biskup Wojciech Osial – Przewodniczący KWK.
2022-09-23 10:23:31
miniaturka

Zaproszenie na sympozjum

Księża salezjanie zapraszają na kolejne sympozjum liturgiczne
2022-09-23 21:14:16
miniaturka

Spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Tegoroczny Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbył się w dniach od 20 do 22 września 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach
2022-09-30 13:30:09
miniaturka

Ewa Kusz członkinią Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

Ojciec Święty mianował dziś dziesięciu nowych członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. W gronie tym zalazła się Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
2022-09-30 21:11:08
miniaturka

Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich we Wrocławiu

W dniach 27-29 września br. w stolicy Dolnego Śląska spotkali się dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich z całej Polski. Szukając sposobów promowania przygotowanego już programu duszpasterskiego "Wierzę w Kościół Chrystusowy", jednocześnie zastanawiali się nad koncepcją kolejnego programu na rok 2023/2024
2022-10-02 15:24:34
miniaturka

Zebranie Plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

W dniach 30.09 - 2.10.2022 odbyło się w Zakopanem zebranie Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy (dotychczas Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej). PRDE zrzesza kilkadziesiąt osób –duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. bp Piotr Turzyński. Tematem przewodnim spotkania było wychowanie dzieci i młodzieży.