Strona główna
opoka.org.pl
2022-10-02 14:57
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Zebranie Plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

W dniach 30.09 - 2.10.2022 odbyło się w Zakopanem zebranie Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy (dotychczas Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej). PRDE zrzesza kilkadziesiąt osób –duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. bp Piotr Turzyński. Tematem przewodnim spotkania było wychowanie dzieci i młodzieży.

Zebranie Plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

KOMUNIKAT

W dniach 30.09 - 2.10.2022 odbyło się zebranie Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy (dotychczas Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej). PRDE zrzesza kilkadziesiąt osób –duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. bp Piotr Turzyński.

Przedmiotem spotkania plenarnego (po dwóch latach spotkań on-line) była refleksja nad problemami związanymi z duszpasterstwem dzieci i młodzieży oraz małżeństw i rodzin, którym zajmowaliśmy się przez ostatnie trzy lata. Referat wprowadzający wygłosił ks. dr Jerzy Dzierżanowski. Omówił w nim strategię działań duszpasterstwa rodzin w świetle współczesnych wyzwań. Potem przedstawiciele poszczególnych Polskich Misji Katolickich w Europie zdali relację, jak wyglądała praca duszpasterska na ich terenie, podczas pandemii i bezpośrednio po niej.

W kolejnym dniu podjęto temat związany z duszpasterstwem młodego pokolenia. Pani prof. Krystyna Chałas (KUL) wygłosiła referat pt. „Młodzież w świecie wartości dziś”, a doskonałym jego uzupełnieniem był wykład ks. prof. Adama Maja COr pt. „Rodzina i szkoła w wychowaniu ku  wartościom”. 

Nad praktyczną stroną form pracy z dziećmi i młodzieżą pochylili się ks. dr Michał Wilkosz, Rektor PMK w Niemczech, ks. dr Jacek Herma, s. Bożena Sienkiewicz MCHR oraz dr Elwira Pniewska. Problemy duszpasterstwa młodego pokolenia zawierzyliśmy w modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Członkowie Rady za najważniejsze duszpasterskie wyzwania uznali prowadzenie duszpasterstwa młodego pokolenia w charakterze służby, towarzyszenie młodym, którzy w tych trudnym czasie często doświadczają słabości i kruchości życia wiary i modlitwy. W wystąpieniach wskazany został problem postępującego apateizmu oraz zagrożenia płynącego z rozwoju digitalizacji prowadzących w konsekwencji do powierzchowności życia religijnego i poczucia braku sensu życia.

Zostały też przedstawione działania grup młodzieżowych : Emaus – referował tę działalność ks. Prowincjał Bogdan Renusz SChr, Orły – ks. Rektor Michał Wilkosz, harcerstwo – ks. dr Krzysztof Tyliszczak. Uczestnicy zapoznawali się z przedstawianymi różnymi formami kształtowania osobowości wiary oraz charakteru, zarówno w formie duchowej, jak i praktycznej.

Polonijna Rada Duszpasterska Europy wyraża wdzięczność wszystkim duszpasterzom, osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim, którzy w dobie pandemii dawali świadectwo apostolskiej gorliwości i ewangelicznej posługi. Doceniając ich rolę we wspólnotach polonijnych, członkowie PRDE zwracają się do przełożonych Kościoła w Polsce z prośbą o dalsze wspieranie personalne i duchowe duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie.

Rada zachęca wszystkie wspólnoty duszpasterskie do organizowania grup na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r.

Zakopane, 2.10.2022

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-09-27 12:53:36
miniaturka

Pielgrzymka muzyków kościelnych (zapowiedź)

W dniu 12 listopada 2022 roku na Jasnej odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych
2022-09-30 13:30:09
miniaturka

Ewa Kusz członkinią Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

Ojciec Święty mianował dziś dziesięciu nowych członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. W gronie tym zalazła się Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
2022-09-30 21:11:08
miniaturka

Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich we Wrocławiu

W dniach 27-29 września br. w stolicy Dolnego Śląska spotkali się dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich z całej Polski. Szukając sposobów promowania przygotowanego już programu duszpasterskiego "Wierzę w Kościół Chrystusowy", jednocześnie zastanawiali się nad koncepcją kolejnego programu na rok 2023/2024
2022-10-03 15:18:01
miniaturka

II. edycja konkursu „Pasjonująca lekcja religii” – poznaliśmy laureatów

Poznaliśmy rozstrzygnięcia II. edycji konkursu na scenariusz zajęć pn. „Pasjonująca Lekcja Religii”. Spośród nadesłanych prac, jury pod przewodnictwem, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie katechetyki – dr Anety Rayzacher-Majewskiej, wyselekcjonowało te najbardziej wartościowe, przyznając ich autorom tytuły laureatów.
2022-10-03 15:29:18
miniaturka

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie lekcji religii w szkole

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej negatywnych postaw i opinii odnośnie do lekcji religii w szkole Komisja Wychowania Katolickiego pragnie podkreślić katechetyczne i wychowawcze znaczenie szkolnego nauczania religii i dziękuje wszystkim, którzy swoją postawą podkreślają jego wartość.
2022-10-10 11:03:01
miniaturka

Polonia pielgrzymowała do „Angielskiego Nazaretu”

W sobotę 8 października Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, przewodniczył pielgrzymce Polonii środkowej i wschodniej Anglii do sanktuarium w Walsingham, nazywanego „Angielskim Nazaretem”. – Maryja uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i przez to stała się znakiem pociechy i niezawodnej nadziei dla Kościoła. W trudnościach jest dla nas pociechą, przypomina nam, że Bóg może wszystko – podkreślił Biskup. Przy okazji pielgrzymki bp Piotr Turzyński odwiedził także siedzibę Konferencji Biskupów Anglii i Walii.