Strona główna
opoka.org.pl
2022-09-23 21:04
KWK

Spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Tegoroczny Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbył się w dniach od 20 do 22 września 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach

Autor/źródło: Ks. Robert Capała, licencja: CC BY

W spotkaniu uczestniczyło 58 katechetyków z różnych części Polski. Członkowie Stowarzyszenia, w czasie seminarium naukowego podjęli temat: Parafia jutra – wyzwania dla katechezy. Zwrócili uwagę na wyzwania związane z: katechetycznym przepowiadaniem słowa Bożego we wspólnocie parafialnej, rodziną, odniesieniem parafii do innych lokalnych instytucji życia społecznego i formacyjnymi zadaniami parafii. 

Za istotne uznano: szukanie młodych „tam, gdzie są”, i nawiązywanie z nimi osobistego kontaktu, wsłuchiwanie się w głos świeckich, budowanie relacji na płaszczyźnie ludzkiej, prowadzenie do osobistego spotkania z Chrystusem, kształcenie elit, budowanie parafii jako wspólnoty wspólnot, ewangelizację i formację dorosłych, ewangelizację, pedagogizację i katechizację rodziców, rozwijanie kompetencji relacyjnych wśród duszpasterzy, weryfikację języka przepowiadania słowa Bożego, dowartościowanie dialogu interpersonalnego i współpracy z lokalnymi instytucjami życia społecznego (np. szkołą, instytucjami kultury, policją) oraz wykorzystanie social mediów w ewangelizacji i katechizacji. 

Zwrócono też uwagę na potrzebę dotarcia do osób w trudnej sytuacji życiowej i pomocy w odnalezieniu swojego miejsca we wspólnocie parafialnej. Za kluczową uznano rolę proboszcza – jego otwartość, zdolność do budowania prawdziwych relacji z wiernymi, umiejętność dialogu i zaangażowanie. Przywoływano przykłady dobrych praktyk w zakresie formacji w małych wspólnotach i ruchach religijnych (np. w Domowym Kościele). Nadzieję budzą świeccy, których modlitwa, zaangażowanie apostolskie i świadectwo wiary ożywia parafię oraz rodzi pragnienia w sercach innych. Zaproponowano m.in. utworzenie profesjonalnej ogólnopolskiej platformy internetowej, która byłaby miejscem wymiany myśli i doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami, dowartościowanie kultury i różnych form wspólnotowych, które pozwalają budować autentyczne relacje, dzielić się doświadczeniem z innymi, współuczestniczyć w odpowiedzialności za Kościół. 

Są to wstępne, wypracowane podczas pracy w grupach i dyskusji, wskazania do dalszych debat, które będą prowadzone podczas przyszłorocznego spotkania teologów pastoralistów, homiletyków, katechetyków i liturgistów, które odbędzie się w ramach II Kongresu Teologii Praktycznej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia odbyło się również Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-09-19 11:41:05
miniaturka

Rok po międzynarodowej konferencji w Warszawie

Dokładnie rok temu w Warszawie odbywała się konferencja o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej , której organizatorem była Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski.
2022-09-21 14:52:45
miniaturka

Komunikat z posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP

20 września w Porszewicach odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, któremu przewodniczył ks. biskup Wojciech Osial – Przewodniczący KWK.
2022-09-23 10:23:31
miniaturka

Zaproszenie na sympozjum

Księża salezjanie zapraszają na kolejne sympozjum liturgiczne
2022-09-27 12:53:36
miniaturka

Pielgrzymka muzyków kościelnych (zapowiedź)

W dniu 12 listopada 2022 roku na Jasnej odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych
2022-09-30 13:30:09
miniaturka

Ewa Kusz członkinią Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

Ojciec Święty mianował dziś dziesięciu nowych członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. W gronie tym zalazła się Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
2022-09-30 21:11:08
miniaturka

Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich we Wrocławiu

W dniach 27-29 września br. w stolicy Dolnego Śląska spotkali się dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich z całej Polski. Szukając sposobów promowania przygotowanego już programu duszpasterskiego "Wierzę w Kościół Chrystusowy", jednocześnie zastanawiali się nad koncepcją kolejnego programu na rok 2023/2024