Strona główna
opoka.org.pl
2023-09-15 08:28
KWK

VII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych – Jedność 2023

Od 11 do 13 września miała miejsce VII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych – Jedność 2023. Tegoroczny temat spotkania dotyczył zagadnienia „Lekcji religii w społeczeństwie wielokulturowym”.

Już we wprowadzeniu do konferencji ks. profesor Piotr Tomasik podkreślił, że fundamentem do podjęcia refleksji nad tym zagadnieniem jest troska o wychowanie do pokoju, do wolności, ale zarazem wychowaniem do godności i sprawiedliwości. Stanowi to podstawę do wzajemnego szacunku w kontekście społeczeństwa wielokulturowego. Jak podkreślił ks. Piotr Tomasik prowadząc dialog z innymi religiami należy zachować troskę o własną tożsamość duchową i moralną.

Profesor Anna Zellma z UWM w Olsztynie zaprezentowała referat: „Rozwijanie kompetencji międzykulturowych katechetów w zróżnicowanej kulturowo szkole”. Obecny proces edukacyjny wymaga od nauczycieli i katechetów kompetencje komunikacyjnych, kompetencji kulturowych oraz kompetencji wielokulturowe. Fundamentem wydaje się znajomość własnej kultury oraz zdolność i chęć komunikacji. Stanowi to podstawę do dialogu między różnymi kulturami.

Zatem każdy katecheta winien angażować wymiar poznawczy, wymiar emocjonalny oraz wymiar praktyczny swojej posługi, aby skutecznie i swobodnie funkcjonować na styku różnych kultur. Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście nurtów migracyjnych w naszej ojczyźnie i całej Europie. Obecna sytuacja, którą odnajdujemy w polskiej szkole, wymaga szeroko rozumianych kompetencji edukacyjnych, ale także międzykulturowych. To przede wszystkim: wrażliwość, poszanowanie godności i wolności, empatia, otwartość, gotowość to zmiany, kreatywność i troska o osobę. Pani Profesor przywołała także dobre praktyki już istniejące w polskiej rzeczywistości duszpasterskiej. Na przykład diecezja katowicka i sosnowiecka zorganizowały kursy językowe dla katechetów z języka ukraińskiego, diecezje opolska i pelplińska organizowały różne kursy ułatwiające proces edukacyjny i integracyjny uczniów z Ukrainy. Centrum Doskonalenia nauczycieli Natan przygotowało kurs: „Dzieci i młodzież z Ukrainy na katechezie”. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizował liczne webinaria i kursy dla katechetów i nauczycieli.

Kolejny referat wygłosił Profesor Andrzej Zybertowicz. Wystąpienie dotyczyło Wpływu migracji na przyszłość polskiego społecznego. Prelegent zaznaczył, że każdy z nas podejmując dialog i współpracę potrzebuje wyraźnych granic. Chroni to nas, nasze rodziny oraz naszą tożsamość narodową. Pragnąc skonfrontować problem migracji potrzeba szeroko rozumianej współpracy kulturowej, gospodarczej, społecznej a nawet politycznym. Każde Państwo ma troszczyć się o swoją suwerenność i podmiotowość. Zdaniem prelegenta największymi wyzwaniami stojącymi przed współczesnym społeczeństwem są: sprawna zdolność w zarządzaniu konfliktami międzykulturowymi oraz właściwy balans pomiędzy chęcią rozwoju technologicznego a nurtem migracyjnym.

Zaprezentowane referaty były inspiracją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat lekcji religii w kontekście zmian wielokulturowych.

Istotnym momentem spotkania była także wspólna modlitwa w sanktuarium świętego Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach. We wspólnie sprawowanej eucharystii ks. Biskup Wojciech Osial – Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego powierzał Bogu przez wstawiennictwo świętego Józefa całą posługę katechetyczna Kościoła w Polsce.

 


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-09-05 22:44:14
miniaturka

4 prawa życia - Tydzień Wychowania 2023 [video]

Film dedykowany jest dla tych, którzy przeżywają problemy związane z radzeniem sobie z lękiem, przygnębieniem, smutkiem. Świadectwo państwa Ulmów, pomimo tego, że jest związane z tragicznymi wydarzeniami, paradoksalnie niesie przesłanie pełne nadziei i optymizmu.
2023-09-12 08:52:58
miniaturka

Najpierw jest słuchanie

W przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej dużo czasu poświęciłbym rodzicom. Dzieci mają dwie godziny lekcji religii w szkole. - mówi bp. Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, w rozmowie z Michałem Wodzickim
2023-09-13 10:26:50
miniaturka

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP odbyła zebranie robocze

W Gnieźnie obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski
2023-09-18 17:20:21
miniaturka

Przewodniczący Episkopatu wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia”

W pierwszym dniu Kongresu Rodzin Polskich i Polonijnych w Gdańsku, 15 września br., Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia” osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz małżeństw i rodzin żyjących na emigracji.
2023-09-18 17:34:28
miniaturka

Relacja z VI Kongresu Rodzin Polonijnych

"Spotkanie to było bardzo wartościowe. Rodzina i małżeństwo to wielkie wartości, których nie można zagubić, ale trzeba z troską pielęgnować" – powiedział delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, podsumowując kończący się Światowy Kongres Rodzin Polonijnych, który odbył się w dniach 15 - 17 września br. w Gdańsku. W Kongresie wzięło udział około 500 osób (stacjonarnie) z 28 krajów oraz 250 online. Kongres odbył się pod hasłem: „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w Rodzinę”.
2023-09-18 19:22:32
miniaturka

List Prezydenta RP do uczestników Kongresu

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Gdańska na VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. Z radością witam w kraju wszystkich rodaków z zagranicy. Chcę dzisiaj podziękować Państwu za wierność polskiemu dziedzictwu, zachowywanie tożsamości narodowej, kultywowanie wartości chrześcijańskich i etosu rodziny. Tworzą one mocny fundament, na którym opieramy przyszłość naszej wspólnoty - napisał w liście skierowanym do uczestników Kongresu Prezydent RP Andrzej Duda..