Strona główna
opoka.org.pl
2023-09-25 09:25
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Relacja z VI Kongresu Rodzin Polonijnych

"Spotkanie to było bardzo wartościowe. Rodzina i małżeństwo to wielkie wartości, których nie można zagubić, ale trzeba z troską pielęgnować" – powiedział delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, podsumowując kończący się Światowy Kongres Rodzin Polonijnych, który odbył się w dniach 15 - 17 września br. w Gdańsku. W Kongresie wzięło udział około 500 osób (stacjonarnie) z 28 krajów oraz 250 online. Kongres odbył się pod hasłem: „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w Rodzinę”.

PROGRAM KONGRESU

Tegoroczny Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Gdańsku oraz online. Głównym miejscem obrad Kongresu była Sala Plenarna Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Wśród uczestników Kongresu były osoby z: Anglii, Austrii, Australii, Arabii Saudyjskiej, Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Francji, Grecji, Gruzji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Malty, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Rumunii, Rwandy, Stanów Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Węgier,

Organizatorem Kongresu była Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Instytut Studiów nad Rodziną im, abp. Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Fundacja "Pomoc Rodzinie" oraz Fundacja "R7B". Kongres został objęty honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

FOTO GALERIA

VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych rozpoczął się w piątek 15 września Mszą św. w kościele pw. Św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Eucharystii udział wzięli również metropolita gdański abp Tadeusz Wojda oraz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, duszpasterze polonijni i licznie zebrani uczestnicy Kongresu.

Arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczył Mszy Świętej inaugurującej Kongres Rodzin Polonijnych

W gronie gości honorowych Kongresu znaleźli się m.in. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej a także przedstawiciele władz państwowych. Pan Piotr Karczewski, Doradca Prezydenta RP /w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy/, Pan Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, p. Dariusz Piotr Bonisławski, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Byli także obecni: ks prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL w Lublinie, ks. dr Krzysztof Wolski, dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną im. Abp Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach; s. dr. Ewa Kaczmarek, przełożona Generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, p. Pani dr Grażyna Koszałka, Przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Do uczestników Kongresu słowo skierował Pan Prezydent Andrzej Duda w oficjalnym liście odczytanym przez pana Piotra Karczewskiego, Doradcę Prezydenta RP.

List Prezydenta RP na VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych w Gdańsku

W czasie inauguracji Kongresu głos zabrali także obecni duszpasterze, Metropolita Gdański ks. abp. Tadeusz Wojda i delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ks. bp. Piotr Turzyński, oraz p. minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą i p. Dariusz Piotr Bonisławski, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

POLONI24.TVP. PL - VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych

Do wygłoszenia wykładów i poprowadzenia warsztatów w czasie Kongresu zaproszono wielu znanych prelegentów i osoby zaangażowane na co dzień w pomoc małżonkom i rodzinom. Każdy z uczestników po zakończonym panelu konferencji, mógł wybrać odpowiadające mu spersonalizowane warsztaty i konsultacje.

PRELEGENCI

W trakcie pierwszej sesji Kongresu pt. „Wybrać małżeństwo i rodzinę” o tożsamości polskiej rodziny na emigracji mówił bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podkreślił, że każdy człowiek niesie ze sobą swoje korzenie, historię rodziny i miejsca, z którego pochodzi. Zaznaczył też, że kwestia tożsamości jest szczególnie ważna w dzisiejszym świecie, który staje się światem we mgle i chaosie.

Biskup podkreślił, że tożsamość polskiej rodziny zakorzeniona jest w wierze chrześcijańskiej i polskości. W polski etos wpisują się postawy takiej jak o. Kolbe, który ofiarował siebie, by ojciec mógł wrócić do żony i dzieci, Stanisławy Leszczyńskiej, która odebrała 3 tys. porodów w Auschwitz czy Marianny Biernackiej, która poświęciła się za ciężarną synową. – W tę tradycję wpisuje się też rodzina Ulmów – powiedział. – Z tego wyrastamy. Problemem jest wierność tym korzeniom – dodał.

Mówiąc o przestrzeniach budowania tożsamości rodziny polonijnej mówił o kościołach budowanych przez Polonię, nawet w sytuacji trudności materialnych, o sieci poradni rodzinnych, o szkołach sobotnich z nauką m.in. języka polskiego, historii i religii, do których, często kosztem dużego wysiłku rodziców, uczęszcza wiele polonijnych dzieci.

Podkreślił też, że zachowanie tożsamości rodzin polonijnych jest wyzwaniem. Pierwsze to przezwyciężenie pedagogiki wstydu, przekonania, że być Polakiem lub być wierzącym to wstyd. – Jako naród jesteśmy tak jak inne narody – mamy swoje słabości ale mamy też swoją wielkość – powiedział. Wyzwaniem jest też sekularyzacja. Bp Turzyński zwrócił uwagę, że na Zachodzie do kościoła chodzi średnio 10 proc. Polaków. – Wielu zostawia Kościół, choć bywa, że to emigracja jest okazją, by wiarę na nowo odkryć – powiedział. Kolejnym wyzwaniem, o którym wspomniał jest kultura tymczasowości i kultura singli, która staje się coraz szerzej obecna wśród młodych a stanowi ogromne zagrożenie dla cywilizacji. Na koniec mówił o trudnościach w małżeństwach mieszanych, gdzie istnieje pewna pokusa obojętności i odejścia od własnej tożsamości.

O tym, że ataki na rodzinę związane są z projektem wytworzenia nowego człowieka – singla – który nie będzie czerpał siły z trwałych więzi i przekazu tradycji, mówił ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak z Akademii Katolickiej w Warszawie. Podkreślił, że istnieje ścisły związek między jakością wiary a miłością w rodzinie. Nie tyle jednak słaba wiara osłabia rodzinę, co osłabienie więzi rodzinnych prowadzi do upadku wiary. Dlatego – zdaniem prelegenta – tak destrukcyjna dla duchowości stała się antykoncepcja i mentalność antykoncepcyjna. – Im więcej pigułki, tym mniej wiary w Boga – mówił.

Zwrócił uwagę, że współczesne myślenie o seksualności w oderwaniu od miłości, małżeństwa i płodności ma wiele wspólnego z myśleniem gnostyckim, krytykowanym przez chrześcijan już w starożytności. To myślenie, które oddziela radykalnie ludzkiego ducha od ciała i nie widzi między nimi związku. Przykłady takiego myślenia ks. Skrzypczak przywoływał odnosząc się do naiwnych przekonań osób uwikłanych w prostytucję czy sponsoring, twierdzących, że w pewnym momencie zakończą ten proceder i z dnia na dzień wejdą w rolę wiernego męża czy żony.

Nawiązując do św. Grzegorza z Nysy mówił o destrukcyjnej sile rozwiązłości. Podkreślił też, że małżeństwo , otwarte na życie, pełne miłości – to bastion ludzkiej wolności.

– Po 40 latach pracy z małżeństwami mogę powiedzieć, że tylko te małżeństwa się rozwodzą, które odchodzą od Boga i Jego przykazań. Te zaś małżeństwa, które powracają do Boga, przekazań i łask sakramentalnych – powracają do siebie, nawet po wielu latach – mówił dr inż. Jacek Pulikowski z Duszpasterstwa Rodzin w Poznaniu w wykładzie pt. „Dzieci – inwestycją i źródłem szczęścia w rodzinie”

W rozważaniu o szczęściu nawiązał do Rodziny Ulmów. – Po ludzku spotkała ich tragedia. Po Bożemu – miłowali siebie, dzieci i innych ludzi. I doszli w komplecie do zbawienia. Kto z nas by tego nie chciał? – mówił. Podkreślił, że szczęście możemy osiągnąć odkrywając Boży plan wobec nas. Gdy postawimy się w pozycji stwórcy – to się nam nie uda.

Dr Pulikowski zwrócił uwagę, że na poziomie cielesnym możemy osiągnąć tylko przyjemność, na poziomie psychicznym – radość, natomiast szczęście – jedynie na poziomie duchowym. Możliwe jest ono jedynie poprzez relację miłości – do Boga i do innych ludzi, miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie samego.

Zaznaczył, że celem wychowania jest doprowadzenie dzieci do szczęścia – na ziemi i w wieczności. Dlatego pierwszym krokiem wychowania jest wychowanie do wolności, gdyż aby dać samego siebie, trzeba najpierw siebie posiadać. W tym kontekście w wychowaniu bardzo ważny jest duch ascezy, panowania nad sobą, po to, by wybierać dobro. Drugi krok to zachęta dzieci do tego, by zamarzyły o miłości. Trzeci – by były wierne wybranemu powołaniu.

Podkreślił, że szczęście możemy osiągnąć odkrywając Boży plan wobec nas. Gdy postawimy się w pozycji stwórcy – to się nam nie uda. – Z dobrze wychowanych dzieci płynie dożywotnia lawina szczęścia – powiedział dr Pulikowski. – Dlaczego ludzie z tego nie korzystają? Bo zapominają, że twórcą małżeństwa jest Pan Bóg. Posłuszeństwo Jego przykazaniom to gwarancja szczęścia – zakończył.

O budowaniu relacji z dzieckiem mówiła s. dr Maria Kwiek UJSK. Podkreśliła, że budowanie tej relacji zaczyna się już w okresie narzeczeńskim, gdyż relacja z dzieckiem jest bezpośrednio związana z relacją między rodzicami. – Dzieci powinny czuć między nimi jedność – powiedziała. Zwróciła też uwagę, jak ważne jest patrzenie na dziecko jako na dar, a nie kłopot, oraz odkrywanie jego własnych talentów, możliwości i trudności, a nie realizowanie własnych marzeń czy projekcji.

S. Kwiek mówiła o znaczeniu głębokiego wychowania religijnego, o kształtowaniu sumienia, o konieczności rozmów nt. sensu życia, a także o wychowaniu do samodzielności.

Na zakończenie sesji bogatą ofertę KUL dla Rodzin i Polonii przedstawił rektor uczelni, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. W swoim wystąpieniu rektor KUL mówił o wychowaniu w duchu Ewangelii, której KUL chce być wierny w prowadzonych badaniach i zajęciach dydaktycznych. Przedstawił także działalność KUL na rzecz rodziny i ofertę edukacyjną uniwersytetu, który od blisko roku realizuje kursy w ramach Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Uczestnicy Kongresu mogą zapoznać się z ofertą KUL na stoisku Centrum Polonijnego KUL.

Rektor KUL do rodzin polonijnych

W trakcie trwania Kongresu przedstawiciele wspólnot, stowarzyszeń i liczni wystawcy mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności oraz rozprowadzenia własnych artykułów.

„Wybrać małżeństwo i rodzinę” – Światowy Kongres Rodzin Polonijnych - KAI

Wykłady i prelekcje na Kongresie uwieńczyło wręczenie medali „ Pro Polonia et Ecclesia” osobom i instytucjom zasłużonym w duszpasterstwie polskich emigrantów. Przewodniczący KEP, ks. abp Stanisław Gądecki uhonorował Ośrodek” Marianum” – Centrum Ruchu Światło- Życie w Carlsbergu, Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Dom Samotnej Matki im. Św. Rodziny w Chicago prowadzony przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, ks. dr Władysława Szewczyka, państwa Irenę i Jerzego Grzybowskich oraz państwa Elżbietę i Bogumiła Mura.

Przewodniczący Episkopatu wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia”

Poza częścią naukową i warsztatową, w piątkowy wieczór uczestnicy mieli możliwość udziału w przygotowanej przez Fundację R7B modlitewnej strefie KIBEHO, dotyczącej objawień Maryi w Kibeho i formacji duchowej w rodzinach. Po wspólnym różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej odbył się koncert misyjnych piosenek dziecięcej scholii „Armia Pana”. Podczas Kongresu każdy mógł dołączyć się do całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w specjalnie przygotowanej kaplicy.

W drugim dniu spotkania, po Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, odbyła się sesja pt. „Wyzwolić siły dobra”, w czasie której prelegenci zastanawiali się m.in. nad głównymi aspektami zmian we współczesnych rodzinach, mówili o rodzinach w kryzysie, o zjawisku samotności w rodzinie czy o młodzieży.

Jak pielęgnować życie polskich rodzin na emigracji? Na to pytanie odpowiadali uczestnicy głównego kongresowego panelu. Uczestniczyli w nim: ks. dr Władysław Szewczyk, twórca poradnictwa rodzinnego w Polsce i dla emigracji polskiej, założyciel Poradni Specjalistycznej Arka i Telefonu Zaufania w Tarnowie w 1981 r., ks. dr hab. Jarosław Jęczeń z KUL, ks. dr hab. Józef Młyński, profesor UP w Krakowie oraz UKSW w Warszawie, dr n. med. Izabela Limburska-Czekaj z poradni Rodzinnej „Familia Vera” w Glasgow, Elwira i Wojciech Pniewscy z Fundacji School and Family, Małgorzata i Daniel Mazurek, organizatorzy rekolekcji oraz akcji ewangelizacyjnych dla Polonii, Barbara Mazur z Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu, s. Barbara Sajnok, ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego na Białorusi oraz .Adriana i Marcin Uchańscy z Poradni Rodzinnej w Coventry.

W sobotę wieczorem, w przeddzień 84 rocznicy inwazji Związku Sowieckiego na Polskę, w Kościele św. Jana, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku rodziny mogły uczestniczyć w koncercie orkiestry MŁODZI - POLSCY pod batutą Huberta Kowalskiego. Razem z orkiestrą wystąpili znani artyści: Anna Lasota, Joachim Mencel, Szymon Tadla, Łukasz Kluczniak, Szymon Madej, Paweł Wszołek, Justyna Stankiewicz, Paulina Glinka, Marcin Jajkiewicz, Anna Madej, Hania Madej, Hania Bendowska i Michał Bąk. Warsztaty oraz projekt MŁODZI- POLSCY realizowany jest pod Patronatem Honorowym Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Pana Jana Dziedziczaka.

Koncert orkiestry MŁODZI-POLSCY

W niedzielę, 17 września w ostatnim dniu Kongresu Rodzin Polonijnych, małżeństwa i całe rodziny wzięły udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. W tym miejscu słynącym licznymi łaskami, uczestnicy powierzali siebie i wszystkie polskie rodziny Najświętszej Maryi. Uroczystej Mszy świętej na zakończenie Kongresu przewodniczył bp Wiesław Szlachetka, a homilię wygłosił bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Ostatnie chwile Kongresu na polanie przy Sanktuarium uczestnicy spędzili na rodzinnym pikniku z wieloma atrakcjami dla dzieci.

Czas Kongresu dla polskich małżonków i rodzin stał się okazją do pogłębienia wiedzy, umiejętności budowania relacji a także przestrzenią dla wzrostu wiary. Dla wielu była to też pomoc w przezwyciężaniu małżeńskich kryzysów. Umocnieni świadectwem innych rodziców i małżonków, swoje doświadczenie piękna powołania małżeńskiego oraz wartości rodziny, uczestnicy zaniosą do swoich domów i swoich środowisk.

Zdobytą na Kongresie wiedzą będziemy się dzielić

KAI - Zakończył się VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych

www.emigracja.episkopat.pl
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2023-09-13 10:26:50
miniaturka

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP odbyła zebranie robocze

W Gnieźnie obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski
2023-09-15 08:30:46
miniaturka

VII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych – Jedność 2023

Od 11 do 13 września miała miejsce VII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych – Jedność 2023. Tegoroczny temat spotkania dotyczył zagadnienia „Lekcji religii w społeczeństwie wielokulturowym”.
2023-09-18 17:20:21
miniaturka

Przewodniczący Episkopatu wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia”

W pierwszym dniu Kongresu Rodzin Polskich i Polonijnych w Gdańsku, 15 września br., Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia” osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz małżeństw i rodzin żyjących na emigracji.
2023-09-18 19:22:32
miniaturka

List Prezydenta RP do uczestników Kongresu

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Gdańska na VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. Z radością witam w kraju wszystkich rodaków z zagranicy. Chcę dzisiaj podziękować Państwu za wierność polskiemu dziedzictwu, zachowywanie tożsamości narodowej, kultywowanie wartości chrześcijańskich i etosu rodziny. Tworzą one mocny fundament, na którym opieramy przyszłość naszej wspólnoty - napisał w liście skierowanym do uczestników Kongresu Prezydent RP Andrzej Duda..
2023-09-19 10:01:06
miniaturka

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

W Licheniu Starym, w dniu 18 września 2023 odbyło się spotkanie członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym motywem spotkania było podjęcie refleksji nad tematem przyszłości katechezy w Polsce.
2023-09-21 10:11:25
miniaturka

Na religijność w Polsce będą miały wpływ wydarzenia, których nie da się przewidzieć

Uwarunkowania pracy w polskich parafiach były tematem pierwszej sesji Kongresu „Parafia jutra”, który rozpoczął się 19 września w Licheniu. Prof. Mirosława Grabowska przedstawiła dane, z których wynika że w społeczeństwie polskim następuje powolny spadek poziomu wiary religijnej i szybszy spadek poziomu praktykowania, co oznacza, że w coraz większym stopniu w naszym kraju zaczyna sprawdzać się teoria sekularyzacji.