Strona główna
opoka.org.pl
2020-06-21 19:27
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w mikstackiej parafii

Mikstat: Po raz kolejny w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa na Rynku wybrzmiały słowa poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego na mikstackim rynku
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

W piątek, 19. czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Eucharystia sprawowana w naszym parafialnym wieczerniku  o godz. 18:30 zgromadziła liczną rzeszę wiernych. To wyraz naszej czci,  miłości, ale i wdzięczności za Serce Jezusa, które hojnie obdarza nas swoimi łaskami. Mszy świętej  przewodniczył ks. kan. Krzysztof, współcelbransami byli ks. kan. Grzegorz i ks. Marcin.

Po Mszy Świętej udaliśmy się w procesji  z Najświętszym Sakramentem na Rynek.  Nie mogło zabraknąć sztandarów, feretronów, dzieci niosących poduszki z symbolami eucharystycznymi i oczywiście dziewczynek sypiących kwiatki przed  niesionym przez kapłana w monstrancji Jezusem ukrytym pod postacią Chleba.

Rynek jest miejscem szczególnym dla naszej wspólnoty.  Tu nasi przodkowie w 1936 roku postawili figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Aktu poświęcenia pomnika dokonał 12 lipca 1936 roku ks. bp Dymek, a w czasie tej  uroczystości ówczesny burmistrz  miasta Franciszek Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Na rynku została odmówiona litania do Najświętszego Serca Jezusowego.  Od kilku lat w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa na rynku wybrzmiewają - tak jak w dniu poświęcenia figury - słowa aktu zawierzenia. W szczególnym czasie doświadczania przez nas epidemii zostały wypowiedziane przez ks. proboszcza. Przypomniały nam one o zobowiązaniach przyjętych przez naszych przodków, ale  jakże  aktualnych dla nas  żyjących współcześnie. Przypomnijmy fragment tego aktu poświęcenia się miasta:  „Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad miastem naszem. Chcemy odtąd Twojem życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś(...). Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swa miłość nad sercami naszemi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twej żarliwej miłości utrzymać przez częste przyjmowanie Komunii św. Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia”.

Po odnowieniu aktu poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ks. kan. Krzysztof Ordziniak  udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata i procesja powróciła do kościoła. Tu odśpiewana została pieśń „Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci...”.

Gdy popatrzymy na figurę znajdującą się na rynku to zauważymy, że lewa ręka Pana Jezusa wskazuje na Jego serce, prawa wzniesiona jest do góry  w geście błogosławieństwa. Tak bardzo w życiu codziennym potrzebujemy tego Bożego błogosławieństwa, doświadczenia bezmiaru Bożej miłości. Wiele osób uczestniczyło w tej wyjątkowej dla naszej wspólnoty uroczystości. To świadectwo naszej wiary, ale i chęć  kontynuowania tradycji naszych przodków, którzy czcili Najświętsze Serce Jezusa. Gdyby tak nie było, nie mielibyśmy zapewne w witrażu nad ołtarzem głównym Najświętszego Serca Jezusowego, feretronu z Jego wizerunkiem, figury  w ołtarzu bocznym, pomnika Serca Jezusowego na rynku i obrazu zasłonowego w ołtarzu głównym w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. To dziedzictwo przodków zobowiązuje…


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: