Strona główna
opoka.org.pl
2021-06-12 14:00
PS

Marta Titaniec prezesem zarządu Fundacji Świętego Józefa

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła Martę Titaniec na stanowisku prezesa zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP, potwierdzając wybór Rady Fundacji z 6 maja br. Wybory prezesa odbyły się po podpisaniu porozumienia z Konferencją Wyższych Przełożonych Męskich Zakonów w Polsce i pełnym ukonstytuowaniu się zarządu.

Marta Titaniec jest zaangażowana w prace Fundacji Świętego Józefa od początku jej istnienia. Jak zwróciła uwagę w jednej z rozmów, „wykorzystanie seksualne jest najgorszą formą nadużycia władzy i przemocy w Kościele, bo dotyka dziecka i intymnej sfery seksualnej”, stąd należy uczynić wszystko co możliwe, by pomóc skrzywdzonym. Jak podkreśla, praca w Fundacji Świętego Józefa wymaga nakładu czasu i energii, a pomoc pokrzywdzonym nie jest ani łatwa, ani szybka. Wymaga również dania czegoś z siebie, ale „otwarta rana wykorzystania seksualnego małoletnich i bezbronnych woła do nas niczym krzyk Hioba”.

Powołana przez biskupów w październiku 2019 r. Fundacja Świętego Józefa, formalnie rozpoczęła działalność 7 stycznia 2020 r. (rejestracja w KRS), a na jej czele stanęli współinicjatorka inicjatywy „Zranieni w Kościele” Marta Titaniec oraz ks. dr Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej. W sierpniu 2020 r. pracę w Fundacji rozpoczął ks. Grzegorz Strzelczyk z archidiecezji katowickiej, zajmując miejsce ks. Tadeusza Michalika, który zrezygnował z prac w zarządzie Fundacji. Po sfinalizowaniu przystąpienia zakonów męskich do Fundacji Świętego Józefa podczas 388. Zebrania Plenarnego KEP, do zarządu Fundacji Świętego Józefa w marcu 2021 r. dołączył ks. Janusz Łuczak, pallotyn. Pełne ukonstytuowanie się zarządu umożliwiło wybór prezesa zarządu Fundacji. Na swoim posiedzeniu 6 maja br., Rada Fundacji Świętego Józefa wybrała na to stanowisko Martę Titaniec. Zgodnie ze statutem Fundacji, wybór prezesa zarządu FSJ wymagał zatwierdzenia przez fundatora, czyli Konferencję Episkopatu Polski.

Fundacja Świętego Józefa wspiera osoby wykorzystane seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła, a także budowanie lokalnych struktur odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wykorzystaniu i pomoc pokrzywdzonym. Jej działalność finansowana jest ze środków przekazanych przez poszczególne diecezje proporcjonalnie do liczby należących do nich biskupów i księży. Fundacja Świętego Józefa dofinansowuje wsparcie i profesjonalizację osób pracujących z pokrzywdzonymi, dzięki środkom z Fundacji działają grupy wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele (w Warszawie i w Krakowie), a także Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele z siedzibą Poznaniu. Dofinansowuje także działalność Centrum Ochrony Dziecka. Na wsparcie Fundacji Świętego Józefa mogą też liczyć bezpośrednio osoby pokrzywdzone, które mają trudności w kontaktach z diecezjami lub w przypadku długotrwałej terapii. Zasady, na jakich Fundacja udziela pomocy w 2021 r. opisane są w Regulaminie Grantowym, który dostępny jest na stronie internetowej fsj.org.pl. Fundacja Świętego Józefa utworzyła również (wraz z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży) stronę zgloskrzywde.pl i prowadzi dyżur telefoniczny (tel. 571 805 535 – wtorek, g. 9-13, środa i czwartek, g. 17-21) celem wsparcia osób, które próbowały zgłosić krzywdę w Kościele, ale napotkały trudności.

W Radzie Fundacji Świętego Józefa znajdują się osoby działające na rzecz ochrony małoletnich: o. dr Adam Żak SJ – koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie; dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy Biskupie Płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”; ks. prof. dr hab. Piotr Majer – wybitny prawnik kanonista oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka oraz mecenas Marcin Erenc, współtwórca statutu Fundacji Świętego Józefa KEP. Ponadto – z urzędu – w Radzie FSJ zasiadają: sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński oraz delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak, stojący na czele Rady Fundacji. W początkowych pracach Rady Fundacji Świętego Józefa brał udział również Robert Fidura jako przedstawiciel osób skrzywdzonych przez duchownych (złożył rezygnację w lutym 2021 r.).


BIOGRAM

Marta Titaniec – absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, członkini Zespołu Laboratorium „Więzi” i współpomysłodawczyni Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, telefonu zaufania i środowiska wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Ma długoletnie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych. W latach 2010-2018 odpowiadała za projekty zagraniczne w Caritas Polska. Wraz z ks. Marianem Suboczem jest współautorką realizowanego do dziś największego polskiego programu skierowanego do syryjskich rodzin "Rodzina Rodzinie".  Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezeska Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Mieszka w Warszawie.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-06-11 12:36:42
miniaturka

Franczyza na prowadzenie aptek – kontrowersyjne klauzule

Jeszcze w tym miesiącu powinniśmy poznać reguły w oparciu, o które Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł zakwestionować klauzule, zawarte w umowach franczyzowych na prowadzenie apteki.
2021-06-11 12:43:25
miniaturka

Amerykański oficer pozbawiony dowództwa za ostrzeganie przed marksizmem i lewactwem

Amerykański dowódca jednej z jednostek Sił Kosmicznych został właśnie zwolniony ze swojej funkcji, bo dopuścił się krytyki marksizmu. Zwolniono go pod pretekstem, że miesza się do polityki.
2021-06-11 13:06:17
miniaturka

Naimski: wokół Programu Polskiej Energetyki Jądrowej prowadzona jest dezinformacja

Wokół Programu Polskiej Energetyki Jądrowej prowadzone są działania dezinformujące, których celem jest zniechęcenie nas do budowy elektrowni jądrowej - powiedział w rozmowie z serwisem FakeHunter PAP Piotr Naimski, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
2021-06-11 13:29:50
miniaturka

Kard. Müller: Decyzja kard. Marxa podjęta na scenie teatralnej a lud Boży to publiczność

Kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ostro skrytykował decyzję o rezygnacji kard. Reinharda Marxa. Stwierdził, że była ona sprzeczna ze znaczeniem duchowego urzędu dla zbawienia ludu.
2021-06-11 14:26:18
miniaturka

Aborcyjny rekord. W 2020 roku w Anglii i Walii zabito prawie 211 tys. dzieci

Według danych Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej liczba aborcji, które miały miejsce w Anglii i Walii w 2020 roku, jest najwyższa od początku prowadzenia takiej statystyki. „Mamy do czynienia z narodową tragedią” – mówi M. Robinson z Towarzystwa Ochrony Nienarodzonych Dzieci (SPUC).
2021-06-11 14:30:37
miniaturka

Pierwszy dzień 389. zebrania plenarnego Episkopatu

Spotkanie plenarne KEP rozpoczęło się 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po zakończeniu obrad biskupi udadzą się do Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, aby odnowić Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa