Strona główna
opoka.org.pl
2021-12-20 06:18
PS

Granty na pomoc pokrzywdzonym i działalność prewencyjną

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski ogłosiła „Regulamin grantowy na rok 2022”. Jest to druga edycja systemu grantowego dla pokrzywdzonych oraz osób i podmiotów wspierających osoby pokrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w Kościele.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski ogłosiła „Regulamin grantowy na rok 2022”. Jest to druga edycja systemu grantowego dla pokrzywdzonych oraz osób i podmiotów wspierających osoby pokrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w Kościele. 

Regulamin w swej strukturze pozostaje ten sam i wyznacza 6 obszarów pomocy. Osoby indywidualne i podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie Fundacji Świętego Józefa KEP, występując o granty: 1)  dla osób pokrzywdzonych, 2) dla pracujących bezpośrednio z pokrzywdzonymi, 3) na wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów, 4) na działania prewencyjne w Kościołach lokalnych, 5) na wsparcie lokalnego systemu pomocy pokrzywdzonym, 6) na badania naukowe z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy pokrzywdzonym.

Zmiany w stosunku do poprzedniej edycji regulaminu grantowego wynikają z dotychczasowych doświadczeń Fundacji oraz rekomendacji podmiotów korzystających z grantów. Mają usprawnić proces udzielania grantów oraz rozszerzyć dotychczasową pomoc Fundacji. – Rozszerzyliśmy pomoc w pokryciu kosztów terapii dla osób z najbliższego otoczenia osób pokrzywdzonych, które również same mogą złożyć taki wniosek. Do tej pory mógł to zrobić tylko odpowiedzialny za kontakt z osobami pokrzywdzonymi w diecezji albo zgromadzeniu – wyjaśnia Marta Titaniec, prezes Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP.

Ustalono również   standardy  udzielania pomocy psychologicznej.  – Wsparcie finansowe ma pomóc osobie w ułożeniu życia, odbudowania poczucia sprawczości bez uzależniania jej od pomocy. Stąd wyznaczenie limitu na kwotę 35 tys. zł – tłumaczy prezeska Fundacji. Terapię mogą prowadzić tylko psychoterapeuci, którzy ukończyli co najmniej 4-letnie studia z psychoterapii. Taki zapis ma wzmocnić ochronę osób pokrzywdzonych, które potrzebują kompetentnych specjalistów do wychodzenia z traumy.

Poszerzona została również możliwość wsparcia badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży. – W roku 2022 można ubiegać się o granty na finansowanie konferencji, kongresów, debat, prezentacji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów itd. oraz wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań – dodaje ks. Grzegorz Strzelczyk z Zarządu Fundacji. – Wnioskodawcami mogą być obok podmiotów prawnych osoby fizyczne prowadzące badania, posiadające co najmniej stopień doktora w dziedzinie i dyscyplinie zbieżnej z problematyką badań, na które ma być przeznaczony grant – podkreśla ks. Strzelczyk – Rzetelna wiedza o problemie jest konieczna do skutecznej prewencji.

Od 2022 r. każdy podmiot składający wniosek ma obowiązek nawiązać kontakt z koordynatorem FSJ, by informacja o nowym działaniu na poziomie diecezji miała szerszy zasięg.

Do korzystania z grantów zaproszeni są wszyscy wspierający osoby pokrzywdzone. Regulamin Grantowy na rok 2022 wraz z załącznikami znajdują się na stronie Fundacji www.fsj.org.pl w zakładce Granty 2022.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-12-13 10:01:36
miniaturka

"Pod opieką Królowej Wychodźstwa Polskiego"

W piątek,11 grudnia na Jasnej Górze modlono się w intencji Polonii i Polaków za granicą oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 30-lecie jej działalności. Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, homilie wygłosił ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.
2021-12-13 21:22:18
miniaturka

Jest już obrzęd ustanowienia posługi katechety. Kto może ją otrzymać?

Papież zatwierdził obrzęd liturgiczny ustanowienia katechetów. Wyjaśniono też, jak rozumieć tę nową posługę. Jest to raczej posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu.
2021-12-16 12:18:11
miniaturka

Fundacja Świętego Józefa dziękuje duchownym za wsparcie działań

„Dziękujemy za to, że dzięki Księdza/Ojca składkom jesteśmy jako Kościół w Polsce mniej bezradni wobec dramatu wykorzystania seksualnego” – napisali członkowie Zarządu Fundacji Świętego Józefa do duchownych, finansujących jej działalność.
2021-12-16 13:09:47
miniaturka

Seminarium Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

"Mam nadzieję, że to seminarium udzieli szerszego głosu ofiarom, tym, którzy doświadczyli nadużyć, i sformułuje wyraźniejsze wskazówki dla tych, którym powierzono odpowiedzialność za przywództwo w naszym Kościele” - powiedział kard. Seán O'Malley OFMCap,przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.
2021-12-18 22:13:32
miniaturka

Przedświąteczne spotkanie formacyjne młodzieży polonijnej

W sobotę, 18 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kongresu Młodzieży Polonijnej online, pod hasłem „Być sobą”. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele młodzieży polonijnej z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwajcarii, Irlandii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Grecji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Wprowadzeniem w tematykę spotkania była konferencja bpa Wiesława Lechowicza: Być sobą na przykładzie Jezusa. W czasie Kongresu odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu: "Być patriotą na emigracji".
2021-12-20 13:24:37
miniaturka

Konkurs "Być patriotą na emigracji"

Sara Ciepły ze Stanów Zjednoczonych zajęła pierwsze miejsce w konkursie: "Być patriotą na emigracji". Celem konkursu było zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski, a także na działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych. Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego materiału filmowego lub prezentacji multimedialnej o tej tematyce. Rozstrzygnięcie Konkursu miało miejsce w czasie Kongresu Młodzieży Polonijnej online.