Strona główna
opoka.org.pl
2021-12-16 12:16
PS

Fundacja Świętego Józefa dziękuje duchownym za wsparcie działań

„Dziękujemy za to, że dzięki Księdza/Ojca składkom jesteśmy jako Kościół w Polsce mniej bezradni wobec dramatu wykorzystania seksualnego” – napisali członkowie Zarządu Fundacji Świętego Józefa do duchownych, finansujących jej działalność.

Autor/źródło: pexels.com/ochrona.episkopat.pl

„Dziękujemy za to, że dzięki Księdza/Ojca składkom jesteśmy jako Kościół w Polsce mniej bezradni wobec dramatu wykorzystania seksualnego” – napisali członkowie Zarządu Fundacji Świętego Józefa do duchownych, finansujących jej działalność.  

Powołana przez Episkopat Polski Fundacja Świętego Józefa finansowana jest ze składek pochodzących od biskupów i księży, w marcu bieżącego roku do jej wspierania przystąpiły również zakony męskie. „Staramy się na różne sposoby wspierać Osoby Zranione i prowadzić działania prewencyjne, co staje się możliwe dzięki Księdza/Ojca składce. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, bo dzięki finansowaniu terapii Pokrzywdzonym możemy łagodzić skutki krzywd i pomagać w odbudowywaniu życia Osób Zranionych” – zaznaczają Marta Titaniec, ks. Grzegorz Strzelczyk i ks. Janusz Łuczak SAC z Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP.
 
Ze środków Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski dofinansowane są punkty konsultacyjne dla osób zranionych we wspólnocie Kościoła oraz grupy wsparcia dla pokrzywdzonych, Fundacja finansuje również terapie indywidualne (zdecydowaną większość opłacają poszczególne diecezje i zakony, na których spoczywa ten obowiązek). Poprzez finansowanie krakowskiego Centrum Ochrony Dziecka, studiów i szkoleń Fundacja wspiera profesjonalizację osób, które lokalnie pomagają skrzywdzonym na różny sposób – od przyjęcia zgłoszenia, po towarzyszenie duchowe czy psychologiczne. Staraniem Fundacji Świętego Józefa KEP ukazała się w ostatnim czasie publikacja „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego”, będąca pomocą dla duszpasterzy. W miarę możliwości Fundacja Świętego Józefa KEP chce przez swą działalność wspierać również skrzywdzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem.

List z podziękowaniami dla duchownych, którzy przekazują składki na działanie Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski został skierowany do biskupów diecezjalnych i za pośrednictwem kurii diecezjalnych przekazany do wszystkich kapłanów, podziękowania dla zakonników zostały przekazane poprzez wyższych przełożonych zakonnych.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski została powołana 8 października 2019 r. decyzją 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczęła działalność na początku 2020 roku. Środki na funkcjonowanie Fundacji są naliczane proporcjonalnie do liczby biskupów i prezbiterów inkardynowanych do danej diecezji. 11 marca 2021 r. do współpracy w ramach Fundacji Świętego Józefa przystąpiły zakony męskie. Zgodnie Deklaracją Konferencji Episkopatu Polski i  Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, każda jurysdykcja zakonna przekazuje wpłaty zgodnie z liczbą prezbiterów zakonnych.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-12-09 09:42:34
miniaturka

Obradowała Rada przy Delegacie KEP

W poniedziałek 29 listopada br. obradowała w Warszawie Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Omówiono zainicjowane w poszczególnych grupach systemu projekty i przyjęto kalendarz działań na rok 2022.
2021-12-13 10:01:36
miniaturka

"Pod opieką Królowej Wychodźstwa Polskiego"

W piątek,11 grudnia na Jasnej Górze modlono się w intencji Polonii i Polaków za granicą oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 30-lecie jej działalności. Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, homilie wygłosił ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.
2021-12-13 21:22:18
miniaturka

Jest już obrzęd ustanowienia posługi katechety. Kto może ją otrzymać?

Papież zatwierdził obrzęd liturgiczny ustanowienia katechetów. Wyjaśniono też, jak rozumieć tę nową posługę. Jest to raczej posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu.
2021-12-16 12:20:03
miniaturka

Granty na pomoc pokrzywdzonym i działalność prewencyjną

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski ogłosiła „Regulamin grantowy na rok 2022”. Jest to druga edycja systemu grantowego dla pokrzywdzonych oraz osób i podmiotów wspierających osoby pokrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w Kościele.
2021-12-16 13:09:47
miniaturka

Seminarium Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

"Mam nadzieję, że to seminarium udzieli szerszego głosu ofiarom, tym, którzy doświadczyli nadużyć, i sformułuje wyraźniejsze wskazówki dla tych, którym powierzono odpowiedzialność za przywództwo w naszym Kościele” - powiedział kard. Seán O'Malley OFMCap,przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.
2021-12-18 22:13:32
miniaturka

Przedświąteczne spotkanie formacyjne młodzieży polonijnej

W sobotę, 18 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kongresu Młodzieży Polonijnej online, pod hasłem „Być sobą”. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele młodzieży polonijnej z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwajcarii, Irlandii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Grecji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Wprowadzeniem w tematykę spotkania była konferencja bpa Wiesława Lechowicza: Być sobą na przykładzie Jezusa. W czasie Kongresu odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu: "Być patriotą na emigracji".