Strona główna
opoka.org.pl
2021-12-09 09:42
PS

Obradowała Rada przy Delegacie KEP

W poniedziałek 29 listopada br. obradowała w Warszawie Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Omówiono zainicjowane w poszczególnych grupach systemu projekty i przyjęto kalendarz działań na rok 2022.

Autor/źródło: prymaspolski.pl

W poniedziałek 29 listopada br. obradowała w Warszawie Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Omówiono zainicjowane w poszczególnych grupach systemu projekty i przyjęto kalendarz działań na rok 2022.

Rada przy Delegacie KEP  ds. ochrony dzieci i młodzieży ma za zadanie nakreślenie wspólnego planu działania systemu  pomocy  osobom  skrzywdzonym  wykorzystaniem  seksualnym  oraz  ochrony  dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce oraz rozwijanie współpracy między strukturami podstawowymi i pomocniczymi tego systemu. Tworzą ją: abp Wojciech Polak (delegat KEP), o. Adam Żak SJ (koordynator KEP), ks. Wojciech Rzeszowski (delegat ds. ochrony), ks. Łukasz Knieć (duszpasterz pokrzywdzonych), ks. Marek Studenski (kurator), Marta Titaniec (Fundacja Świętego Józefa KEP), ks. dr Piotr Studnicki (Biuro Delegata KEP), o. prof. Józef Augustyn SJ (Centrum Ochrony Dziecka).

Kontynuacja statystycznych badań przypadków wykorzystania seksualnego w środowisku kościelnym, terminarz szkoleń dla poszczególnych grup systemu i propozycje działań, które powinny być podjęte w najbliższym czasie – to zagadnienia podjęte na spotkaniu Rady przy Delegacie KEP  ds. ochrony dzieci i młodzieży, która spotkała się w poniedziałek 29 listopada br. w Warszawie, część jej członów uczestniczyła w spotkaniu zdalnie. Było to pierwsze spotkanie po ukonstytuowaniu się Rady. Ustalono, że będzie się ona spotykać odtąd dwa razy w roku.

Coroczne spotkania delegatów, duszpasterzy pokrzywdzonych i kuratorów na stałe wpisują się w kalendarz działań systemu pomocy osobom skrzywdzonym  wykorzystaniem  seksualnym oraz  ochrony  dzieci  i młodzieży Kościoła  w Polsce. W przygotowaniu  tych  szkoleń merytoryczną  pomocą  służy Koordynator  KEP  ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, a wsparciem organizacyjnym i finansowym – Fundacja Świętego Józefa oraz Biuro Delegata KEP w Warszawie. Spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla kuratorów, duszpasterzy i delegatów zaplanowano w pierwszej połowie 2022 roku. W kalendarz działań na stałe wpisuje się Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, obchodzony w pierwszy piątek Wielkiego Postu – najbliższy odbędzie się 4 marca 2022 r. Omówiono przygotowania z nim związane.

Przedstawiciele poszczególnych grup systemu wskazali też propozycje, które ich zdaniem zacieśnią współpracę pomiędzy delegatami, duszpasterzami i kuratorami, co umożliwi kompleksową pomoc osobom skrzywdzonym.

Działania Kościoła w Polsce w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego osób małoletnich oraz pomocy osobom pokrzywdzonym oparte są na istniejących w diecezjach i zakonach strukturach podstawowych, podlegających bezpośrednio biskupowi lub przełożonemu zakonnemu. Tworzą je zespoły, w skład których wchodzą: delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży, duszpasterze osób zranionych, kuratorzy duchownych oskarżonych i/lub skazanych oraz osoby odpowiedzialne za prewencję. Strukturami pomocniczymi, wspierającymi ich prace są działające na poziomie ogólnopolskim Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski i Centrum Ochrony Dziecka. Nad całością systemu pieczę sprawuje Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, z którym ściśle współpracuje Koordynator KEP.

Pierwsze spotkanie tzw. pre-Rady złożonej z kilkuosobowych zespołów koordynujących delegatów, duszpasterzy i kuratorów oraz przedstawicieli Biura Delegata KEP, Fundacji Świętego Józefa i Centrum Ochrony Dziecka z Koordynatorem KEP oraz Delegatem KEP odbyło  się w  formie zdalnej  26 marca 2021 r. Po wyłonieniu z tego grona po jednym przedstawicielu, ukonstytuowała się Rada przy Delegacie KEP.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-12-06 13:34:11
miniaturka

Bp Wiesław Lechowicz z posługą wśród Polonii

W dniach 3- 7 grudnia bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej odwiedził wspólnoty polonijne w Szwecji i Francji (na terenie Andaluzji). W piątek 3 grudnia bp Lechowicz przebywał w polonijnej parafii w Malmö - Rosengård w Szwecji, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania 32 młodym osobom. Duszpasterstwo polskojęzyczne w Malmo prowadzą ojcowie oblaci.
2021-12-07 10:40:08
miniaturka

Kongres Młodzieży Polonijnej online, 18.12.21

Drodzy młodzi przyjaciele! Już 18 grudnia kolejne nasze spotkanie z cyklu: Kongres Młodzieży Polonijnej online! Tym razem pod hasłem: "Być sobą". Naszym gościem będzie p. Joanna Grabowska, pedagog i terapeuta, która przybliży nam główny temat spotkania. Serdecznie zapraszamy! "Spotkania LIVE” są stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.
2021-12-07 14:09:56
miniaturka

Ks. Piotr Majer: Krótka prezentacja nowego prawa karnego Kościoła katolickiego

8 grudnia br. wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka konstytucją apostolską „Pascite Gregem Dei”. Ojciec Święty zreformował VI księgę Kodeksu Prawa Kanonicznego, aby „uniknąć poważniejszego zła i złagodzić rany spowodowane przez ludzką słabość”.
2021-12-13 10:01:36
miniaturka

"Pod opieką Królowej Wychodźstwa Polskiego"

W piątek,11 grudnia na Jasnej Górze modlono się w intencji Polonii i Polaków za granicą oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 30-lecie jej działalności. Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, homilie wygłosił ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.
2021-12-13 21:22:18
miniaturka

Jest już obrzęd ustanowienia posługi katechety. Kto może ją otrzymać?

Papież zatwierdził obrzęd liturgiczny ustanowienia katechetów. Wyjaśniono też, jak rozumieć tę nową posługę. Jest to raczej posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu.
2021-12-16 12:18:11
miniaturka

Fundacja Świętego Józefa dziękuje duchownym za wsparcie działań

„Dziękujemy za to, że dzięki Księdza/Ojca składkom jesteśmy jako Kościół w Polsce mniej bezradni wobec dramatu wykorzystania seksualnego” – napisali członkowie Zarządu Fundacji Świętego Józefa do duchownych, finansujących jej działalność.