Strona główna
opoka.org.pl
2022-02-13 17:20
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla bp. Lechowicza

W dniu ingresu składam Tobie – w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – najserdeczniejsze życzenia, prosząc o ducha męstwa dla Twojej służby w Ordynariacie Polowym. Bądź stróżem wartości Bożych i ojczystych, z których wyrasta piękno i sens służby żołnierskiej – powiedział abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w życzeniach dla bp. Wiesława Lechowicza w dniu jego ingresu do Katedry Polowej WP.

Publikujemy pełną treść życzeń:

Drogi księże biskupie Wiesławie,

W dniu ingresu składam Tobie – w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – najserdeczniejsze życzenia, prosząc o ducha męstwa dla Twojej służby w Ordynariacie Polowym. Zechciej pamiętać, że fałszywe męstwo jest tak samo szkodliwe jak fałszywa łagodność. Męstwo staje się przekonujące, jeśli nie jest bezwzględnością ani uporem, lecz odwagą prawdy. Łagodność zaś staje się przekonująca, jeśli nie jest słabością, lecz dobrocią płynącą z siły wiary (J. Ratzinger).

Najpierw dziękuję za Twoje dotychczasowe prace w macierzystej diecezji tarnowskiej (wikariusza, księdza-studenta, kapelana biskupiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej przez ponad 14 lat), w której pozostawiłeś znaczną część swojego serca.

Dziękuję również za naszą współpracę w ramach Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski.

Szczególne podziękowania należą się Tobie z tytułu dotychczasowych prac pośród Polonii. Dnia 15. października 2011 roku zostałeś mianowany delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i pełniłeś funkcję ponad 10 lat. Podejmowałeś wiele inicjatyw na rzecz Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Współpracowałeś z rektorami misji polonijnych, kapłanami i osobami konsekrowanymi a także z wiernymi rozsianymi po całym świecie. Odwiedziłeś ośrodki polonijne, parafie, bierzmowałeś młodzież, prowadziłeś rekolekcje, współpracowałeś z organizacjami polonijnymi. Byłeś też inicjatorem międzynarodowych Kongresów Młodzieży Polonijnej i Kongresów Rodzin Polonijnych. Wreszcie broniłeś istnienia Seminarium Cyryla i Metodego w Orchard Lake. Jako duszpasterz polonijny starałeś się służyć radą naszym rodakom poza granicami Ojczyzny. Starałeś się rozpoznawać ich drogi i bezdroża, co nie jest przeciwieństwem, lecz jest warunkiem jedności.

A teraz przyszedł czas na większą odpowiedzialność. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak niezwykle ważna jest silna armia, dobrze wyszkolony i uzbrojony żołnierz – w szczególności z uwagi na to, co dzieje się tuż przy naszych granicach. Ważniejszy jest jednak hart ducha żołnierza. „Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczebności wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba” – mówi autor Pierwszej Księgi Machabejskiej (1 Mch 3,19).

Dlatego zadaniem kapelanów Ordynariatu Polowego jest również obrona granic naszej Ojczyzny, ale z inną bronią w ręku, a mianowicie z bronią modlitwy. Kapelani wojskowi – głosząc słowo Boże – tak kształtują serca i umysły żołnierzy, aby byli oni zdolni do heroicznych postaw w służbie pokoju i wolności. Aby – zachowując męstwo na polu walki – obca im była przemoc, nienawiść i chęć odwetu.

Księże biskupie Wiesławie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Wiemy dobrze, że biskup nie może być specjalistą od wszystkiego, niemniej jednak musi mieć wyczucie całości. Niech więc Pan Bóg Zastępów obdarza Cię mądrością, tj. umiejętnością postrzegania rzeczy takimi jakimi rzeczywiście są oraz zdolnością odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych.

A zatem umacniaj więź ludzi w mundurach z Chrystusem, Kościołem i naszą Ojczyzną, która jest wielkim darem Boga. Bądź stróżem wartości Bożych i ojczystych, z których wyrasta piękno i sens służby żołnierskiej. Niech dzięki Twojej pracy ci, którzy – oddani sprawie Ojczyzny – trudzą się w wojsku, uważają siebie za sługi bezpieczeństwa i wolności narodów.

BP KEP

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-02-09 14:08:44
miniaturka

Oświadczenie Przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

"Jego świadectwo i głęboka szczerość winny pobudzać nas wszystkich do obrony ofiar wykorzystywania i ochrony tych, którzy zostali powierzeni naszej opiece" - zaznaczył Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich w oświadczeniu w sprawie doniesień dotyczących Papieża Emeryta Benedykta XVI.
2022-02-11 11:30:34
miniaturka

Ingres bpa Wiesława Lechowicza do katedry polowej WP

Uroczystość ingresu do katedry polowej Wojska Polskiego bpa Wiesława Lechowicza odbędzie się w sobotę, 12 lutego 2022 r o godz. 11.00. Transmisja tego wydarzenia przez: program 3. Telewizji Polskiej, TVP Polonia oraz stronę katedry polowej i Ordynariatu Polowego. Bp Wiesław Lechowicz przez jedenaście lat pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Do czasu wyboru nowego delegata do spraw emigracji bp Lechowicz nadal będzie pełnił tę funkcję. „Z czasem, gdy nie będę już formalnie odpowiedzialny za Polonię, to ona i tak pozostanie w moim sercu i w moich modlitwach”- powiedział bp Lechowicz.
2022-02-13 18:39:31
miniaturka

Przekroczyłem próg katedry polowej Wojska Polskiego w imię Jezusa Chrystusa

Wierzę i liczę na to, że tajemnica mocy i mądrości Bożej będzie także mi towarzyszyć w posłudze, którą dziś podejmuję dla dobra Ojczyzny i Kościoła, Wojska Polskiego i Ordynariatu Polowego – powiedział bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, w homilii podczas ingresu do Katedry Polowej WP.
2022-02-13 19:57:39
miniaturka

Wręczenie medalu KEP „Pro Polonia et Ecclesia”

13 lutego 2022 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się piękna uroczystość wręczenia medalu Konferencji Episkopatu Polski „Pro Polonia et Ecclesia” Pani Grażynie Koszałka z Hamburga (Niemcy). Medal ten przyznawany jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla duszpasterstwa polskojęzycznego w środowiskach polonijnych. Wyróżnienie to, jest także docenieniem wysiłków wielu osób, które angażują się na rzecz duszpasterstwa małżeństw i rodzin wśród Polonii i Polaków za granicą.
2022-02-13 22:57:56
miniaturka

Posiedzenie Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

W dniach 12 – 13 lutego 2022 roku odbyło się w Warszawie spotkanie prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy (PRDE). W sobotę członkowie Prezydium wzięli udział w Ingresie bpa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który bullą Ojca św. Franciszka, został mianowany Biskupem Polowym Wojska Polskiego.
2022-02-15 15:44:37
miniaturka

Prezentacja działań Kościoła i dyskusja panelowa - 21 lutego 2022 r.

Prezentacja działań Kościoła na rzecz ochrony małoletnich i pomocy pokrzywdzonym oraz dyskusja panelowa złożą się na sesję „Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy”. Odbędzie się ona 21 lutego br. w Warszawie.