Strona główna
opoka.org.pl
2024-03-28 09:00
Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Życzenia bpa Piotra Turzyńskiego skierowane do Polonii

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy, w czasie których dokonuje się Pascha Pana, proszę przyjąć serdeczne życzenia i moją modlitwę. Niech Zmartwychwstały Chrystus wypełni serca nadzieją na zwycięstwo dobra, prawdy i sprawiedliwości. W świecie poranionym złem, niech Zwycięski Baranek pozwoli zaufać na nowo niewyczerpanej niczym Miłości Miłosiernej Boga. Życzę doświadczenia obecności żywego Pana przychodzącego w Najświętszej Eucharystii, w Słowie Bożym i we wspólnocie Kościoła. Radosnego Alleluja!

Życzenia wielkanocne bp. Piotra Turzyńskiego dla Polonii i Polaków za granicą

Żeby nie być niewolnikiem własnych pragnień, namiętności i własnego „ja”, trzeba zgodzić się na walkę, na trud i cierpienie. Ofiara Chrystusa na krzyżu, którą celebrujemy w każdej Mszy Świętej, uczy nas pięknej sztuki bycia człowiekiem – napisał bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w specjalnym słowie skierowanym do Polonii i Polaków za granicą. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzył, aby zawsze mieli nadzieję w Chrystusie.

Bp Piotr Turzyński w życzeniach dla Polonii na Wielkanoc wskazał na krzyż i podkreślił, że to, co cenne musi kosztować. Zwrócił się też do Polonii z apelem o pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. „Drodzy Rodacy, niech Wam nie będzie obojętne wychowanie i los następnego pokolenia, niech Wam nie będzie obojętna polska tożsamość i niech Wam nie będą obojętne chrześcijańskie wartości w życiu społecznym i w naszej cywilizacji” – napisał Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. „Trzeba stanąć w obronie życia nienarodzonych, w obronie świętości małżeństwa i w obronie Ewangelii” – dodał.

Na zakończenie nawiązał do peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów po parafiach polskich i polonijnych. „W momencie śmierci wydawało się, że są przegrani, że pójdą w zapomnienie historii, a tymczasem oni są zwycięzcami” – podkreślił. Życzył wszystkim nadziei. „Życzę Wam, żebyście pomimo najtrudniejszych nawet chwil mieli zawsze nadzieję w Chrystusie, byście doświadczali Jego mocy i pośród świata chlubili się Jego mądrością” – czytamy w Słowie.

Publikujemy pełny tekst życzeń:


Słowo bpa Piotra Turzyńskiego

Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej -

skierowane do Polonii i Polaków za granicą z okazji Świąt Wielkanocnych A.D. 2024


Chrystus jest Mocą i Mądrością Bożą! (1 Kor 1, 24)

Kochani Rodacy!

Celebrujemy Święta Wielkanocne, które stanowią istotną treść naszej wiary. Syn Boży bierze na siebie nasze grzechy i składa w ofierze siebie samego na przebłaganie za nieprawości świata. To są święta wielkiej miłości i wielkiej nadziei.

Miłość i odpowiedzialność

W Wielkim Poście, rozważając mękę naszego Pana Jezusa Chrystus na Drodze Krzyżowej i na Gorzkich Żalach, stawialiśmy pytanie, dlaczego w Bogu jest takie poświęcenie i taka determinacja. Odpowiedzią jest miłość. Można tu zacytować fragment wiersza św. Jana Pawła II: „miłość mi wszystko wyjaśniła”. Wierzymy w Boga, który nie jest obojętny, słyszy nasze jęki, widzi nasz ból i nasze tęsknoty. O takim Bogu mówi Biblia i takiego Boga pokazuje Jezus Chrystus w swoich słowach i czynach.

W świecie, w którym odmienia się przez różne przypadki słowo „miłość”, krzyż Chrystusa i Jego męka pokazują nam prawdziwy i niekwestionowany wymiar miłości. Ukrzyżowany Chrystus jest, jak napisze św. Paweł, „Mądrością Bożą”. W Nim słowo „kochać” znaczy wziąć odpowiedzialność za tego, kogo się kocha. Chrystus, według zapowiedzi Izajasza, „obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści” (Iz 53, 4) i w ten sposób „w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5). Wydaje się, że dzisiejszy świat cierpi na ucieczkę od odpowiedzialności, bo łatwiejsza jest obojętność i zamknięty w sobie indywidualizm.

Dzisiaj miłość małżeńska i rodzicielska, macierzyńska i ojcowska, miłość do Polski oraz miłość do całego pięknego dziedzictwa chrześcijaństwa, do Kościoła wymagają wzięcia odpowiedzialności, odwagi oraz zaangażowania.

Drodzy Rodacy, niech Wam nie będzie obojętne wychowanie i los następnego pokolenia, niech Wam nie będzie obojętna polska tożsamość i niech Wam nie będą obojętne chrześcijańskie wartości w życiu społecznym i w naszej cywilizacji. Trzeba stanąć w obronie życia nienarodzonych, w obronie świętości małżeństwa i w obronie Ewangelii.

Ofiara

W Święta Paschalne uświadamiamy sobie, że zbawienie świata dokonuje się drogą Krzyża. Chrystus uczy nas, że to co wielkie, i miłość sama, wymagają zaparcia się siebie samego, cierpienia i ofiary. To jest mądrość, od której świat chciałby odejść. Rozumiemy wszyscy, że nie chodzi tu o cierpiętnictwo, ale o realizm życia. Po prostu rzeczy cenne muszą kosztować. Jeśli człowiek się tego nie nauczy, nie zgodzi się na trud budowania małżeństwa i rodziny, nie zgodzi się na własną wielkość. Ojcowie Pustyni z IV wieku mówili: „jeśli człowiek chce być niewolnikiem, łańcuch się zawsze znajdzie”. Żeby nie być niewolnikiem własnych pragnień, namiętności i własnego „ja”, trzeba zgodzić się na walkę, na trud i cierpienie. Ofiara Chrystusa na krzyżu, którą celebrujemy w każdej Mszy Świętej, uczy nas pięknej sztuki bycia człowiekiem. Ta ofiara Chrystusa daje nam moc do zwyciężania tego, co zniewala.

Nadzieja

Kiedy nasz Zbawiciel umierał na Krzyżu, wydawało się, że cały świat się zawalił i pogrążył w ciemności, ale po trzech dniach doświadczyliśmy wielkiej światłości i radości ze zwycięstwa dobra i miłości. Zmartwychwstanie Chrystusa niesie nadzieję. W naszym życiu i w historii świata może się wydawać czasem, że siły zła przeważają, jednak Ewangelia każe nam „mieć nadzieję nawet wbrew nadziei” (Por. Rz 4, 18). Zwycięstwo należy ostatecznie do Boga, który jest wszechmocny, nieobojętny na los ludzi i miłosierny. Ta nadzieja w Chrystusie stanowi wielkość chrześcijaństwa. Takiej nadziei nie może dać nikt i nic na świecie.

W naszych parafiach polskich i polonijnych przeżywamy peregrynację relikwii bł. Rodziny Ulmów. W momencie śmierci wydawało się, że są przegrani, że pójdą w zapomnienie historii, a tymczasem oni są zwycięzcami. Ci Samarytanie z Markowej cieszą się niebem, dają nam przykład życia Ewangelią w ciemności świata i orędują za nami.

Życzę Wam, żebyście pomimo najtrudniejszych nawet chwil mieli zawsze nadzieję w Chrystusie, byście doświadczali Jego mocy i pośród świata chlubili się Jego mądrością.


Z pasterskim błogosławieństwem

Bp Piotr Turzyński

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej


www.emigracja.episkopat.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2024-03-25 09:26:47
miniaturka

Peregrynacja relikwii Rodziny Ulmów w PMK we Francji

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia br. w Polskiej Parafii Concorde w Paryżu odbędzie się inauguracja peregrynacji relikwii Bł. Rodziny Ulmów we wspólnotach emigracyjnych we Francji. "Niech ten błogosławiony czas spotkania ze świadkami Ewangelii, będzie okazją do modlitwy za nasze rodziny emigracyjne oraz inspiracją do życia poświęconego innym, na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać życie za świata – napisał w komunikacie rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś, zapowiadając peregrynację relikwii.
2024-03-25 10:03:22
miniaturka

Biskup Turzyński: Polacy w USA poruszeni historią Ulmów

W dniach od 5 - 23 marca bp bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przebywał z wizytą w USA. Biskup odwiedził Polonię w Chicago i Arizonie, gdzie min. prowadził rekolekcje w Parafii św. Konstancji w Chicago oraz w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix. Delegat KEP ds. Emigracji wręczył też medale „Pro Polonia et Ecclesia” czterem organizacjom oraz przekazał relikwie Ulmów Polonii amerykańskiej, które będą peregrynować po polskich wspólnotach.
2024-03-27 07:58:58
miniaturka

ŻYCZENIA WIELKANOC 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! /Orędzie Wielkanocne/
2024-04-09 11:29:20
miniaturka

Spotkanie Europejskiego Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach

Rezyliencja i nadzieja chrześcijańska. Nauczanie religii jako istotne źródło impulsów w czasie kryzysu, POPRAD, 3 – 7 kwietnia 2024
2024-04-10 19:20:20
miniaturka

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP 9 kwietnia 2024

Wypracowanie stanowiska wobec spraw bieżących związanych z nauczaniem religii oraz troską o wychowanie dzieci i młodzieży było głównym motywem posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP, które odbyło się 9 kwietnia br.
2024-04-11 11:25:00
miniaturka

ZAPISY NA ŚWIATOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

KONGRES ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 23 - 25 SIERPNIA 2024 W BRUKSELI - DOM NOTER-DAME DU CHANT-D'OISEAU, AV. DES FRANCISCAINS 3A. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!