Strona główna
opoka.org.pl
2024-04-09 11:25
KWK

Spotkanie Europejskiego Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach

Rezyliencja i nadzieja chrześcijańska. Nauczanie religii jako istotne źródło impulsów w czasie kryzysu, POPRAD, 3 – 7 kwietnia 2024

W minionych dniach w Słowacji w Popradzie odbyło się cykliczne spotkanie Europejskiego Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach EuFRES. Europejskie Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach to gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze szkolnego nauczania religii. Forum gromadzi specjalistów z różnych krajów Europy, którzy – zgodnie ze Statutem – spotykają się w cyklu dwuletnim. Członkami Forum są krajowi eksperci (naukowcy, pedagodzy), których obszar badań związany jest z problematyką edukacji religijnej prowadzonej w środowisku szkolnym; osoby odpowiedzialne za nauczanie religii w kraju, regionie czy diecezji; kierownicy i dyrektorzy ośrodków kształcenia i stałej formacji nauczycieli religii; redaktorzy czasopism podejmujących problematykę edukacji religijnej; reprezentanci krajowych związków nauczycieli religii oraz przedstawiciele ruchów, komitetów czy stowarzyszeń zainteresowanych edukacją religijną.

Tegoroczne spotkanie obfitowało w wystąpienia ekspertów z całej Europy. Jako wnioski końcowe i rodzące się postulaty zauważono, że w obliczu kryzysów, które dotykają mieszkańców różnych regionów Europy, umiejętność skutecznego radzenia sobie z szeroko rozumianymi kryzysami jest niezbędna. W tym kontekście nauczanie religii w szkole stanowi istotne źródło impulsów do tego, aby stawić czoła pojawiającym się trudnościom. Wartości chrześcijańskie, przekazywane przez nauczycieli religii poprzez nauczanie oparte na personalistycznej wizji człowieka i życia społecznego mogą stanowić fundament, który umożliwi wychowankom odnalezienie w sobie niezbędnych sił do rozwijania kluczowych cech osobowości i kompetencji społecznych.

Zauważono także, że dodatkowo nadzieja chrześcijańska może być źródłem inspiracji do ufności w Boże prowadzenie, co jest istotne zarówno dla jednostek, jak i dla społeczności, w czasach kryzysu.

Wiele uwagi poświecono głównemu tematowi konferencji: rezyliencji. Rezyliencja rozumiana jako posiadanie mocnego ducha w czynieniu dobra i znoszeniu przeciwności jest umiejętnością twórczego dostosowania się człowieka do współczesności z zachowaniem własnej tożsamości i przyjętego systemu wartości.

W poszczególnych relacjach przedstawicieli różnych krajów podkreślano, że nauczanie religii jest realizowane w 23 krajach Unii Europejskiej. Wpisuje się w całokształt edukacji młodego człowieka. W świetle europejskich standardów pluralistycznego społeczeństwa jest przejawem wolności religijnej.

Członkowie konferencji zauważyli także, że w kontekście rezyliencji i nadziei chrześcijańskiej, które są istotnymi źródłami budowania odporności psychicznej i duchowej, wszelkiego rodzaju próby - choćby ostatnio pojawiające się w Polsce –wprowadzenia zmian w organizacji nauczania religii w szkole są nie do zaakceptowania. Niepokojąca jest również prowadzona kampania medialna na rzecz szkoły wolnej od nauczania religii.

Prelegenci i uczestnicy XXI Europejskiego Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach (EuFRES) w podjętej naukowej refleksji potwierdzili, że nauczanie religii sprzyja rozwijaniu rezyliencji w holistycznym wychowaniu człowieka.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2024-03-25 10:03:22
miniaturka

Biskup Turzyński: Polacy w USA poruszeni historią Ulmów

W dniach od 5 - 23 marca bp bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przebywał z wizytą w USA. Biskup odwiedził Polonię w Chicago i Arizonie, gdzie min. prowadził rekolekcje w Parafii św. Konstancji w Chicago oraz w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix. Delegat KEP ds. Emigracji wręczył też medale „Pro Polonia et Ecclesia” czterem organizacjom oraz przekazał relikwie Ulmów Polonii amerykańskiej, które będą peregrynować po polskich wspólnotach.
2024-03-27 07:58:58
miniaturka

ŻYCZENIA WIELKANOC 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! /Orędzie Wielkanocne/
2024-03-27 15:50:09
miniaturka

Życzenia bpa Piotra Turzyńskiego skierowane do Polonii

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy, w czasie których dokonuje się Pascha Pana, proszę przyjąć serdeczne życzenia i moją modlitwę. Niech Zmartwychwstały Chrystus wypełni serca nadzieją na zwycięstwo dobra, prawdy i sprawiedliwości. W świecie poranionym złem, niech Zwycięski Baranek pozwoli zaufać na nowo niewyczerpanej niczym Miłości Miłosiernej Boga. Życzę doświadczenia obecności żywego Pana przychodzącego w Najświętszej Eucharystii, w Słowie Bożym i we wspólnocie Kościoła. Radosnego Alleluja!
2024-04-10 19:20:20
miniaturka

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP 9 kwietnia 2024

Wypracowanie stanowiska wobec spraw bieżących związanych z nauczaniem religii oraz troską o wychowanie dzieci i młodzieży było głównym motywem posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP, które odbyło się 9 kwietnia br.
2024-04-11 11:25:00
miniaturka

ZAPISY NA ŚWIATOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

KONGRES ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 23 - 25 SIERPNIA 2024 W BRUKSELI - DOM NOTER-DAME DU CHANT-D'OISEAU, AV. DES FRANCISCAINS 3A. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
2024-04-15 21:13:17
miniaturka

Finał XVIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie

"Święty Maksymilian, to był gigant, którego warto naśladować". Te słowa uczestników Olimpiady zapadną na długo w sercach organizatorów, gdyż pokazują one, że główny cel całego wydarzenia został zrealizowany.