Strona główna
opoka.org.pl
2022-12-24 09:00
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Życzenia bp Piotra Turzyńskiego skierowane do Polonii

Kochani Rodacy! Przyjmijcie serdeczne życzenia, aby Święta Bożego Narodzenia pozwoliły Wam na nowo odkryć Bożą miłość i własną godność. Niech przez obecność Chrystusa w sakramentach świętych i przez wzajemną życzliwość w czasie świątecznych spotkań, Bóg pozwoli Wam odczuć swoją bliskość. A Święta Rodzina niech modeluje rodzinne relacje, byście mogli zasmakować głębokiego szczęścia i wewnętrznego pokoju - napisał bp Piotr Turzyński w życzeniach skierowanych do Polonii i Polaków za granicą

Bp Turzyński na Boże Narodzenie: Człowieczeństwo ma wielką godność

Te święta mają u podstaw wydarzenie bez precedensu: Bóg stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas. Przyjął na siebie człowieczeństwo, a więc to człowieczeństwo ma wielką godność – powiedział bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w życzeniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W kontekście wyjątkowych tradycji, jakie związane są z celebrowaniem tych grudniowych dni, bp Turzyński prosił, aby nie zapominać o tym, co jest istotą tych świąt. „Życzę wszystkim, aby pielęgnując bożonarodzeniowe tradycje, takie, jak wspólna wieczerza, łamanie się opłatkiem i składanie najlepszych życzeń, doświadczyli sensowności ludzkiego życia. Odkrywali na nowo swoją godność – godność Bożego dziecka” – mówił hierarcha.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przypomniał także w videonagraniu, że święta Bożego Narodzenia są czasem, który mocno wpisuje się w pielęgnowanie relacji. „Spoglądamy na Świętą Rodzinę. Maryja przyjęła dar macierzyństwa, a Józef zaopiekował się Maryją i Dzieciątkiem, dał im poczucie bezpieczeństwa. Życzę więc, żebyście w te święta odkryli, jak ważne i piękne są relacje rodzinne. Żebyście cieszyli się wzajemną miłością i obecnością przy sobie. Bądźcie pełni pokoju. Tego pokoju życzę wszystkim, a szczególnie naszym braciom na Ukrainie. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi” – zakończył swoje życzenia bp Turzyński.

BP KEP

ŻYCZENIA BP PIOTRA TURZYŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2022 - Video-nagranie


                                        List bp. Piotra Turzyńskiego  

Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 

                           z okazji Bożego Narodzenia Anno Domini 2022


Hej, ludzie prości! Bóg z wami gości.

Skończony czas niedoli.

On daje siebie, chwała na niebie,

A pokój ludziom dobrej woli.


DARY BOŻEGO NARODZENIA

Celebrujemy Święta Bożego Narodzenia. Mają one wyjątkowy, rodzinny charakter, wypełnione są zapachem choinki, wzruszeniem przy wigilijnym stole, radością spotkań i rozmów, dźwiękiem pięknych kolęd, blaskiem kolorowych świateł i zapachem siana w kościołach.

Nie wolno nam jednak zapomnieć, że u źródła tych świąt leży wydarzenie bez precedensu, jedyne, które podzieliło historię na dwie części: przed Chrystusem i po Chrystusie. Tym wydarzeniem są narodziny Zbawiciela, Bożego Syna.

Pan Bóg jest wolny i nieskończony we wszystkim, także w możliwościach  i w fantazji, mógł wybrać inny sposób zbawienia człowieka, a jednak stał się jednym z nas, przyjął pokorną postać sługi. Postawmy pytanie: Co nam przynosi Boże Narodzenie?


Godność człowieka

Księga Mądrości zapisuje o Bogu niezwykłe słowa: „Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił” (Mdr 11, 24). Pomimo grzechu nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, Bóg chce przyciągnąć do siebie człowieka, chce dać mu szczęście i wieczność. Człowiek nie przestaje być Dzieckiem Bożym stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka, posyła więc Zbawiciela, daje swojego Syna. Pomimo zła świata i przewrotności ludzi, egoizmu i nienawiści, wojen i podłości, Bóg przychodzi. Nie brzydzi się światem i człowieczeństwem. To połączenie Boga z człowiekiem w Chrystusie pokazuje nam wielką godność człowieka.

Św. Augustyn uważa, że zbuntowany anioł nie mógł znieść tego, że człowiek został we Wcieleniu tak wysoko wyniesiony, tak bardzo wyróżniony i to jest motywem buntu anioła. Już Psalm 8 mówił: „czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś” (Ps 8, 5-6). Tajemnica Wcielenia jeszcze bardziej pokazuje, że Bóg się zajmuje człowiekiem, Bóg stał się człowiekiem, Bogu zależy na człowieku. Człowiek więc nie jest niczym. Nikt tak jak chrześcijanie nie pokazuje godności człowieka. W tym spojrzeniu to nie człowiek wynosi sam siebie, to nie człowiek udowadnia swoją wielkość, ale Bóg Stwórca podnosi człowieka i przekonuje go o godności, której człowiek sam sobie nie mógłby wziąć.


Bliskość Boga

Pośród ludzkich cierpień i życiowych prób dostrzegamy, jak ważna jest bliskość, gdy człowiek nie zostaje sam. Prorok Izajasz zapisuje, że narodzony z Panny będzie miał na imię Emmanuel, tzn. „Bóg z nami” (Iz 7, 14). Po narodzinach Jezusa, po Jego męce i śmierci nikt z ludzi nie może powiedzieć, że Bóg nie rozumie, nie wie co znaczy być człowiekiem, że nie doświadczył człowieczeństwa. Syn Boży stał się małym dzieciątkiem, zależnym od rodziców, narażonym na niebezpieczeństwa. Urodził się w ubóstwie, musiał uciekać z ojczystego kraju, „czynił postępy w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). To wszystko jest ludzkie, więc Bóg nie jest daleki ani emocjonalnie, ani psychicznie, ani duchowo. Chrystus to prawdziwy człowiek i wszystko w Nim jest prawdziwe. W Chrystusie możemy odnaleźć nas samych, nasze własne perypetie losu, nasze tęsknoty i cierpienia, trudy i radości. W tym Nowym Adamie Bóg stał się jednym z nas, jest bliski, jak mówią Ojcowie Kościoła, w Nim dokonała się rekapitulacja całego rodzaju ludzkiego. To jest cudowna prawda Bożego Narodzenia. Bóg zna każdego z nas, a pomimo to nie przestaje kochać i nie dystansuje się. Podnosi nas ku wieczności i szczęściu.


Piękno rodziny

W tym czasie zatrzymajmy się na chwilę w kościele przy betlejemskiej stajence i kontemplujmy Świętą Rodzinę. Maryja przyjęła Boże wezwanie i zgodziła się być matką. Pokazuje jak piękne jest macierzyństwo. Józef, świadom, że wszystko go przerasta, jednak zgodził się być jak ojciec, przyjął odpowiedzialność i stał się wspaniałym opiekunem. Niezwykłe i piękne są relacje, które budują tę najpiękniejszą z rodzin. W centrum jest Bóg, a wypełnienie Jego woli i spojrzenie w jednym kierunku daje zjednoczenie serc, nawet w cierpieniu, wtedy, gdy trzeba uciekać do Egiptu, czy z bólem serca szukać Syna. Jeśli to wszystko jest też prawdziwie ludzkie, to nie zapominajmy, że trzeba było zostawić swoje własne „ja”, swoje lęki i zaufać Bogu, a w Bogu także ludziom. Oto piękna szkoła miłości i życia rodzinnego. Czy nie za takimi relacjami tęskni ludzkie serce?


Kochani Rodacy!

Przyjmijcie serdeczne życzenia, aby Święta Bożego Narodzenia pozwoliły Wam na nowo odkryć Bożą miłość i własną godność. Niech przez obecność Chrystusa w sakramentach świętych i przez wzajemną życzliwość w czasie świątecznych spotkań, Bóg pozwoli Wam odczuć swoją bliskość. A Święta Rodzina niech modeluje rodzinne relacje, byście mogli zasmakować głębokiego szczęścia i wewnętrznego pokoju.

Z błogosławieństwem

Bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji PolskiejWięcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-12-09 09:39:47
miniaturka

Podwórko „Emi & Gracji” – innowacyjny projekt dla dzieci polonijnych

Gdzie mieszka św. Mikołaj? Czy można się z nim spotkać? Jakie są polskie zwyczaje bożonarodzeniowe? – na te i inne pytania szukały odpowiedzi dzieci polonijne w kolejnym spotkaniu z cyklu Podwórko „Emi & Gracji”, które odbyło się stacjonarnie i online 7 grudnia. Tym razem gościem specjalnym wydarzenia był delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. W każdą drugą środę miesiąca w godzinach 17:00-18:30 Poradnia Familiaris z Freiburga zaprasza polonijne dzieci w wieku 2-12 lat do odkrywania świata wraz z głównymi bohaterkami – Emi i Gracją. Imiona dwóch tytułowych postaci są grą słów i nawiązują do słowa „emigracja”.
2022-12-13 10:00:02
miniaturka

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odbyła zebranie robocze

W formule on-line odbyło się kolejne zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski
2022-12-21 10:12:49
miniaturka

Świąteczne życzenia

„Bóg przynosi nam czułość na ziemię. Dzisiaj! W ten cudowny sposób, poprzez który chciał przyjść na świat. To sprawia, że odradza się w nas czułość, czułość ludzka, która jest bliska tej Boskiej. A dziś tak bardzo potrzebujemy czułości, bardzo potrzebujemy ludzkiej bliskości, wobec tylu utrapień. Jezus w żłóbku wskazuje nam drogę czułości, aby być blisko, aby być ludzkimi”. (Papież Franciszek)
2022-12-29 11:29:11
miniaturka

Konferencja prasowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”

W czwartek 29 grudnia odbyła się konferencja prasowa poświęcona Kongresowi Młodzieży Polonijnej, który odbywa się obecnie w formie online. Uczestniczy w nim młodzież polonijna z całego świata. Inicjatywa ta stanowi kontynuację kongresów, które odbyły się w latach 2016-2021. Podczas konferencji ogłoszenie wyniki konkursu literackiego „Kocham Polskę”.
2022-12-30 07:12:40
miniaturka

Bp Turzyński zaprasza na Kongres Rodzin Polonijnych

Chcemy pokazać piękno rodziny. Każdorazowo na Kongresach Rodzin Polonijnych można wysłuchać niezwykłych świadectw rodzin mówiących o wzajemnym szacunku, miłości, przezwyciężaniu kryzysów, wychowaniu młodzieży – powiedział Family News Service delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, zapraszając na VI Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, który w dniach 15-17 września 2023 r. odbędzie się w Gdańsku. W tym roku 30 grudnia przypada liturgiczne święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
2023-01-02 15:00:38
miniaturka

Komunikat

"Wypowiadanie się o sprawie w sposób, który pozwala na identyfikacje osoby skrzywdzonej lub jej bliskich jest poważnym nadużyciem, prowadzi do wtórnej wiktymizacji i tym samym pogłębienia ich cierpienie" - podkreślają Marta Titaniec i ks. Piotr Studnicki.