Strona główna
opoka.org.pl
2023-03-08 21:47
KKBiDS

Ukazał się kolejny numer biuletynu „Anamnesis”

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski opublikowała 112. numer biuletynu „Anamnesis

Wierzę w jeden Kościół

Nowy rok duszpasterski 2022/2023 będziemy przeżywać w Polsce zainspirowani hasłem przewodnim: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Prawda o Kościele znalazła swoje miejsce w Credo (sobór nicejski – 325 r.), a następnie ubogacona o kolejne przymioty (sobór konstantynopolitański I – 381 r.). Fundamentów jedności Kościoła należy szukać w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 20-21). Kościół w swej historii przeżył niejedno rozdarcie, pojawiały się ataki mające na celu rozbicie jedności Kościoła. Znane są schizmy, nieustanie pojawiają się poglądy godzące w nauczanie Kościoła, które jest normą broniącą jedności. Trzeba wiedzieć i należy wierzyć, iż żadne rozdarcie, chociaż zawsze bolesne, nie prowadzi do powstania drugiego Kościoła Chrystusowego. Jako wspólnota wiary, choćby był łamany na wiele kawałków, jest i zawsze będzie jeden.

Z pełną świadomością, ale i troską o dynamizm jednego Kościoła Chrystusowego, oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer (pierwszy z rocznika 2023) biuletynu Anamnesis, życząc owocnej lektury i błogosławieństwa Bożego na czas adwentowego czuwania, a następnie radosnego przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.

W dziale NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO znalazły się teksty dwóch homilii papieża Franciszka. Pierwsza została wygłoszona na zakończenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego, a druga na okoliczność 60. rocznicy inauguracji obrad Soboru Watykańskiego II. To wydarzenie miała miejsce 11 października 1962 roku, za czasów pontyfikatu papieża Jana XXIII.

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera trzy dokumenty. Dwa z nich są asygnowane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pierwszym jest pismo w sprawie udzielania Komunii Świętej na Drodze Neokatechumenalnej, a drugim jest dekret ustanawiający bł. Jerzego Popiełuszkę patronem powiatu Rypin (diecezja płocka). Dnia 5 czerwca br. dotychczasowa Kongregacja została przemianowana na Dykasterię. Stąd, w tym samym dziale znajduje się dekret zezwalający na wpisanie do kalendarza liturgicznego archidiecezji poznańskiej kolejnych męczenników drugiej wojny światowej.

W dziale NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII zostały przedstawione teksty poświęcone zagadnieniom liturgicznym. Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wystosował słowa poświęcone modlitwie różańcowej. Biskup opolski Andrzej Czaja jest autorem katechezy na temat wiary w Kościół, dedykowanej szczególnie osobom pełniącym zadania nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Natomiast biskup łowicki Andrzej F. Dziuba wystąpił z zaproszeniem do udziału w uroczystościach ku czci św. Wiktorii, a także skierował słowa listu pasterskiego na adwent i rok duszpasterski 2022/2023.

Tematyka liturgiczna pojawiła się także w treści głoszonych homilii (Prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Piotr Greger i bp Kazimierz Gurda).

Dział zatytułowany FORMACJA LITURGICZNA zawiera dwa opracowania. Jedno dotyczy postaci bł. Stefana Wyszyńskiego w kontekście reformy i odnowy liturgii w Kościele polskim w dobie posoborowej (ks. Zdzisław Janiec – diecezja sandomierska), zaś drugie stanowi treść wykładu poświęconego kwestii wiary będącej fundamentem posługi muzyka kościelnego (ks. Stanisław Garnczarski – diecezja tarnowska).

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znajduje się ciekawy materiał precyzujący zasady wypowiadania imienia biskupa w kanonie Mszy Świętej. To ważna kwestia w obliczu istniejących wątpliwości, nieporozumień i pojawiających się błędów. W tym dziale Czytelnik ma okazję zapoznać się ze stanowiskiem różnych Kościołów i religii wobec coraz bardziej popularnej formy kremacji zwłok i pogrzebu w obecności urny z prochami zmarłej osoby.

Jak co roku, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych kieruje słowo na okoliczność Święta Muzyki Kościelnej.

Dział INFORMACJE dane z obszaru Kościoła w Polsce. Czas powakacyjny i jesienny to, tradycyjnie już, okres licznych zebrań, sympozjów i pielgrzymek. O tegorocznych wydarzeniach informują stosowne sprawozdania (Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej, Podkomisja ds. Służby Liturgicznej, sympozjum liturgiczne, ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych).

Z terenów zagranicznych dowiadujemy się o 53. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, jaki się odbędzie w roku 2024 w Quito. Ponadto, znajdują się dwie informacje odnośnie do kontrowersyjnego projektu błogosławienia par homoseksualnych (Belgia). Zaś były prefekt Kongregacji Nauki Wiary wypowiada ciekawą, odważną opinię na temat biskupów flamandzkich. Całość działu zamyka – jak zwykle – wykaz nowych publikacji liturgicznych.

Bp Piotr Greger
Bielsko-Biała, dnia 27 listopada 2022 roku, w 1. niedzielę adwentu

 


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-03-07 15:59:24
miniaturka

Komentarz: sprawiedliwa ocena działań Wojtyły wymaga dalszych badań archiwalnych

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i kierownik biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży: Dziś bez wątpienia mamy o wiele większą społeczną świadomość skutków wykorzystania seksualnego, a w Kościele wypracowane procedury oraz sposoby reagowania i pomocy. Natomiast ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań ordynariusza archidiecezji krakowskiej Karola Wojtyły, a także uczciwe wyjaśnienie zarzutów wobec kard. Adama Sapiehy, wymaga dalszych badań archiwalnych.
2023-03-08 10:47:25
miniaturka

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

Ponad 160 osób z różnych części świata, m.in. Norwegii, Wietnamu, Australii, Rumunii, USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch i Niemiec wyraziło gotowość uczestnictwa w kursach Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. – Dziś spłacany dług wdzięczności za wsparcie, które jako uniwersytet, w trudnych czasach otrzymywaliśmy od Polonii – zaznaczył rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski, inicjator studium.
2023-03-08 11:00:13
miniaturka

Sesja formacyjna w PMK Lyonie

W poniedziałek 27 lutego księża Polskiej Misji Katolickiej we Francji przybyli do Lyonu, aby uczestniczyć w sesji formacyjnej, która potrwa do 3 marca. Jej tematem przewodnim są słowa: „Czyńcie uczniami!” (Mt 28,19). W wydarzeniu uczestniczy 30 księży z rektorem ks. Bogusławem Brzysiem na czele, a w środę wieczorem dołączy 50 świeckich współpracowników z różnych parafii.
2023-03-09 23:46:03
miniaturka

Szkolenie o nadużyciach duchowych

Zagadnienie nadużyć duchowych to główny temat szkolenia dla sióstr towarzyszących osobom skrzywdzonym i duszpasterzy osób skrzywdzonych, posługujących w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, które odbywa się na Górze św. Anny w dniach 6-8 marca br.
2023-03-14 11:23:13
miniaturka

Ochrona i pomoc skrzywdzonym – raport systemu za 2022 rok

Raport „Ochrona małoletnich i bezbronnych oraz pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce” za rok 2022 – nowe projekty, profesjonalizacja systemu i inicjatywy na rzecz osób skrzywdzonych.
2023-03-14 11:27:58
miniaturka

84 nowe zgłoszenia wykorzystania seksualnego w latach 1965-2022

Od stycznia do końca grudnia 2022 r. do diecezji i jurysdykcji zakonnych wpłynęły 84 zgłoszenia dot. wykorzystania seksualnego, średnio 7 zgłoszeń na miesiąc. Dotyczą one czynów w latach 1965-2022 – wynika z opublikowanej kwerendy przeprowadzonej przez ISKK we współpracy z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.