Strona główna
opoka.org.pl
2022-04-29 15:15
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

„Rola duszpasterstwa w podtrzymaniu tożsamości narodowej poza granicami kraju”.

30 kwietnia 2022 r. w w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie - na zaproszenie Ordynariusza polowego Wojska Polskiego ks. bp Wiesława Lechowicza, delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Piotra Turzyńskiego oraz prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego - odbyło się sympozjum „Rola duszpasterstwa w podtrzymaniu tożsamości narodowej poza granicami kraju”.

TRANSMISJA Z SYMPOZJUM -„ROLA DUSZPASTERSTWA W PODTRZYMANIU TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU”

Sympozjum polonijne w związku z 100. rocznicą ustanowienia struktur duszpasterstwa polskojęzycznego.

Foto Galeria

Wśród szanownych gości byli: Ordynariusz polowy Wojska Polskiego ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Piotr Turzyński, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Matka Ewa Kaczmarek MChR, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Ksiądz Leszek Kryża TChr., Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Minister Jan Dziedziczak, Dyrektor departamentu w KPRM ds. Polonii Jan Badowski, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, Skarbnik SWP Tomasz Różniak.

Online uczestniczyli duszpasterze polonijni: Ksiądz Zdzisław Malczewski S.Chr Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Ksiądz Zdzisław Torba proboszcz parafii św. Jana Brébeufa w Niles (USA), Ksiądz prałat Stefan Wylężek Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Ojciec Paweł Dyl przełożony kamiliańskiej wspólnoty w Tbilisi (Gruzja) oraz Ksiądz prałat Wojciech Górlicki proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie (Litwa).

Oprawę artystyczną zapewnił kijowski Zespół Pieśni i Tańca "Polanie znad Dniepru", którego członkowie przebywają obecnie w Domu Polonii w Pułtusku gdzie schronili się przed wojenną pożogą.

Sympozjum prowadził i moderował Pan Marek Zając.

Witryna sympozjum:

http://wspolnotapolska.org.pl/duszpasterstwo/index.php


Program Sympozjum:

Geneza struktur duszpasterstwa emigracyjnego

M. Ewa Kaczmarek, Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

Referat M. Ewy Kaczmarek MChR


Rozwój struktur duszpasterstwa polskojęzycznego

Ks. bp. Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego


Duszpasterska troska Stefana Kardynała Wyszyńskiego o Polonię

Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Video - Duszpasterstwo polonijne, a tożsamości narodowej poza granicami


Kościół i kapłani w realizacji misji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


 MATERIAŁY WPROWADZAJĄCE DO SYMPOZJUM

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wprowadzającymi do sympozjum opracowanymi przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Polonijną Agencję Informacyjną. Liczymy, że stanowić będą omówienie dotychczasowej perspektywy roli duszpasterstwa polonijnego, spojrzenia na Polonię i Polaków za granicą w aspekcie ich duchowości i roli jaką wiara chrześcijańska odgrywała i nadal odrywa w życiu indywidualnym i zbiorowym diaspory.

JAN PAWEŁ II - O POLONII I EMIGRACJI

Papież Jan Paweł II podczas swoich podróży apostolskich spotykał się z Polonią i emigracją polską. Miało to miejsce w 45 krajach na różnych kontynentach. Ponadto tego rodzaju spotkania również często odbywały się w Rzymie. Podczas każdego z nich papież wygłaszał przemówienie, w którym poruszał sprawy istotne dla słuchaczy. Jego przemówienia (jest ich w sumie ponad 70), zawierają niezwykły i wciąż aktualny, ideowy program dla Polonii i emigracji polskiej.

WSPÓLNOTA NARODOWA

W wypowiedziach papieża do Polonii oraz o emigracji pojawiały się następujące wątki tematyczne: naród i ojczyzna, historia, kultura, duma z Polski, integracja. Jan Paweł II „widział” wyraźnie etos współczesnej Polonii i emigracji polskiej. Uwagę zwraca fakt, że Polaków w kraju, Polonię, emigrację oraz Polaków poza krajem, którzy nie są emigrantami, Jan Paweł II traktował jako jedną wspólnotę narodową, wytworzoną przez tysiącletnią, wspólną historię i kulturę. Nie burzy jej opuszczenie ojczyzny. Podczas spotkania z Polakami w Hiszpanii mówił: „Naród żyje nie tylko w swoim historycznym pniu, nad Wisłą, ale także w różnych miejscach świata” (Madryt, 1982). Wielokrotnie podkreślał, że Polaków w kraju i poza ojczyzną łączy dziedzictwo tej samej kultury.

Czytaj dalej..

KOŚCIÓŁ I KAPŁANI W REALIZACJI MISJI STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

Historię Polski w XIX wieku naznaczyła niewola i klęski wielkich narodowych powstań. Rozpoczęty wówczas exodus Polaków, których do życia na emigracji skłoniła niezgoda na zniewolenie i prześladowania państw zaborczych, uzupełniła wkrótce wielka wędrówka tych, których na obczyznę wygnała sytuacja ekonomiczna. Sytuacja powtórzyła się w wieku XX – wojny, niewola, głód ziemi, chęć awansu ekonomicznego ponownie sprawiły, że kolejne pokolenia Polaków wybierały drogę w nieznane. W tej wędrówce towarzyszył im zawsze polski duszpasterz, ksiądz, który nauczając prawd wiary, nauczał jej po polsku, stając się tym samym strażnikiem i depozytariuszem narodowej tożsamości. Gdzie trwał polski Kościół tam trwała i polskość.

Świadomość tego istotnego dla Polaków związku pomiędzy wiarą a tożsamością była dla założycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” bardziej niż oczywista. 

Czytaj dalej..

Za: http://wspolnotapolska.org.pl/

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-04-21 10:52:18
miniaturka

Spotkanie Rektorów i Koordynatorów PMK

W środę, 20 kwietnia bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej spotkał się z Rektorami Polskich Misji Katolickich i Koordynatorami duszpasterstw polskojęzycznych poza granicami naszego kraju. W spotkaniu wzięli udział księża min. z Anglii, Francji, Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Szkocji, Irlandii ale także z dalekiej Australii, Brazylii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, a także z Japonii, Turcji i Cypru i Rumunii. Było to pierwsze spotkanie z nowym Delegatem i odbył się na platformie Zoom.
2022-04-22 11:45:50
miniaturka

Nowy numer biuletynu „Anamnesis”

Ukazał się kolejny, 109. numer biuletynu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski
2022-04-26 09:08:26
miniaturka

XX Europejskie Forum EuFRES w Wiedniu

Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz liczni przedstawiciele tego stowarzyszenia wzięli udział w obradach XX Europejskim forum nauczania religii w szkołach EuFRES pt. Dialog kultur w Europie – Wyzwanie dla szkolnego nauczania religii, które odbyło się w Wiedniu w dniach 20-24 kwietnia 2022 r.
2022-04-29 15:31:24
miniaturka

Bp Piotr Turzyński - do Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest okazją do budowania jedności z milionami Rodaków żyjącymi poza granicami Ojczyzny, a dla nich do budowania więzi z Macierzą. Jest to również okazja do modlitwy za Polonię i Polaków żyjących poza granicami naszego kraju – napisał bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w Słowie do Polonii i Polaków za granicą.
2022-04-29 15:41:36
miniaturka

Msza św. w intencji Polonii i Polaków za granicą.

2 maja w jasnogórskiej kaplicy Królowej Polski bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej odprawił Msza święta w intencji Polonii i Polaków za granicą. Aby Polacy, gdziekolwiek są, byli wierni Chrystusowi przez Maryję oraz temu darowi, jakim jest polskość – życzył rodakom rozsianym po świecie bp Piotr Turzyński.
2022-04-29 16:19:48
miniaturka

Jan Paweł II - O Polonii i Emigracji

Papież Jan Paweł II podczas swoich podróży apostolskich spotykał się z Polonią i emigracją polską. Miało to miejsce w 45 krajach na różnych kontynentach. Ponadto tego rodzaju spotkania również często odbywały się w Rzymie. Podczas każdego z nich papież wygłaszał przemówienie, w którym poruszał sprawy istotne dla słuchaczy. Jego przemówienia (jest ich w sumie ponad 70), zawierają niezwykły i wciąż aktualny, ideowy program dla Polonii i emigracji polskiej.