Strona główna
opoka.org.pl
2022-07-05 10:36
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

RODZINA NA EMIGRACJI

Troska pasterska o emigrantów stanowi integralną część misji Kościoła. Jednym z bardzo ważnych zadań duszpasterskich w środowisku polskiej emigracji jest troska o małżeństwa i rodziny żyjące na emigracji. „W rodzinach waszych – chrześcijańskich, zbudowanych na sakramencie małżeństwa – niech na pierwszym miejscu będzie miłość i życie. Zachowujcie żywą więź z narodem i Kościołem: więź wiary, kultury, mowy ojczystej” /św. Jan Paweł II- Przemówienie do Rodaków 1987/.

Wśród struktur wspomagających Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i duszpasterstwo polonijne w Europie  funkcjonuje Polonijna Rada Rodziny (PRR). W porozumieniu z Rektorami Polskich Misji Katolickich i Koordynatorami Duszpasterstw polonijnych PRR podejmuje wiele działań na rzecz małżeństwa i rodziny w krajach Europy m.in. poprzez organizowanie szkoleń i przygotowywanie Doradców Rodzinnych, organizowanie Kongresów Rodzin Polonijnych, konferencji, Dni Rodziny itp. 

KONGRESY RODZIN POLONIJNYCH

I Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w dniach 26 do 27 października 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre pod Paryżem. W związku z sytuacją pandemii następne 3 Kongresy odbyły się w formie online. Drugi Kongres Rodzin Polonijnych odbył się 21 listopada 2020 r., pod hasłem: "Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”. „Idź i odbuduj mój Kościół… domowy” to temat III Kongresu, który odbył się 16 stycznia 2021 roku. IV Kongres Rodzin Polonijnych odbył się 20 listopada 2021 r. pod hasłem: „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii”.

Kolejny V Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w dniach 10-11 września br. stacjonarnie w Centrum Ewangelizacyjnym „Marianum” w Carlsbergu i online i poświęcony był tematyce: "Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej". W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów: Anglii, Austrii, Australii, Belgi, Białorusi, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Kanady, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy, Włoch i Litwy. Kolejny KRP odbył się w formie hybrydowej w dniach 10-11 września 2022 r. w Centrum Ewangelizacyjnym „Marianum” w Niemczech.

VI Kongres Rodzin Polonijny odbył się w Gdańsku, dniach 15 - 17 września 2023 roku w formie hybrydowej. W Kongresie wzięło udział blisko 500 osób (stacjonarnie) z 28 krajów oraz 250 osób uczestniczyło online. Kongres odbył się pod hasłem: „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę". Głównym miejscem obrad Kongresu była Sala Plenarna Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych referatami wygłoszonymi podczas Kongresu Rodzin Polonijnych na nasz kanał YouTube - Rodzina na emigracji.

    TRANSMISJA KONGRESU W JĘZ. POLSKIM

           Dzień 1 - wersja PL (z osią czasu)

          Dzień 2 - wersja PL (z osią czasu)

   WERSJA Z TŁUMACZENIEM NA JĘZ. ANGIELSKIM

          First day EN version with timeline

          Second day EN version with timeline


RELACJE -  KONGRESY RODZIN POLONIJNYCH


VI ŚWIATOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

W dniach 15 - 17 września 2023 r. odbył się w formie hybrydowej VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział blisko 500 osób (stacjonarnie) z 28 krajów oraz 250 osób uczestniczyło online. Kongres odbył się pod hasłem: „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę". Głównym miejscem obrad Kongresu była Sala Plenarna Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

Organizatorem Kongresu była Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Instytut Studiów nad Rodziną im, abp. Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Fundacja "Pomoc Rodzinie" oraz Fundacja "R7B". Kongres został objęty honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

RELACJA Z KONGRESU


TRANSMISJA KONGRESU W JĘZ. POLSKIM

Dzień 1 - wersja PL (z osią czasu)

Dzień 2 - wersja PL (z osią czasu)

TRANSMISJA - WERSJA Z TŁUMACZENIEM NA JĘZ. ANGIELSKI //CONGRESS OF POLISH FAMILIES

First day EN version with timeline

Second day EN version with timeline


V KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 10-11 września 2022

V Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w dniach 10-11 września br. stacjonarnie w Centrum Ewangelizacyjnym „Marianum” w Carlsbergu i online i poświęcony był tematyce: "Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej". W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów.

Obrady i dyskusje w czasie Kongresu skupiały się na utwierdzeniu zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, jej zadań szczególnie w aspekcie wychowawczym. Podkreślano rolę rodziny jako pierwszego, niezastępowalnego środowiska wzrostu i rozwoju człowieka. W czasie Kongresu poszukiwano konstruktywnych rozwiązań wobec współczesnych zagrożeń wychowawczych. Prawidłowa rodzina jest nie tylko warunkiem spełnienia i szczęścia osobistego i relacyjnego ale i nadzieją na kształt przyszłości. 

Wielkim ubogaceniem dla uczestników Kongresu był dar osobistego spotkania, dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego inspirowania się do działań pomocowych w środowiskach lokalnych.

RELACJA Z KONGRESU

VIDEO-RELACJA - V KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 10 - 11 września 2022I Kongres Rodzin Polonijnych


IV KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 20-21 listopada 2021

„Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii/ lockdownu”

W Kongresie wzięło udział około 300 osób z 21 krajów. Czas pandemii ujawnił wiele trudności we wzajemnych relacjach, wyzwolił wiele lęków dlatego poszczególne sesje i warsztaty Kongresu poświęcone były relacjom w małżeństwie i rodzinie, wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu niepożądanym konsekwencjom pandemii oraz kondycji zdrowotnej.

PROGRAM KONGRESU

Dwudniowe spotkanie rodzin polonijnych rozpoczęło się w sobotę, 20 listopada. Pierwszy dzień Kongresu miał charakter bardziej teoretyczny i tworzyły go wystąpienia ekspertów, świadectwa i dyskusje w których zastanawiano się nad kondycją rodzin polonijnych w czasie pandemii oraz możliwościami wychodzenie z różnego rodzaju kryzysów.

Na drugi dzień Kongresu zaplanowano część praktyczną składającą się z 12 warsztatów i dyskusji w grupach tematycznych, dotyczących przeciwdziałania niepożądanym konsekwencjom pandemii. Wśród tematów znalazły się m.in. zagadnienia: jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii, zachowania prozdrowotne i profilaktyka, wsparcie psychoterapeutyczne, wzmocnienie więzi rodzinnych w czasie pandemii, opieka nad rodzinami po niekorzystnej diagnozie prenatalnej, psychologiczna pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w edukacji domowej, a także szkolenie liderów polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego w czasie pandemii.

RELACJA Z KONGRESU

VIDEO-RELACJA - IV KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 20 - 21 listopada 2021


III KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 16 stycznia 2021

Ok. 400 osób z 23 krajów uczestniczyło w Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbył się w sobotę 16 stycznia w formie online. Spotkanie, którego temat brzmiał: „Idź i odbuduj mój Kościół… domowy” było poświęcone aktualnym wyzwaniom związanym z towarzyszeniom małżeństwom na emigracji, zwłaszcza tym, które zmagają się z kryzysami; a także szerzej: wyzwaniom, jakie stoją przed rodzinami mieszkającymi poza Polską, które starają się żyć w codzienności wartościami chrześcijańskimi.

PROGRAM KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH

Pierwsza część spotkania poświęcona była nauczaniu św. Jana Pawła II dotyczącego małżeństwa i rodziny. Przypomnieli je ks. prał. Paweł Ptasznik, szef Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej i rektor polskiego kościoła pw. Św. Stanisława BM w Rzymie oraz o. prof. Kazimierz Lubowicki z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Z kolei psycholog i psychoterapeuta ks. prof. Władysław Szewczyk związany z UKSW i Wyższym Seminarium Duchownym diecezji tarnowskiej przybliżył rolę papieża Polaka jako prekursora katolickiego poradnictwa rodzinnego. 

RELACJA Z KONGRESU

VIDEO-RELACJA - III KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 16 stycznia 2021

Czytaj także: 

 KRP -  ważny głos w refleksji nt. wyzwań, stojących przed rodzinami

Vatican News: Kongres Rodzin Polonijnych: Idź, odbuduj mój Kościół domowy

ZOBACZ VIDEO -  PODSUMOWANIE OBRADY KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH

------------------------------------------

II KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 21 listopada 2020

W dniu 21 listopada 2020 roku odbył się w wersji online II Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział ok. 400  osób z ponad 20 krajów. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Przedmiotem obrad było duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w środowiskach polonijnych, ze świadomością, że małżeństwo znajduje się w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji. Cele Kongresu można streścić w kilku słowach: informacja – formacja – koordynacja – integracja.

W obradach wzięli udział uczestnicy z Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Stany Zjednoczone, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.

PROGRAM KONGRESU

We wprowadzeniu do obrad bp Lechowicz powołał się na nauczanie papieża Franciszka, który w adhortacji Amoris Laetitia wskazał na cztery postawy, którymi winno się odznaczać duszpasterstwo małżeństw i rodzin: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać, integrować. 

Pierwszą część Kongresu wypełniły konferencje. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak ukazał sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym. Podkreślił, że misyjnym priorytetem Kościoła, poza przepowiadaniem kerygmatu o Chrystusie, winno być ukazywanie ludziom pełnej chrześcijańskiej wizji męskości i kobiecości, całej prawdy o ich seksualności i miłości. Dr hab. Mieczysław Guzewicz wskazywał na wyzwania stojące przed duszpasterstwem małżeństw na emigracji. Najpierw zachęcał do uczynienia z duszpasterstwa małżeństw i rodzin głównej płaszczyzny duszpasterskiego zaangażowania w parafii. Następnie omówił działania, jakie powinny być realizowane ze szczególnym uwzględnieniem duchowego fundamentu życia małżeńskiego. W dalszej kolejności dr Bożena Bassa przedstawiła wizję towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła.

Druga część Kongresu poświęcona była wymianie doświadczeń i przedstawieniu konkretnych działań w poszczególnych ośrodkach polonijnych – we Francji, w Irlandii, w Niemczech. Wprowadzeniem do tych prezentacji był wykład Małgorzaty Walaszczyk, ukazujący model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami. Następnie miał miejsce panel dyskusyjny służący usprawnieniu procesu towarzyszenia małżonkom w polonijnych misjach katolickich. 

Na trzecią część Kongresu składała się modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. Uczestnicy Kongresu zawierzyli Maryi – Królowej Polski polonijne małżeństwa i rodziny oraz ich duszpasterzy. 

 “Jak walczyć o małżeństwo” - II Kongres Rodzin Polonijnych, Londyn Radio Bobola

RELACJA Z KONGRESU


I MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, Francja 2019


Komisja ds. Małżeństw i Rodzin w ramach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej zorganizowała Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, który odbył się w dniach 26 do 27 października 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre w pobliżu Paryża. Tematem przewodnim Kongresu było funkcjonowanie poradni rodzinnych w warunkach emigracyjnych.   

Celem Kongresu było wsparcie dla liderów duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach polonijnych przez przekazanie odpowiednich informacji, szkolenia i wymiana doświadczeń. Nie bez znaczenia był też wymiar integracyjny tych, którzy na niwie polonijnej angażują się lub mają zamiar zaangażować się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin. 

RELACJA Z KONGRESU


MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZINY 2017

W dniach 17 - 19 marca 2017 r. na UKSW w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Rodziny. Tematem przewodnim Kongresu było budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie. Pierwszy dzień poświęcony był Polonii i przebiegał pod hasłem: "Rodzina polska poza granicami kraju”. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Polonii, między innymi z Anglii, Francji, Niemiec, Austrii, Włoch, Danii.

Czytaj więcej..


KSIĄŻKI O MAŁŻEŃSTIW I RODZINIE NA EMIGRACJI


Książka: Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie a emigracja. Teoria i praktyka. Warszawa 2019 IPJP2. - do pobrania

Ks. prof. Mieczysław Ozorowski, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie 

Oddajemy do Państwa rąk książkę napisaną przez specjalistów z różnych dziedzin, a poświęconą budowaniu więzi w małżeństwie i rodzinie w warunkach emigracyjnych. Część pierwsza ukazuje kontekst społeczno-polityczny oraz duszpasterski opieki nad polskimi rodzinami na emigracji z uwzględnieniem uwarunkowań specyficznych dla Wschodu i Zachodu. Druga część prezentuje niektóre metody stosowane w duszpasterstwie rodzinnym na emigracji w celu umocnienia więzi małżeńskich.  

Część trzecia zasadniczo pochyla się nad problemem wychowania dzieci w kontekście emigracyjnym. Ostatnia część jest zbiorem świadectw i wypowiedzi ludzi, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności i budowaniu więzi rodzinnych w warunkach emigracyjnych. Chociaż ta część nie ma charakteru naukowego, to jednak jest cennym dodatkiem, pokazującym, że teorie naukowe mogą zostać skutecznie wcielone w życie. 

Zachęcam do lektury niniejszej publikacji, która może stać się wartościowym i ubogacającym elementem formacyjnym. Wyrażam nadzieję, że ta książka będzie cenną pomocą w prowadzeniu poradnictwa rodzinnego w warunkach emigracyjnych. Najnowsze pokolenie Polonii narażone jest na utratę i osłabienie więzi rodzinnych ze względu na dynamicznie rozwijające się zagrożenia.  

Rozwój techniki i środków komunikacji stanowi wyzwanie w tym zakresie. Z jednej strony może skracać dystans i zachęcać do częstszego porozumiewania się, a z drugiej strony może prowadzić do izolacji i zamknięcia się we własnym, wirtualnym świecie. W budowaniu więzi rodzinnych najważniejsze jest osobiste spotkanie i bezpośredni, żywy kontakt. Wszystkim czytelnikom życzę owocnej lektury. 

Biskup Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  

W ramach Kongresu poruszane były kwestie bezpośrednio nawiązujące do życia małżeństw i rodzin w środowiskach polskiej emigracji. Emigracja niesie ze sobą wiele dodatkowych wyzwań, dlatego też konieczna jest refleksja teoretyczna prowadząca do praktycznych wniosków, w tym na płaszczyźnie duszpasterskiej, uwzględniająca specyfikę życia na emigracji.  

Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy to rozumieją i organizują Kongres Rodziny. Szczególne słowa uznania należą się władzom Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz prof. dr hab. Marii Ryś i Pani Grażynie Koszałce z Niemiec, przewodniczącej Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Polskiej Radzie Duszpasterskiej Europy Zachodniej.  

Z ich inicjatywy ukazuje się też niniejsza pozycja książkowa, przywołująca przebieg Kongresu, który odbył się w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że treści tej książki staną się inspiracją i pomocą dla duszpasterzy polonijnych, duchownych i świeckich. O nich także myślę z wdzięcznością i zarazem z nadzieją, że w polonijnych ośrodkach duszpasterskich rozwijać się będzie troska o to, by nasi rodacy jak najlepiej potrafili się przygotować do zawarcia sakramentu małżeństwa i wiernie wypełniać małżeńskie przyrzeczenia.  

Moim pragnieniem jest, by spełniały się życzenia św. Jana Pawła II wypowiedziane do Polonii 10 kwietnia 1987 roku w Buenos Aires: „W rodzinach waszych – chrześcijańskich, zbudowanych na sakramencie małżeństwa – niech na pierwszym miejscu będzie miłość i życie. Zachowujcie żywą wieź z narodem i Kościołem: więź wiary, kultury, mowy ojczystej”. Oby ta pozycja książkowa służyła realizacji tych życzeń! Kolejne dobre inicjatywy dla dobra małżeństw i rodzin wspieram modlitwą i błogosławieństwem. 


Książka: Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości. Teoria i praktyka , Kraków 2016

Książka Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości analizuje istotne aspekty życia małżeńskiego i rodzinnego na poziomie interdyscyplinarnym. Zawiera wiele teoretycznych rozważań i interpretacji osadzonych w kulturowym kontekście jej bytowania. Szczególnie zwraca uwagę na środowiska polonijne, podkreślając wartość życia oraz troskę o małżeństwo i rodzinę w nich. Ponadto rysuje wiele praktycznych rozwiązań, odwołując się do relacji i doniesień z różnych ośrodków polonijnych. Całość publikacji poprzedzają trzy teksty: list do papieża Franciszka skierowany przez uczestników i przedstawicieli Sympozjum Teologicznego Polskich Misji Katolickich w Niemczech i odpowiedź w jego imieniu nadesłaną przez mons. Petera B. Wellsa, oraz pismo takiej samej treści skierowane do abpa Heinera Kocha z Berlina, odpowiedzialnego za rodziny w Niemczech. Listy te ukazują inicjatywy poskojęzycznych katolików świeckich w tym kraju związane z synodem o rodzinie, mające na celu wsparcie rodziny rozumianej w duchu Patrona Rodziny św. Jana Pawła II i przeciwstawienie się tendencjom do zmieniania tej nauki. 

Więcej informacji: 

Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Facebook/Duszpasterstwo-Emigracji-Polskiej


STUDIUM EDUKACYJNE DLA POLONII W ZAKRESIE DORADZTWA RODZINNEGO

Fundacja Pomoc Rodzinie we współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach oraz Polonijną Radą Rodziny pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zapraszają do udziału w Studium Edukacyjnego w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – pomagam innym” – moduł podstawowy i moduł rozszerzony.

Celem Studium jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie. 

STUDIUM EDUKACYJNE DLA POLONII


Pliki:

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy