Strona główna
opoka.org.pl
2022-09-12 09:21
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

V Kongres Rodzin Polonijnych, Carlsberg 2022

W dniach 10 - 11 września 2022 r. odbył się w Carlsbergu (w formie hybrydowej) V Kongres Rodzin Polonijnych i poświęcony był tematyce: "Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej". W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów. Organizatorami KRP była Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie”.

PROGRAM KONGRESU

V KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 10 -11 września 2022

Obrady i dyskusje w czasie Kongresu skupiały się na utwierdzeniu zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, jej zadań szczególnie w aspekcie wychowawczym. Podkreślano rolę rodziny jako pierwszego, niezastępowalnego środowiska wzrostu i rozwoju człowieka.

W czasie Kongresu poszukiwano konstruktywnych rozwiązań wobec współczesnych zagrożeń wychowawczych. Prawidłowa rodzina jest nie tylko warunkiem spełnienia i szczęścia osobistego i relacyjnego ale i nadzieją na kształt przyszłości.

Wielkim ubogaceniem dla uczestników Kongresu był dar osobistego spotkania, dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego inspirowania się do działań pomocowych w środowiskach lokalnych.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej w Centrum Ewangelizacyjnym ,,Marianum" w Carlsbergu , założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego twórcę, Ruchu oazowego.

Ośrodek kontynuuje systematyczną prace formacyjną i stanowi ważne miejsce spotkań Polonii Europy Zachodniej.

Materiały i nagrania z V Kongresu Rodzin Polonijnych będzie można znaleźć po spotkaniu na stronie emigracja.episkopat.pl oraz na kanale Rodzina na emigracji na YouTube 


RELACJE Z KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH 

V Kongres Rodzin Polonijnych: Umocnić wiarę i polską tożsamość wśród młodych - Polskifr.fr

W Carlsbergu trwa V Kongres Rodzin Polonijnych (10-11 września) – episkopat.pl)

W Calsbergu obraduje Kongres Rodzin Polonijnych - KAI

Bp Turzyński: Wielki entuzjazm i pragnienie znalezienia antidotum na problemy – Polskifr.fr

Ks. Skrzypczak: rodzina jest eliminowana przez otwarcie zachodniej kultury na rozwody - KAI

O apateizmie wśród młodych na V Kongresie Rodzin Polonijnych w Carlsbergu - eKAI

V Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w dniach 10-11 września 2023 r. w formie hybrydowej - stacjonarnie w Centrum Ewangelizacyjnym „Marianum” w Carlsbergu i online za pomocą aplikacji zoom. W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów: Anglii, Austrii, Australii, Belgi, Białorusi, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Kanady, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy, Włoch i Litwy.

Miejsce, w którym się spotykamy jest wyjątkowe - zaznaczył na rozpoczęcie Kongresu bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. To Centrum Ruchu Światło-Życie założone przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, charyzmatycznego wychowawcę młodzieży, fundatora i założyciela ruchu oazowego. Od długiego czasu Centrum to służy rodzinie i wychowaniu młodych. Tu odbywają się rekolekcje Domowego Kościoła oraz spotkania dla młodzieży polonijnej i nie tylko. Jest to miejsce uświęcone i oddane Matce Bożej przez Sługę Bożego ks. Blachnickiego. Rodziny polonijne czują się tu jak w domu.

„Podejmujemy temat wychowania, bo w dzisiejszej kulturze wydaje się on bardzo ważny. Rośnie przepaść między pokoleniem młodym a pokoleniem starszym, jeśli chodzi o wiarę. Widzimy jakąś nieumiejętność przekazania wartości tradycyjnych, ważnych, chrześcijańskich. Wychowanie dzieci i młodzieży stanowi olbrzymi problem. Młode pokolenie na emigracji odchodzi od wiary i polskiej tożsamości. Trudno im w pełni żyć wartościami przekazywanymi przez rodziców. Jest to poważny problem – wskazywał Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński podczas V Kongresu Rodzin Polonijnych. Mamy nadzieję, że to miejsce i prelegenci zainspirują rodziny do tego, by dawać sobie radę w trudzie pedagogicznym i trudzie przekazywania wartości.

I DZIEŃ KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH

Kongres Rodzin Polonijnych rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem bp Piotra Turzyńskiego, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Po niej nastąpiły przewidziane na ten dzień Sesje.

I sesja: „Rodzina silna Bogiem”.

I sesja rozpoczęła się o 10:45. Jej temat brzmiał „Rodzina silna Bogiem”. Na początek bp Piotr Turzyński przedstawił temat wychowania religijnego w rodzinie. Następnie ks. dr Krzysztof Wolski (ISNaR AKM, Łomianki) zaprezentował temat „Szacunek podstawą wychowania w rodzinie”. W dalszej kolejności inż. Jacek Pulikowki (WT przy UAM Poznań) mówił o wychowaniu do prawdziwej męskości i kobiecości, a Elwira Pniewska (School ANS Family) podzieliła się świadectwem pracy z rodzinami przed I Komunią św.

https://soundcloud.com/user-297863066/bp-turzynski-rozpoczal-sie-v-kongres-rodzin-polonijnych

W inauguracyjnym wystąpieniu bp Piotr Turzyński wskazał na obecny kryzys kultury europejskiej, przejawiający się często kwestionowaniem pojęcia prawdy, i to także w dyskursie uniwersyteckim. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podkreślał, że proces utraty wiary w Polsce rozkręca się. Przywołując ogłoszony niedawno raport CBOS zaznaczył, że proces ten dotyczy zwłaszcza młodego i najmłodszego pokolenia.

Biskup zwracał uwagę, że w takich warunkach budzenie i rozwijanie wiary jest wyzwaniem trudnym ale niesłychanie istotnym. Przypomniał, że to nie ksiądz lecz rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci. Zaznaczył przy tym, że “aby zapalić ogień wiary w sercu młodego, trzeba ten ogień mieć”.

Wskazując na niezbędne elementy wychowania religijnego prelegent zachęcał, by domowe rozmowy na temat wiary nie były nudne, bowiem chrześcijaństwo takie nie jest. ”Czy ‘Władca Pierścieni’ Tolkiena jest nudny, albo czy nudna jest architektura Gaudiego lub życie ojca Maksymiliana?” – pytał retorycznie prelegent.

Niesłychanie ważne jest budowanie w młodych udział prawdziwego obrazu Boga, jako Kogoś tak bliskiego, jako przyjaciela. Bp Turzyński wskazywał, że wychowaniu religijnemu służy zdecydowanie wspólna modlitwa i wspólne uczestnictwo w Mszach świętych, bowiem rodzina, która się modli jest zjednoczona.

Biskup Turzyński podkreślił wielką rolę tworzenia polskich szkół i grup parafialnych w budowaniu polskiej tożsamości dzieci i młodzieży na emigracji. „We wspólnotach takich jak Ruch Światło-Życie, Emaus, czy działającej w Niemczech grupie Orły, młodzi ludzie mogą znaleźć wsparcie rówieśników, kierujących się tymi samymi wartościami” – dodał. Bardzo ważnym wydarzeniem w działaniach grup polonijnych są Światowe Dni Młodzieży. Są one oddechem dla wspólnot, nowym tchnieniem. Młodzi ludzie, którzy nie wstydzą się przyznać do wiary idą za Chrystusem razem z innymi młodymi z różnych zakątków świata. Spotkania te są dla nich niezwykłym umocnieniem we własnej tożsamości” – powiedział delegat ds. Polonii.

Pan inż. Jacek Pulikowki (WT przy UAM Poznań) w swoim wystąpieniu mówił o wychowaniu do prawdziwej męskości i kobiecości. Podkreślał, że dużo mówi się dziś o wychowaniu pomijając to co najważniejsze, jego cel. Celem pobytu człowieka jest szczęście doczesne i wieczne. Jedynym źródłem szczęścia jest ... miłość do Boga i ludzi. Zatem celem wychowania jest wychowanie człowieka do miłości. W tym celu trzeba mu dać: miłość mamy (prawdziwej kobiety), miłość taty (mężczyzny z krwi i kości), miłość pomiędzy rodzicami (przykład pięknej relacji damsko-męskiej) i wiarę w bezwarunkową i nieodwołalną miłość Boga. Ogromnie ważne (choć dziś negowane) jest specjalistyczne wychowanie dziewcząt do macierzyństwa a chłopców do ojcostwa.

Obserwujemy zagubienie obojga płci. Dziewczyny szukają szczęścia negując swą rolę matczyną (biznes women w przemyśle zbrojeniowym), a chłopacy nie dorastają do ojcowania (wiecznie bawiący się chłopczyk), w szczególności do podjęcia odpowiedzialności za powierzonych sobie. Jak wyjść z tego kryzysu? - zastanawiał się autor i pokazywał bardzo cenne wskazówki.

O doświadczeniach pracy z rodzinami przed I Komunią św. dziecka w USA i Anglii mówiła Elwira Pniewska. Przypomniała, że podczas chrztu swojego dziecka rodzice zobowiązują się do wychowania go w wierze. Praktyka dowodzi jednak, że zobowiązanie to często nie jest realizowane. “Niewielki procent rodziców pragnących, by ich dzieci przyjęły I Komunię świętą, ma dojrzałą wiarę” – powiedziała prelegentka na podstawie swoich emigracyjnych doświadczeń. Większość, jak dodała, znajduje się na progu lub za progiem Kościoła.

Założycielka społecznej organizacji School and Family zwracała uwagę na znaczenie szczerych rozmów z dziećmi, zarówno rodziców jak i katechetów. “Tej rozmowy jest bardzo niewiele: po przyjściu do domu każdy siada przed swoim elektronicznym gadżetem” – powiedziała Elwira Pniewska. – Jesteśmy w stanie poznać siebie, nasze najgłębsze uczucia i zamysły tylko wtedy, gdy szczerze je werbalizujemy przed kimś, kto kocha bezwarunkowo, któremu można zaufać, i kto słucha z uwagą, bez osądu i krytyki – mówiła prelegentka.

Zwracała też uwagę, że w wieku 13-15 lat rozpoczyna się w życiu człowieka okres, który psychologia wiary nazywa okresem autonomicznym. Jego długość zależy zaś od fundamentu wiary otrzymanego w rodzinie i środowisku przebywania. Jest to czas zmiany relacji z Bogiem: z relacji “bez wyboru” – a więc z takiego, jaki mody człowiek ma z rodzicami – na relację “z wyboru”, a więc taką, jaką mamy z mężem i żoną. “Bóg pragnie relacji ‘z wyboru’” – podkreśliła prelegentka.

Sesja II odbywała się pod hasłem „Miłość zasada wychowania”.

W jej trakcie poruszono następujące tematy:

* Wychowanie do dojrzałości – z perspektywy Ojca i pedagoga, dr. Andrzej Mazan, Kolegium św. Rodziny ( Łomianki)

* Wychowanie do odpowiedzialnej miłości rodzicielskiej, dr Bożena Bassa, ISNaR AKM (Łomianki) I Polonijna Rada Rodziny

* Gdy zabraknie miłości – co z dziećmi? Jerzy Kukuła, Sucharski, Niemcy

Prezentacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polonijnej, w tym „Emi i Gracja”, realizowanych w Poradni Familiaris przygotowano i przedstwawiono pod kierunkiem: – mgr lic. Katarzyna Białecka -Urbańska /Poradnia Familiaris (Niemcy)

III sesja:  Wychowanie do dojrzałych relacji rodzinnych. 

Sesja ta miała charakter Warsztatowy, który poprowadzili mgr Małgorzata Walaszczyk, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej, ISNaR AKM i PRR  i  ks. dr Michał Wilkosz, Rektor PMK w Niemczech.

WARSZTATY

* I. Wychowanie ludzkiej płciowości - mgr Małgorzata Walaszczyk, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej, ISNaR AKM i PRR – grupa 

* II. Młodzi apateiści. Czy religia stanie się przeżytkiem, ks. dr Michał Wilkosz, Rektor PMK w Niemczech – grupa II)

Podstawową platformą spotkania i komunikacji młodej generacji stały się media społecznościowe - podkreślał w swoim wystąpieniu ks. Michał Wilkosz. Internet daje im poczucie aktywnego uczestnictwa w świecie. Funkcjonowanie poza przestrzenią wirtualną skazuje młodego człowieka na niebyt. Jak w takiej rzeczywistości kształtować i rozwijać wiarę? Jakie konsekwencje dla religii niesie postępująca cyfryzacja? Czy oznacza to, że dorasta właśnie pokolenie ludzi areligijnych i nieprzywiązujących wagi do kwestii wiary? - To zagadnienia, które podjął Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Na zakończenie dnia odbył się wieczór integracyjny, było wiele radości, nie zabrakło też czasu na wspólny śpiew i tańce. Spotkanie zakończono o 21:00 Apelem Jasnogórskim.

II DZIEŃ KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH

Drugi dzień Kongresu rozpoczęto Mszą św., której przewodniczył ks. Jacek Herma z Centrum Ewangelizacyjnym „Marianum” w Carlsbergu. 

SESJA IV : WYZWOLIĆ SIŁY DOBRA – RODZINA NADZIEJĄ LUDZKOŚCI

* Współczesna rodzina: prognozy - nadzieje - perspektywy - tematykę tę przedstawił ks. prof. Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka (Warszawa) 

Rodzina, tradycyjne miejsce kształtowania się wartości, jest dziś powoli eliminowana poprzez otwarcie się zachodniej kultury na rozwody. Dostrzegana jest nawet, cicho zakładana, tzw. „ewentualność rozwodowa” – mówił ks. Robert Skrzypczak z Akademii Katolickiej Warszawie w wykładzie na temat prognoz i perspektyw dotyczących współczesnej rodziny w Polsce i Europie Zachodniej w ramach V Kongresu Rodzin Polonijnych.

Wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie przedstawił w swojej prelekcji online prognozy dotyczące kondycji współczesnej rodziny w krajach Europy Zachodniej.

Jak zauważył, rzeczywistość zachodniej cywilizacji cechuje dziś płynność lub zmienność: wszystko od czegoś zależy, prawda jest odkładana na bok, liczą się wyłącznie interpretacje, a stały punkt odniesienia w postaci trwałych wartości nie istnieje.

W tej płynności rodzina jest atakowana, krytykuje się jej solidne podstawy, gdyż nosi ona w sobie swego rodzaju pierwiastek niezmienności. Kultura jest dziś naznaczona subiektywnym indywidualizmem, dominuje miłość z wolnego wyboru, sprowadzana do postaci „narcystycznej afektywności”. Jest to miłość, która zależy tylko od ludzkich pragnień. 

Z jednej strony zatem dostrzegalny jest kryzys tożsamości rodziny, ale z drugiej strony rodzina jest traktowana jako ostatni bastion wolności człowieka Zachodu. W tej rodzinie można jeszcze budować trwałe relacje, zapewnia ona człowiekowi gwarancje rozwoju człowieczeństwa.

Ks. Skrzypczak przywołał słowa Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II, który nazywał rodzinę „środowiskiem osobotwórczym”. W tym środowisku człowiek ma największe szanse na prawidłowe wzrastanie.

Czytaj więcej...

* Wychowanie - pomocą w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości ks. prof. Andrzej Pryba UAM (Poznań)

Kolczasty nastolatek. Potrzeby rozwojowe okresu dorastania - to zagadnienie, które podjął w swoim wystąpieniu mgr Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, Instytut Arystotelesa (Bydgoszcz), PRR

Po tych wystąpieniach uczestnicy Kongresu wysłuchali - Świadectwo małżonków – Dominiki  i Dawida Mieloszyńskich z Niemiec. 

SESJA V  Wychowanie do dojrzałych relacji rodzinnych.

WARSZTATY 

Katecheza prorodzinna dla dzieci i młodzieży w Kościele polskim na emigracji w oparciu o poradnik „Miłość – Czystość – Życie”lek. med. Maria Krawczyk (Francja) – grupa I

* Rozumienie granic a wychowanie - s. mgr Barbara Sajnok (Białoruś) – grupa II

Siostra  Barbara Sajnok w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że celem wychowania w rodzinie jest przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia. Będąc gotowym do dokonywania wyborów, będzie też gotowy do wzięcia za nie odpowiedzialności. Wychodząc z rodzinnego gniazda, uformowany na wartościach, podparty doświadczeniem rodziny pochodzenia, wyruszy by budować własne życie, biorąc odpowiedzialność za siebie i tych, którzy staną się dla niego nową rodziną.

W osiągnięciu tego celu wychowawczego ważnym jest zaspokojenie na poszczególnych etapach rozwojowych dziecka potrzeby przynależności, bliskości i odrębności tzn. bycia oddzielnym człowiekiem. Mogą być one zaspokojone przy stawianiu zdrowych, elastycznych granic w rodzinie. Właściwe rozumienie i budowanie granic osobowości jest niezmiernie ważne dla funkcjonowania poszczególnego człowieka, rodziny i społeczności - podkreśliła prelegentka.

* Świadectwo małżonków – Elżbieta i Krzysztof Mazurkowie (Grecja)

Na zakończenie Kongresu wystąpił  ks. dr Jacek Herma z Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji „Marianum” (Carlsberg) i dr Grażyna Koszałka Przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny, którzy podsumowali całość wystąpień i zakończyli V Kongres Rodzin Polonijnych.

Jak podkreślają uczestnicy spotkania Ewa i Tomasz Lenart ze Szwajcarii, rodzice czterech synów, Kongres Rodzin Polonijnych jest niezwykle cenną przestrzenią wymiany różnych spojrzeń i wielopokoleniowych doświadczeń, w której uczestniczą reprezentanci różnych środowisk polonijnych. „Generalnie tematem konferencji jest to, jak wychowywać młodzież, aby nie utraciła wiary, aby ją kontynuowała. Doświadczenie wielopokoleniowe i wielorakie spojrzenie na ten problem pozwala na ciekawą wymianę poglądów. Czasami iskrzy, czasami jest to mniej kontrowersyjne, ale na pewno spotkanie to jest bardzo inspirujące dla wszystkich” – podkreślają państwo Lenart zapraszając wszystkich do uczestnictwa w kolejnym Kongresie.

Materiały i nagrania z V Kongresu Rodzin Polonijnych będzie można znaleźć po spotkaniu na stronie emigracja.episkopat.pl oraz na kanale Rodzina na emigracji na YouTube 


RELACJE Z KONGRESÓW RODZIN POLONIJNYCH

Więcej informacji:

Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Facebook/Duszpasterstwo-Emigracji-Polskiej

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-09-12 15:49:15
miniaturka

Rekolekcje Życie Maryi drogą do Eucharystii

Rekolekcje Maryjne w Polskim Loretto 14-16 października 2022. Zechcemy odnaleźć drogowskazy z życia Maryi, które ułatwią rozpoznawanie naszej drogi, byśmy doszli do głębokiego przeżywania Eucharystii.
2022-09-12 16:00:08
miniaturka

Rekolekcje Uzdrawiająca moc różańca

W Polskim Loretto 60 km od Warszawy rekolekcje różańcowe 18-20 października 2022.Jak odmawiać różaniec, by nasze serce kontemplowało tajemnice z życia Chrystusa i Maryi i pozwalało się leczyć Bożej Miłości.
2022-09-12 16:06:42
miniaturka

Rekolekcje Żyć Słowem Bożym i Eucharystią

W Polskim Loretto 60 km od Warszawy rekolekcje w dniach 25 27 listopada 2022. Liturgia słowa stanowi integralną część Mszy św. Możemy mówić o dwóch stołach zastawionych podczas Eucharystii: stole Słowa Bożego i stole Ciała Chrystusa. Nie da się ich od siebie oddzielić. Dlaczego?
2022-09-14 09:50:22
miniaturka

Wiedeń: 339. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

W niedzielę 11 września na Kahlenbergu w Wiedniu odbyły się uroczystości z okazji 339. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Piotr Turzyński. W obchodach wzięła udział duża grupa Polaków żyjących w Austrii i nie tylko. Obecni byli także: wicemarszałek Senatu Marek Pęk, ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, przedstawiciele Polskiego Wojska, harcerze, Górale z Ochotnicy, a także wielu przedstawicieli władz austriackich oraz ambasadorzy, m.in. ambasador Ukrainy.
2022-09-15 09:35:51
miniaturka

Polonia i Polacy w drodze na ŚDM!

37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Tradycyjnie, wydarzenie zostanie poprzedzone Dniami w Diecezjach, które zostaną zorganizowane w dniach 26-31 lipca. Grupa ponad 600 młodych ludzi mieszkających w kraju i poza jego granicami wyruszy wspólnie na Światowe Dni Młodzieży dzięki projektowi "Polonia i Polacy w drodze na ŚDM".
2022-09-16 09:31:33
miniaturka

Jak wygląda nauczanie religii w polskiej szkole?

Od 1 września 2023 r. uczniów polskich szkół obejmie obowiązek wyboru etyki lub religii, ale zmiany będą wprowadzane stopniowo. Obecnie odsetek tych, którzy nie chodzą na żaden z tych przedmiotów, sięga w dużych miastach 60-70% nastolatków.