Strona główna
opoka.org.pl
2022-01-15 13:27
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Posiedzenie Polonijnej Rady Rodziny

W sobotę, 15 stycznia br. obradowała Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Podczas obrad podsumowano działalności PRR, przewodniczący poszczególnych Zespołów roboczych przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności i podejmowanych inicjatyw. Zaprezentowano także propozycje i podjęto konkretne plany działalności na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji w roku 2022 rok. Pierwszej części obrad przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, który w tym dniu otrzymał nominację na Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

W ramach projektu „Familijna Polonia” zorganizowano dwa Kongresy Rodzin Polonijnych online, w których brało udział około 300 osób z 20 krajów. Na kanale YouTube Rodzina na Emigracji zamieszczane są referaty z Kongresów. Przeprowadzono roczny kurs - Szkolenie (online) Liderów Polonijnych „Pomagam sobie – pomagam innym” w zakresie doradztwa rodzinnego. W szkoleniu wzięło udział 50 osób z 9 krajów.

W Roku Rodziny, w ostatnie niedzielę każdego miesiąca, Polonia w całej Europie modliła się za rodziny i małżeństwa żyjące na emigracji. Zespół Inicjatyw Duszpasterskich przygotowywał teksty pomocne do animacji (wprowadzenia, komentarze, modlitwa wiernych itd.) w czasie liturgii. Założono nowe poradnie rodzinne i podejmowano wiele inicjatyw na rzecz małżeństw i rodzin w poszczególnych krajach Europy. 

/Poradnia Rodziny Polonijnej, Poradnia ”Familiaris”, Europejska Szkota Liderów Polonijnych, Fundacja Pomoc Rodzinie

Na spotkaniu Polonijnej Rady Rodziny zaprezentowano także propozycje i postulaty związane z przygotowaniem do X Światowego Spotkania Rodzin Polonijnych, które odbędzie się w czerwcu br. w Rzymie. W spotkaniu weźmie także udział delegacja polonijna. 

Zaplanowano organizację min. kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych Ośrodku „Marianum” Carlsberg‎ w Niemczech, w dniach 10-11 września 2022 roku (w formie hybrydowej) oraz kontynuację Kursu dla Liderów Polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego (nowa edycja oraz pogłębienie dla absolwentów), a także dalsze prowadzenie Kursów przedmałżeńskich, zakładanie poradni rodzinnych i rozwijanie działalności już istniejących.

W czasie spotkania przedstawiono także program i zaproszenie na Kongres Rodzin "W rodzinie jest siła. Więzi w rodzinie najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami", który odbędzie się na UKSW w Warszawie w dniach 19 - 20 marca br. /możliwość uczestnictwa także w formie online/.  

Członkowie Polonijnej Rady Rodzin dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin wyrazili pragnienie służenia polonijnym duszpasterzom i małżonkom poprzez wypracowywanie konkretnych pomocy duszpasterskich. Pracy Polonijnej Rady Rodziny towarzyszy przekonanie, że dynamika parafii zależy w dużym stopniu od dynamiki duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

Na zakończenie spotkania członkowie PRR modlili się w intencji bpa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, którego nominację na Biskupa Polowego Wojska Polskiego ogłoszono w czasie trwania obrad.

Kolejne spotkanie PRR zaplanowano w Lourdes, w maju podczas europejskiej pielgrzymki Polonii.

W skład Polonijnej Rady Rodziny wchodzą przedstawiciele duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach polonijnych, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów rodzin (min. Ruch Przymierze Rodzin, Spotkania Małżeńskie, Domowy Kościół) oraz księża koordynatorzy duszpasterstwa rodzin i małżeństw oraz eksperci z Polski współpracujący i angażujący się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin na emigracji. Obradom przewodniczy bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Główne cele Polonijnej Rady Rodziny

- informacja o podejmowanych działaniach w dziedzinie szeroko pojętego duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach emigracji polskiej;

- formacja duszpasterzy (duchownych i świeckich) oraz pomoc w formowaniu świeckich do życia w małżeństwie i rodzinie zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego;

- koordynacja pracy duszpasterskiej i inicjatyw tak w zakresie poszczególnych krajów, jak i w wymiarze europejskim;

- inicjowanie różnych (sprawdzonych i nowych) form duszpasterskiej troski o małżeństwa i rodziny;

- integracja między polonijnymi środowiskami, a także z lokalnymi wspólnotami kościelnymi działającymi na rzecz małżeństwa i rodziny;


www.emigracja.episkopat.pl
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-01-15 10:09:15
miniaturka

Bp Wiesław Lechowicz - biskupem polowym Wojska Polskiego

"Z pokorą i posłuszeństwem przyjąłem decyzję Ojca Świętego Franciszka, który mianował mnie biskupem polowym Wojska Polskiego. W tym wyjątkowym dla mnie czasie proszę wszystkich o modlitwę. Zwracam się z tą prośbą bezpośrednio do tych, z którymi jestem blisko związany dotychczasową posługą biskupią – tworzących wspólnotę diecezji tarnowskiej i środowisko polonijne. Polecam się szczególnie modlitwie żołnierzy, duszpasterzy i wiernych Ordynariatu Polowego, bym pełnił wśród Was powierzone mi obowiązki w duchu służby, z wiarą i miłością wobec Boga, Kościoła, Ojczyzny i Wojska Polskiego" - Bp Wiesław Lechowicz, nowo mianowany biskup polowy WP.
2022-01-15 21:09:57
miniaturka

Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP w Warszawie

W dniach 12-13 stycznia br. w Centrum Okopowa w Warszawie obradowała Komisja Duszpasterstwa KEP. Posiedzenie Komisji w nowym składzie poświęcone było m.in. przygotowaniu nowego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy"
2022-01-17 14:31:35
miniaturka

Komunikat nt. współpracy Kościoła w Polsce z Państwową Komisją

Arcybiskup Wojciech Polak skierował pismo do Pana Profesora Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Zwrócił w nim uwagę na znaczenie odpowiedzi, jaką otrzymała Państwowa Komisja od Stolicy Apostolskiej, o której został poinformowany Delegat KEP.
2022-01-20 09:47:07
miniaturka

12 lutego: Ingres bp. Wiesława Lechowicza do katedry polowej WP

W sobotę 12 lutego 2022 roku o godz. 11 odbędzie się ingres nowego biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza do katedry polowej Wojaka Polskiego. Uroczystości odbędą się z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.
2022-01-24 11:17:13
miniaturka

Papież ustanowił nowego Doktora Kościoła

Decyzją papieża Franciszka, św. Ireneusz z Lyonu jest nowym Doktorem Kościoła
2022-01-26 11:54:42
miniaturka

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Misją Ośrodka jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących granicami kraju. ORPEG tworzy nowy wymiar edukacji dla polskich uczniów na 4 kontynentach oraz nową jakość pracy dla nauczycieli – pasjonatów i entuzjastów oświaty, którzy niestrudzenie i aktywnie pełnią swoją misję. Jest instytucją wspomagającą oświatę polonijną i polskojęzyczną za granicą. Filozofia ORPEG buduje świat wiedzy poprzez kształcenie, szkolenia i programy dedykowane polskim dzieciom i młodzieży, a także nauczycielom poza granicami kraju.