Strona główna
opoka.org.pl
2022-01-15 21:05
Komisja Duszpasterstwa

Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP w Warszawie

W dniach 12-13 stycznia br. w Centrum Okopowa w Warszawie obradowała Komisja Duszpasterstwa KEP. Posiedzenie Komisji w nowym składzie poświęcone było m.in. przygotowaniu nowego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy"

W dniach od 12 do 13 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP. Miejscem posiedzenia była siedziba Caritas Polska w Warszawie. Ponieważ było to pierwsze spotkanie Komisji w nowym składzie, dlatego jej Przewodniczący, Biskup Opolski, Andrzej Czaja, rozpoczął posiedzenie od powitania członków Komisji oraz zachęcił ich do krótkiego przedstawienia się. 

Następnie Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z tematyką oraz aktualnym stanem prac nad przygotowywanym programem duszpasterskim „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, którego realizację rozpoczniemy w 1. Niedzielę Adwentu 2022 r. Kolejnym prelegentem był ks. Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, który przedstawił cele i zadania wynikające z tematyki opracowywanego programu duszpasterskiego. Przedpołudniową część posiedzenia wypełniła dyskusja nad przedstawionymi założeniami, celami i zadaniami, którą zakończyła wspólna modlitwą „Anioł Pański”. 

Komisja wznowiła obrady w godzinach popołudniowych, podejmując kolejne tematy, które zostały przybliżone w wykładach. Pierwszym z nich był wykład pt.: „Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce”, który wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski z UKSW w Warszawie. Następnie zebrani wysłuchali wykładu ks. prof. dr hab. Przemysława Artemiuka z UKSW z Warszawie: „Braterstwo według Papieża Franciszka”. Również ta część posiedzenia została zakończona niemal godzinną dyskusją zebranych. 

O godz. 18.00 Komisja zebrała się w kaplicy na Mszy Świętej, której przewodniczył Biskup Toruński, Wiesław Śmigiel, który wygłosił również kazanie. Po kolacji członkowie Komisji spotkali się na wieczornych rozmowach, które pomogły we wzajemnym poznaniu oraz stworzyły okazję do podjęcia niektórych wątków, obecnych w wykładach. 

Kolejny dzień posiedzenia rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył Biskup Opolski, Andrzej Czaja, który do zebranych skierował również słowa homilii. Pierwszym prelegentem drugiego dnia konferencji był o. dr hab. Leszek Gęsiak SI, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który podjął temat: „Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce a przekaz medialny”. Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski z UPJPII w Krakowie, który (korzystając z połączenia on-line) wygłosił do nas wykład pt.: „Kościół wobec migrantów”. 

Druga część czwartkowego posiedzenia została wypełniona wolnymi głosami, zgłaszaniem aktualnych problemów, omawianiem rozmaitych wydarzeń oraz przekazaniem informacji organizacyjnych, związanych z dalszym funkcjonowaniem Komisji. Jako ostatni głos zabrał bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, który dokonał podsumowanie posiedzenia. Konferencję zakończyła wspólna modlitwa „Anioł Pański” oraz błogosławieństwo, którego udzielił nam bp Andrzej Czaja. 

Przygotował:

ks. Krystian Piechaczek
Sekretariat Komisji Duszpasterstwa KEP

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-01-14 16:14:05
miniaturka

Diecezja płocka uruchomiła Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie

We współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski na terenie diecezji płockiej powstał Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie. W każdy piątek działa także 3-godzinny dyżur telefoniczny dla osób, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego, jak również ich najbliższych.
2022-01-14 18:27:50
miniaturka

Formacja formatorów – zagadnienia ludzkiej seksualności i ochrony małoletnich

Kościół i kapłani a problem wykorzystania seksualnego małoletnich – to jeden z tematów, które zostaną podjęte na szkoleniu dla wychowawców seminaryjnych. Ks. Wojciech Rzeszowski przedstawi strategię działania Kościoła oraz wskazania formacyjne dotyczące prewencji wykorzystania seksualnego wynikające z nowego „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”.
2022-01-15 10:09:15
miniaturka

Bp Wiesław Lechowicz - biskupem polowym Wojska Polskiego

"Z pokorą i posłuszeństwem przyjąłem decyzję Ojca Świętego Franciszka, który mianował mnie biskupem polowym Wojska Polskiego. W tym wyjątkowym dla mnie czasie proszę wszystkich o modlitwę. Zwracam się z tą prośbą bezpośrednio do tych, z którymi jestem blisko związany dotychczasową posługą biskupią – tworzących wspólnotę diecezji tarnowskiej i środowisko polonijne. Polecam się szczególnie modlitwie żołnierzy, duszpasterzy i wiernych Ordynariatu Polowego, bym pełnił wśród Was powierzone mi obowiązki w duchu służby, z wiarą i miłością wobec Boga, Kościoła, Ojczyzny i Wojska Polskiego" - Bp Wiesław Lechowicz, nowo mianowany biskup polowy WP.
2022-01-17 14:31:35
miniaturka

Komunikat nt. współpracy Kościoła w Polsce z Państwową Komisją

Arcybiskup Wojciech Polak skierował pismo do Pana Profesora Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Zwrócił w nim uwagę na znaczenie odpowiedzi, jaką otrzymała Państwowa Komisja od Stolicy Apostolskiej, o której został poinformowany Delegat KEP.
2022-01-18 09:35:26
miniaturka

Posiedzenie Polonijnej Rady Rodziny

W sobotę, 15 stycznia br. obradowała Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Podczas obrad podsumowano działalności PRR, przewodniczący poszczególnych Zespołów roboczych przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności i podejmowanych inicjatyw. Zaprezentowano także propozycje i podjęto konkretne plany działalności na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji w roku 2022 rok. Pierwszej części obrad przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, który w tym dniu otrzymał nominację na Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
2022-01-20 09:47:07
miniaturka

12 lutego: Ingres bp. Wiesława Lechowicza do katedry polowej WP

W sobotę 12 lutego 2022 roku o godz. 11 odbędzie się ingres nowego biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza do katedry polowej Wojaka Polskiego. Uroczystości odbędą się z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.