Strona główna
opoka.org.pl
2022-01-16 18:25
PS

Formacja formatorów – zagadnienia ludzkiej seksualności i ochrony małoletnich

Kościół i kapłani a problem wykorzystania seksualnego małoletnich – to jeden z tematów, które zostaną podjęte na szkoleniu dla wychowawców seminaryjnych. Ks. Wojciech Rzeszowski przedstawi strategię działania Kościoła oraz wskazania formacyjne dotyczące prewencji wykorzystania seksualnego wynikające z nowego „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”.

Kościół i kapłani a problem wykorzystania seksualnego małoletnich – to jeden z tematów, które zostaną podjęte na szkoleniu dla wychowawców seminaryjnych. Ks. Wojciech Rzeszowski przedstawi strategię działania Kościoła oraz wskazania formacyjne dotyczące prewencji wykorzystania seksualnego wynikające z nowego „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”.

Kolejne grupy wychowawców seminaryjnych przechodzą cykliczne szkolenia w zakresie rozumienia dynamiki rozwoju lub patologii ludzkiej seksualności. W odbywającym się od 17 do 21 stycznia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie szkoleniu weźmie udział  ok. 40 formatorów seminaryjnych: rektorów, ojców duchownych i prefektów seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski.

– Szkolenia ukierunkowane są na pogłębienie wiedzy i wynikającej z niej świadomości, dotyczącej ludzkiej seksualności – wyjaśnia ks. Wojciech Rzeszowski, organizator spotkania w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. – To, co nie jest poznane i zintegrowane w ludzkiej osobowości, szybko może stać się dezintegrujące. Dotyczy to zwłaszcza ludzkiej seksualności, która jest ogromną energią. Bolesne dramaty związane z problemami niektórych księży w tej materii wyraźnie to potwierdzają. Potrzeba jest więc dobra i profesjonalna edukacja, zwłaszcza wychowawców seminaryjnych, by oni sami potrafili dojrzale przeżywać własne powołanie do życia w ewangelicznej czystości, a później mogli w tym pomagać kandydatom przygotowującym się do kapłaństwa.

Kolejne bloki tematyczne szkolenia koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozwojem sfery psychoseksualnej człowieka, jego tożsamością płciową, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi, a zwłaszcza jednym z przejawów jej zaburzeń, jakim jest pedofilia. Specjaliści podejmą również dodatkowe kwestie, np. autoerotyzmu czy cyberseksu. Tematyka szkolenia obejmuje ponadto kwestie dotyczącą świadomego i aktywnego współtworzenia sytemu prewencji oraz przygotowania przyszłych księży do bezpiecznej pracy z dziećmi.

Jednym z zagadnień będą również wskazania formacyjne dotyczące problematyki wykorzystania seksualnego wynikające z nowego „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. – Nowe Ratio, które już obowiązuje w Polsce, wiele razy odwołuje się do tej problematyki, wskazując nie tylko na potrzebę właściwej weryfikacji kandydatów przyjmowanych do seminarium czy dopuszczanych do święceń, ale i pogłębione przygotowanie do dojrzałego przeżywania kapłańskiego celibatu – wyjaśnia ks. Wojciech Rzeszowski.

Wykładowcami sesji szkoleniowej dla wychowawców seminaryjnych są:  prof. Maria Beisert – prawnik, psycholog i seksuolog, dr Jolanta Próchniewicz – psycholog i teolog, ks. dr Marek Jarosz – psycholog i rektor seminarium duchownego w Płocku, mgr Justyna Frąckowiak – psycholog i terapeuta, mgr Maria Keller-Hamela z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz ks. dr Wojciech Rzeszowski – konsultor Komisji Duchowieństwa KEP i delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Szkolenia dla wychowawców seminaryjnych organizowane są od 2017 roku. Inicjatywie patronuje: Komisja Duchowieństwa KEP, Ogólnopolska Konferencja Rektorów WSD, krakowskie Centrum Ochrony Dziecka. Obecną edycję współfinansuje Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-01-11 20:35:14
miniaturka

Zmiany w organizacji nauczania religii i etyki

W poniedziałek, 10 stycznia br. Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski spotkał się z przedstawicielami 11 kościołów i związków wyznaniowych. Tematem rozmów były planowane zmiany w organizacji nauczania religii i etyki w szkołach.
2022-01-14 14:01:18
miniaturka

Wsparcie dla tych, którzy pomagają

Oprócz wsparcia działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób zranionych i kuratorów, Fundacja Świętego Józefa KEP oferuje również pomoc dla osób tworzących system ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce, m.in. stypendia na podnoszenie kwalifikacji, superwizję i warsztaty.
2022-01-14 16:14:05
miniaturka

Diecezja płocka uruchomiła Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie

We współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski na terenie diecezji płockiej powstał Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie. W każdy piątek działa także 3-godzinny dyżur telefoniczny dla osób, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego, jak również ich najbliższych.
2022-01-15 10:09:15
miniaturka

Bp Wiesław Lechowicz - biskupem polowym Wojska Polskiego

"Z pokorą i posłuszeństwem przyjąłem decyzję Ojca Świętego Franciszka, który mianował mnie biskupem polowym Wojska Polskiego. W tym wyjątkowym dla mnie czasie proszę wszystkich o modlitwę. Zwracam się z tą prośbą bezpośrednio do tych, z którymi jestem blisko związany dotychczasową posługą biskupią – tworzących wspólnotę diecezji tarnowskiej i środowisko polonijne. Polecam się szczególnie modlitwie żołnierzy, duszpasterzy i wiernych Ordynariatu Polowego, bym pełnił wśród Was powierzone mi obowiązki w duchu służby, z wiarą i miłością wobec Boga, Kościoła, Ojczyzny i Wojska Polskiego" - Bp Wiesław Lechowicz, nowo mianowany biskup polowy WP.
2022-01-15 21:09:57
miniaturka

Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP w Warszawie

W dniach 12-13 stycznia br. w Centrum Okopowa w Warszawie obradowała Komisja Duszpasterstwa KEP. Posiedzenie Komisji w nowym składzie poświęcone było m.in. przygotowaniu nowego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy"
2022-01-17 14:31:35
miniaturka

Komunikat nt. współpracy Kościoła w Polsce z Państwową Komisją

Arcybiskup Wojciech Polak skierował pismo do Pana Profesora Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Zwrócił w nim uwagę na znaczenie odpowiedzi, jaką otrzymała Państwowa Komisja od Stolicy Apostolskiej, o której został poinformowany Delegat KEP.