Strona główna
opoka.org.pl
2023-05-18 09:28
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Polonia i Polacy w drodze na ŚDM!

37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Tradycyjnie, wydarzenie zostanie poprzedzone Dniami w Diecezjach, które zostaną zorganizowane w dniach 26-31 lipca. Grupa ponad 600 młodych ludzi mieszkających w kraju i poza jego granicami wyruszy wspólnie na Światowe Dni Młodzieży dzięki projektowi "Polonia i Polacy w drodze na ŚDM".

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

RAZEM DO LIZBONY - MŁODZIEŻ POLONIA NA ŚDM

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - AKTUALNOŚCI 

POLONIA I POLACY W DRODZE NA ŚDM!

Grupa ponad 600 Polaków mieszkających w Polsce i Polaków mieszkających za granicą wyruszy wspólnie na Światowe Dni Młodzieży dzięki projektowi "Polonia i Polacy w drodze na ŚDM". Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.

Już teraz trwają w poszczególnych krajach spotkania młodych Polaków i tworzone telemosty, dzięki którym można nawiązać pierwsze kontakty. Tak dzieje się na przykład w Wielkiej Brytanii w parafii Slough, gdzie młodzież razem z ks. Leszekiem Bubą przygotowuje się do swego rodzaju polonijno-polskiej wymiany młodzieży.

Dzięki realizacji projektu młodzi Polacy mieszkający na terenie kraju i poza nim, będą mogli się poznać, spędzić wspólnie czas i zacieśnić więzy. A to wszystko podczas wspólnej pielgrzymki na ŚDM w Lizbonie!

Młodzi będą wspólnie podróżować, bawić się, a także uczestniczyć w spotkaniach zachęcających do wspólnej pracy i przełamywania barier. W tym celu będą razem uczestniczyć w warsztatach promujących polską tradycję, kulturę i wartości chrześcijańskie. 

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi, uda się nawiązać ścisłą współpracę między grupami z Polski i z zagranicy której efektem będą: pielęgnacja ojczystej mowy, kultury i tradycji polskich, poznawanie różnic kulturowych tej samej narodowości podczas wzajemnego przebywania ze sobą oraz próba zrozumienia genezy tych różnic, nawiązanie wzajemnych relacji i ich kontynuacja przez organizację kolejnych spotkań oraz poprzez media społecznościowe.

Bezpośrednie relacje z przygotowań można śledzić w mediach społecznościowych

FESTIWAL MŁODYCH - PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE

Festiwal Młodych to koncerty, widowiska taneczne, spektakle, rozgrywki sportowe, pokazy filmowe, konferencje i spotkania ewangelizacyjne w kościołach – wszystko podczas wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Zwyczajem ŚDM chcemy, aby jak najwięcej młodych z Polski oraz środowisk polonijnych włączyło się we wspólne przeżywanie finału ŚDM w Lizbonie. Wstępnie planujemy urządzenie sceny polskiej w Lizbonie, na której nasi artyści będą mogli zaprezentować swoje talenty muzyczne, teatralne w służbie ewangelizacji. 

DNI W DIECEZJACH

HYMN ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Polska wersja hymnu Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku Ha pressa no ar zrealizowana we współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXVII Światowy Dzień Młodzieży 2022 - 2023

-----------------------------------------------------------

REJESTRACJA W SYSTEMIE POLSKIM

Kto może wziąć udział jako uczestnik ŚDM?

Każdy młody człowiek, zasadniczo między 14 a 35 rokiem życia, akceptujący religijny charakter wydarzenia. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów prawnych i wskazanego przez nich fizycznie obecnego na wyjeździe pełnoletniego opiekuna

Kto może być organizatorem wyjazdu?

Organizatorami mogą być księża, siostry zakonne, liderzy wspólnot parafialnych, duszpasterstw polonijnych jak również świeccy katecheci i liderzy. 

Mam już grupę, chcę zarejestrować w systemie krajowym polskim. Co mam zrobić?

Wystarczy wejść na stronę rejestracji. Link otwiera się w nowej karcie i postępować krok po kroku według instrukcji. Każdy organizator zakłada swój profil i aktywuje go przez kliknięcie linku wysłanego na e-mail. Po aktywacji konta można wejść na swój profil i zarejestrować w wydarzeniu Lizbona 2023. Na profilu także można dodać swój punkt przygotowań wraz ze wszystkimi informacjami. 

Jak zorganizować transport do Lizbony?

BILETY GRUPOWE DO PORTUGALII

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM W Polsce pośredniczymy w sprzedaży biletów lotniczych. Biuro posiada bardzo atrakcyjne ofertę z uwzględnieniem także walorów turystycznych Portugalii

DROGA FORMACYJNA POWSTAŃ!  - Przygotowanie do ŚDM

Droga przygotowań do ŚDM Lizbona 2023, przygotowana przez Dyrekcję ds. Duszpasterstwa i Wydarzeń Centralnych w Lizbonie, proponuje drogę pogłębiania wiary w oparciu o czasownik "powstać". Czasownik ten jest wspólny dla tematów orędzi Światowych Dni Młodzieży, które zabiorą nas do Lizbony

1 Spotkanie - POWSTAŃ!

Zgodnie z prośbą Komitetu Organizacyjnego w Lizbonie dniem szczególnej modlitwy za dzieło ŚDM jest każdy 23 dzień miesiąca. W tym dniu zapraszamy wszystkich oddanych sprawie spotkania w Lizbonie do wspólnej modlitwy!

Maryjo, Pani Nawiedzenia, która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę, poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi, którzy na nas czekają, abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię: Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana!

Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń i bez zwłoki, z zapałem i radością. Pójdziemy pełni pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój, a czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia.

Maryjo, Pani Nawiedzenia, niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś.

Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i wdzięczności, do poszukiwania tych,  którzy wciąż czekają na Chrystusa.

Maryjo, razem z Tobą przejdziemy tę drogę spotkania, by także nasz świat mógł zjednoczyć się w braterstwie, sprawiedliwości i pokoju. Pani Nawiedzenia, pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim, w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha.


Delegat KEP o spotkaniu odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży polonijnej


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-09-12 16:06:42
miniaturka

Rekolekcje Żyć Słowem Bożym i Eucharystią

W Polskim Loretto 60 km od Warszawy rekolekcje w dniach 25 27 listopada 2022. Liturgia słowa stanowi integralną część Mszy św. Możemy mówić o dwóch stołach zastawionych podczas Eucharystii: stole Słowa Bożego i stole Ciała Chrystusa. Nie da się ich od siebie oddzielić. Dlaczego?
2022-09-14 09:25:10
miniaturka

V KRP - "Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej"

W dniach 10 - 11 września 2022 r. odbył się w Carlsbergu (w formie hybrydowej) V Kongres Rodzin Polonijnych i poświęcony był tematyce: "Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej". W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów. Organizatorami KRP była Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie”.
2022-09-14 09:50:22
miniaturka

Wiedeń: 339. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

W niedzielę 11 września na Kahlenbergu w Wiedniu odbyły się uroczystości z okazji 339. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Piotr Turzyński. W obchodach wzięła udział duża grupa Polaków żyjących w Austrii i nie tylko. Obecni byli także: wicemarszałek Senatu Marek Pęk, ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, przedstawiciele Polskiego Wojska, harcerze, Górale z Ochotnicy, a także wielu przedstawicieli władz austriackich oraz ambasadorzy, m.in. ambasador Ukrainy.
2022-09-16 09:31:33
miniaturka

Jak wygląda nauczanie religii w polskiej szkole?

Od 1 września 2023 r. uczniów polskich szkół obejmie obowiązek wyboru etyki lub religii, ale zmiany będą wprowadzane stopniowo. Obecnie odsetek tych, którzy nie chodzą na żaden z tych przedmiotów, sięga w dużych miastach 60-70% nastolatków.
2022-09-16 09:36:34
miniaturka

Niepełnosprawny nie znaczy nieszczęśliwy. Katecheza w edukacji włączającej.

W dniach 12-14 września w Skorzeszycach koło Kielc odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów wydziałów katechetycznych. Organizatorem spotkania było wydawnictwo „Jedność”. Spotkanie było okazją do podjęcia wspólnej refleksji nad troską duszpasterską i katechetyczną względem osób niepełnosprawnych w kontekście edukacji włączającej.
2022-09-19 10:03:37
miniaturka

ŚDM Lizbona 2023: Bp Turzyński zachęca Polonię do włączenia się w przygotowania

Gorąco zachęcam, aby już organizować grupy, które chcą wziąć udział w przyszłorocznych Światowych Dniach Młodzieży i przygotować się do tego wydarzenia. Bardzo ważne jest duchowe przygotowanie przez rozważanie Słowa Bożego, modlitwę i życie wiary – napisał w liście delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie. Tradycyjnie, wydarzenie zostanie poprzedzone Dniami w Diecezjach, które zostaną zorganizowane w dniach 26-31 lipca.