Strona główna
opoka.org.pl
2020-09-23 17:15
PS

Po spotkaniu Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

Podsumowanie seminariów internetowych o ochronie małoletnich, programy dla pokrzywdzonych, w tym pilotażowy projekt lokalnych Paneli Doradztwa dla Ofiar stały się przedmiotem obrad Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Członkowie gremium z zadowoleniem przyjęli utworzenie przez zakony Komisji ds. Opieki i Ochrony, a także publikację „Vademecum” i dyskusje o kwestiach proceduralnych podczas sesji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana.

KOMUNIKAT PRASOWY

Piątek 18 września 2020 r.

W dniach 16-18 września miało miejsce 14. Zwyczajne Zgromadzenie Plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

Komisja zdecydowała się przeprowadzić obrady plenarne w trybie częściowo stacjonarnym, a częściowo zdalnym, co podyktowane było trudnymi do przewidzenia i przedłużającymi się zakłóceniami w jej pracy w terenie z Kościołem lokalnym, będącymi skutkiem pandemii Covid-19. Jednocześnie Komisja dała tym wyraz świadomości swego istotnego zadania, jakim jest przeciwdziałanie potencjalnym lukom w ochronie osób małoletnich i bezradnych.

Członkowie Komisji ocenili wpływ, jaki miało przeniesienie realizowanych działań informacyjnych, badań, programów naukowych i edukacyjnych do przestrzeni Internetu. Omówili szanse i wyzwania, jakie wiążą się z  rozwojem tej wirtualnej, cyfrowej rzeczywistości, jak również wpływ zamrożenia społeczno-gospodarczego oraz kwarantanny, szczególnie na sytuację osób małoletnich oraz ofiar wykorzystywania.

Grupa ds. Pracy z Ofiarami odbyła szereg zdalnych spotkań z osobami pokrzywdzonymi, członkami ich rodzin i ekspertami. Członkowie Komisji dziękują im za obecność i hojny wkład w pozyskiwaną przez Komisję wiedzę. Obecnie Grupa pracuje nad tym, by wiedzę tę włączyć do serii seminariów internetowych i szkoleń z zakresu sposobu pełnienia posługi na rzecz osób pokrzywdzonych, z uwzględnieniem rozmaitych kontekstów kulturowych. Pandemia wywołała poważne skutki w działaniu pilotażowego projektu lokalnych Paneli Doradztwa dla Ofiar, jednak można już zauważyć pierwsze owoce ich pracy. Na przykład panel działający w Brazylii poddał pomysł stworzenia specjalnego biura, które jako grupa zadaniowa wspomagałoby Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich w procesie wdrażania Vos estis lux mundi.

Grupa robocza ds. Edukacji i Formacji przeanalizowała efekty ostatniego cyklu seminariów internetowych „Ochrona dzieci i osób bezradnych w czasie epidemii Covid-19”, które odbyły się we współpracy z UISG [red.: Unią Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich], Centrum Ochrony Dziecka i Telefono Azzurro. W tych internetowych seminariach wzięły udział osoby z kierownictwa instytutów zakonnych, duszpasterze zajmujący się kwestiami ochrony, pracownicy instytucji szkoleniowych, pracownicy katolickich instytucji edukacyjnych, a także przedstawiciele zawodów medycznych i osoby aktywne w sferze opieki socjalnej. Uczestnicy seminariów wyrazili zainteresowanie dalszym szkoleniem online w zakresie kwestii praktycznych, związanych z ochroną dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, a Komisja zamierza w najbliższej przyszłości nadal oferować takie internetowe programy formacyjne.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje utworzenie wspólnej Komisji ds. Opieki i Ochrony, powołanej przez UISG [red: Unię Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich] i USG [red.: Unię Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich]. Doceniamy możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu wraz z zakonnikami i zakonnicami z całego Kościoła, w naszej posłudze na rzecz osób małoletnich i bezradnych.

Od czasu ostatniej sesji plenarnej Grupa Robocza ds. Wytycznych i Norm Dotyczących Ochrony pod auspicjami Papieskiej Komisji zorganizowała specjalne seminarium zatytułowane „Promowanie i ochrona godności osób w przypadku zarzutów o wykorzystywanie osób małoletnich i bezradnych. Jak wyważyć potrzebę poufności, przejrzystości i odpowiedzialności”. Chcielibyśmy podziękować urzędnikom z różnych dykasterii Kurii Rzymskiej oraz ekspertom z rozmaitych dziedzin kanonicznych z całego świata, którzy wzięli udział w dyskusji na temat kwestii proceduralnych, mających wpływ na sakrament pojednania, procesów kanonicznych i orzecznictwa. Komisja z zadowoleniem przyjęła informację, że opracowania, przedstawione w języku angielskim lub włoskim, zostaną wkrótce opublikowane w Periodica, czasopiśmie poświęconym prawu kanonicznemu, wydawanego przez Papieski Uniwersytet Gregoriana. Komisja uważa, że będzie to stanowiło znaczący wkład w budowanie wiedzy w tych ważnych dziedzinach.

Komisja odnotowała również Vademecum, opublikowane w dniu 16 lipca 2020 roku przez Kongregację Nauki Wiary, zauważając, że przysłuży się ono usprawnieniu sposobu wymierzania sprawiedliwości i lepszemu wyjaśnieniu tego, jak należy wysłuchiwać osób skrzywdzonych.  Członkowie Komisji nadal będą poszukiwać sposobów, w jakie Kościoły lokalne i instytuty zakonne mogą być wspierane w jego wdrażaniu.

Na zakończenie spotkania Komisja wyraziła swoje wsparcie dla osób bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych trwającą pandemią Covid-19.

W dniach 16-18 września 2020 r. odbyło się 14. zwyczajne zgromadzenie plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Komisja obradowała w Rzymie oraz zdalnie.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich została utworzona przez papieża Franciszka w marcu 2014 roku. Jej zadaniem jest proponowanie najlepszych możliwych sposobów zapewnienia ochrony dzieciom, młodzieży i bezradnym osobom dorosłym, a także promowanie odpowiedzialności lokalnej w Kościołach partykularnych.

Więcej informacji na temat pracy Papieskiej Komisji znajduje się na naszej stronie internetowej www.protectionofminors.va


(tłum. z języka angielskiego A. Soroka-Kulma/Biuro ds. komunikacji zagranicznej Sekretariatu KEP)

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-09-23 15:10:20
miniaturka

Spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej on-line

W sobotę 26 września odbędzie się spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. W związku z trudnościami wynikającymi z pandemii odbędzie się ono w formie on-line. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z towarzyszeniem duszpasterskim małżeństwu i rodzinie na emigracji. W skład PRDEZ wchodzi 75 osób, przedstawicieli z 18 krajów Europy.
2020-09-23 15:18:03
miniaturka

Czuwanie grup modlitewnych św. o. Pio na Jasnej Górze

Czciciele św. o. Pio zgromadzą się na Jasnej Górze na modlitewnym czuwaniu. Tematem konferencji podjętych podczas nocnej modlitwy będzie przewodnictwo duchowe o. Pio.
2020-09-23 15:46:13
miniaturka

Rozpoczęło się pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę

Na Jasnej Górze rozpoczęło się pielgrzymowanie maturzystów w nowym roku szkolnym 2020/2021. Jako pierwsi przyjechali dziś przedstawiciele diecezji rzeszowskiej. Choć pandemia mocno wpływa na sposób organizowania przebiegu spotkania, to jednak wciąż pozostaje wielkie pragnienie młodych zawierzenia się Matce Bożej.
2020-09-24 08:06:46
miniaturka

Papież: nie bójmy się marzyć o wielkich rzeczach

„Każdy może wnieść wkład swojej kultury, filozofii, sposobu myślenia. Liczy się także piękno i bogactwo występujące w mniejszych grupach; również dzięki wykluczonym może zakwitnąć piękno” - te słowa Papież wypowiedział w katechezie wygłoszonej podczas audiencji ogólnej.
2020-09-24 08:10:30
miniaturka

Rzym: jezuicki kurs dla kościelnych liderów

W kurii generalnej jezuitów rozpoczął się wczoraj 4-dniowy kurs dla liderów w oparciu o jezuicką metodę zarządzania i rozeznawania. Uczestniczą w nim pracownicy Watykanu, przełożeni generalni innych zakonów, a także świeccy, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w Kościele.
2020-09-24 08:12:56
miniaturka

Kościoły Europy: Unia powinna respektować prawa migrantów

Potrzebna jest bezpieczna, zorganizowana i uregulowana migracja, która będzie szanowała prawa i godność człowieka, a zarazem efektywna solidarność między krajami Unii – te słowa znajdują się w apelu skierowanym do Komisji Europejskiej przez różne Kościoły i organizacje religijne Starego Kontynentu. Jest to reakcja na pożar w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos i opieszałość, z jaką kraje Europy niosą pomoc ludziom ubiegającym się o azyl.