Strona główna
opoka.org.pl
2022-06-14 10:53
Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej / Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

ORPEG - Kształcenie na odległość (online)

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza do szkół w systemie kształcenia na odległość (online). Misją ORPEG- u jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (czteroletnie).

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online). 

Rekrutacja trwa. Zapraszamy! - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Uczniowie mogą wybrać 1 z 2 planów nauczania:

• uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);

• uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego obecnego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania.

Szkoły w systemie kształcenia na odległość - Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - są koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). ORPEG jest jednostką podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki. W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

KORZYŚCI:

- płynny kontakt z ukochanymi dziadkami, rodziną i rówieśnikami, którzy mieszkają na co dzień w Polsce;

- nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej;

- kształcenie jest bezpłatne;

- zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

- uczniowie otrzymują świadectwa szkolne oraz legitymacje, które są ważne na terenie Polski;

- uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia – na czas trwania roku szkolnego – podręczników szkolnych. W klasach 1-3 szkoły podstawowej wydawane są również bezzwrotne zeszyty ćwiczeń;

- uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;

- płynny powrót do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów;

- istotne miejsce w programach obu szkół zajmują obchody świąt i rocznic bliskich sercu każdego Polaków, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć własną tożsamość;

- uczniowie biorą udział w Konkursie Literatury i Języka Polskiego – zdobycie tytułu finalisty, bądź laureata uprawnia m.in. do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przewiduje szereg udogodnień w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie wyższe. Tytuł laureata Olimpiady upoważnia do uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki;

- nawiązane przyjaźnie, trwające latami.

Bliższe informacje: 

https://www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/rekrutacja-2022-23/#1623847487272-c947da43-5b72

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-06-09 20:05:35
miniaturka

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

W Toruniu w dniach 7-9 czerwca odbyło się coroczne spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych z całej polski. Główny temat spotkania to refleksja nad „Dyrektorium o Katechizacji” z roku 2020.
2022-06-10 12:43:38
miniaturka

Hiszpania: Europejskie Forum Świeckich

W dniach 9 czerwca br. rozpoczęło się w Madrycie Europejskie Forum Świeckich. Polonijną Radę Duszpasterską Europy reprezentowali Joanna i Adam Rodak oraz o. Marek Raczkiewicz CSsR. Delegatów powitała Dolores Loreto Garcia Pi, przewodnicząca hiszpańskiego Forum Świeckich. Przedstawiła pokrótce prace nad procesem synodalnym i pierwsze wnioski-propozycje, które dotarły z 70 diecezji. W pracach wzięły udział także zgromadzenia zakonne oraz 48 organizacji laikatu. Spotkanie zakończy się w niedzielę 12 czerwca.
2022-06-10 14:42:13
miniaturka

Modlitwa za zranionych – 12 czerwca w Krakowie

Wspólna modlitwa i rozmowa z o. Adamem Żakiem SJ o towarzyszeniu osobom zranionym złożą się na 11 już spotkanie, które organizują świeccy katolicy z Krakowa. Odbędzie się ono w najbliższą niedzielę, 12 czerwca, w krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II.
2022-06-15 09:03:23
miniaturka

Biskup Andrzej Czaja zaprezentował biskupom polskim nowy program duszpasterski Kościoła

O nowym programie duszpasterskim: „Wierzę w Kościół Chrystusa” na rok liturgiczny 2022/23 mówił biskupom na 392. Zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa. Realizacja programu rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, wraz z początkiem nowego roku liturgicznego
2022-06-15 10:41:37
miniaturka

Spotkanie ekspertów ds. ochrony danych osobowych w Kościele katolickim

19 maja 2022 r. odbyło się organizowane przez COMECE spotkanie ekspertów Kościoła katolickiego ds. ochrony danych osobowych.
2022-06-15 10:48:48
miniaturka

Wykład KIOD dla sekretarzy męskich zgromadzeń zakonnych

W dniach 6–7 czerwca 2022 r. w Kielcach odbywały się targi SACROEXPO.