Strona główna
opoka.org.pl
2022-06-15 10:42
Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Wykład KIOD dla sekretarzy męskich zgromadzeń zakonnych

W dniach 6–7 czerwca 2022 r. w Kielcach odbywały się targi SACROEXPO.

Hala targów SACROEXPO
Autor/źródło: https://www.targikielce.pl/sacroexpo

Podczas wydarzenia organizatorzy przewidzieli także spotkania wykładowe podzielone na panele tematyczne. Na zaproszenie organizatorów wykład dla sekretarzy męskich zgromadzeń zakonnych wygłosił ks. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
Działalność wykładowa wpisuje się w obszar zadań KIOD przewidzianych w art. 37 ust. 1 pkt 2 i 3 Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony danych osobowych, tj. doradzania administratorom danych oraz podmiotom przetwarzających a także upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych w Kościele katolickim.
Podczas wystąpienia ks. Piotr Kroczek poruszył aktualne wyzwania związane z ochroną danych osobowych w Kościele katolickim ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przetwarzania danych osobowych przez zakony męskie. Wykład składał się z dwóch części: teoretycznej oraz omówienia praktycznych spraw związanych z ochroną danych osobowych.
W swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii retencji danych kandydatów na członków zgromadzeń zakonnych, przetwarzania danych wrażliwych oraz właściwego wypełniania obowiązków informacyjnych. Odrębnie KIOD omówił także prawidłowe działania związane z realizacją żądań praw osób, których dane dotyczą. Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań związanych z obszarem przetwarzania danych osobowych w męskich zgromadzeniach zakonnych.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-06-14 10:57:27
miniaturka

ORPEG - Kształcenie na odległość (online)

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza do szkół w systemie kształcenia na odległość (online). Misją ORPEG- u jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (czteroletnie).
2022-06-15 09:03:23
miniaturka

Biskup Andrzej Czaja zaprezentował biskupom polskim nowy program duszpasterski Kościoła

O nowym programie duszpasterskim: „Wierzę w Kościół Chrystusa” na rok liturgiczny 2022/23 mówił biskupom na 392. Zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa. Realizacja programu rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, wraz z początkiem nowego roku liturgicznego
2022-06-15 10:41:37
miniaturka

Spotkanie ekspertów ds. ochrony danych osobowych w Kościele katolickim

19 maja 2022 r. odbyło się organizowane przez COMECE spotkanie ekspertów Kościoła katolickiego ds. ochrony danych osobowych.
2022-06-15 11:00:07
miniaturka

KIOD przedłożył sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok

W dniach 6–7 czerwca 2022 r. w Zakopanem odbywało się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
2022-06-17 08:42:11
miniaturka

Przewodniczący KD KEP spotkał się z krajowymi duszpasterzami specjalistycznymi

W czwartek 9 czerwca 2022 r. w Centrum Okopowa w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP bp. Andrzeja Czai m.in. z krajowymi duszpasterzami specjalistycznymi na temat nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
2022-06-19 21:17:01
miniaturka

Katecheza wczoraj, dziś i jutro

Przedstawiciele Stowarzyszenia Katechetyków Polskich wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Katechetycznej "Katecheza wczoraj, dziś i jutro", która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w dniu 18 czerwca 2022 r.