Strona główna
opoka.org.pl
2022-06-09 20:02
ks. Tomasz KOPICZKO

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

W Toruniu w dniach 7-9 czerwca odbyło się coroczne spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych z całej polski. Główny temat spotkania to refleksja nad „Dyrektorium o Katechizacji” z roku 2020.

Impulsem do dyskusji były referaty wygłoszone przez ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. Kul-u, który mówił o Nowym wymiarze katechezy według Dyrektorium o Katechizacji oraz ks. dra Andrzeja Kowalskiego – Dyrektorium o Katechizacji wobec wyzwań ewangelizacyjnych w parafii.

Jak zaznaczyli prelegenci Dyrektorium o Katechizacji jest dokumentem, który wyznacza kierunki działania i myślenia. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata i sposobu myślenia i działania. Podstawą do skutecznego działania katechetycznego jest właściwa motywacja. Ks. Andrzej Kowalski podkreślał, że wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny nie może ograniczać się do przekazu wiedzy a musi być skoncentrowany na budzeniu i umacnianiu wiary. Centrum ma stanowić spotkanie osobowe z Chrystusem.

Jako wniosek z rozmowy i wspólnej dyskusji można uznać stwierdzenie, że receptą na sukces nie jest „robienie tak jak było”. Trzeba odwagi duszpasterskiej oraz większego zaangażowania osób świeckich, zwłaszcza rodziców w przestrzeni katechezy przygotowującej do sakramentów.

W czasie spotkania miała miejsce także telekonferencja z wiceministrem MEiN Tomaszem Rzymkowskim. Podjęto także rozmowy nad projektem przygotowania nowego dyrektorium katechetycznego dla Polski oraz nad posługą katechety parafialnego. Spotkanie było także okazją do prezentacji nowości wydawniczych związanych z katechezą i nauczaniem religii. 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-06-08 08:12:08
miniaturka

Biskupi: nie wolno ograniczać się do religii w szkole

Katecheza szkolna i przyparafialna, podsumowanie diecezjalnego etapu synodu o synodalności oraz kwestie rodziny to główne tematy 392. zebrania plenarnego Episkopatu Polski, które zakończyło się w Zakopanem. O przebiegu dwudniowych obrad mówili na spotkaniu z dziennikarzami bp Artur Miziński, abp Adrian Galbas i bp Wojciech Osial.
2022-06-08 08:15:36
miniaturka

Bp Suchodolski: utrata wiary, a nie obecność na lekcjach religii problemem

Największym problemem lekcji religii nie jest frekwencja lecz utrata wiary przez młodych ludzi – powiedział KAI bp Grzegorz Suchodolski. – Powinniśmy skupić się nad propozycjami ewangelizacyjnymi prowadzonymi przy parafiach – wskazał przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży
2022-06-08 10:55:35
miniaturka

Kard. O’Malley: Sieć ECO narzędziem realizowania wspólnych zamierzeń

Wsparcie w działaniach na rzecz ochrony małoletnich, pomocy pokrzywdzonym i współpraca z nimi, wspieranie w mierzeniu się z kryzysem spowodowanym wykorzystaniem seksualnym w Kościele czy pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy to zadania Sieci ds. Ochrony Małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej. List do jej członków skierował kard. Seán O’Malley OFMCap., przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.
2022-06-10 12:43:38
miniaturka

Hiszpania: Europejskie Forum Świeckich

W dniach 9 czerwca br. rozpoczęło się w Madrycie Europejskie Forum Świeckich. Polonijną Radę Duszpasterską Europy reprezentowali Joanna i Adam Rodak oraz o. Marek Raczkiewicz CSsR. Delegatów powitała Dolores Loreto Garcia Pi, przewodnicząca hiszpańskiego Forum Świeckich. Przedstawiła pokrótce prace nad procesem synodalnym i pierwsze wnioski-propozycje, które dotarły z 70 diecezji. W pracach wzięły udział także zgromadzenia zakonne oraz 48 organizacji laikatu. Spotkanie zakończy się w niedzielę 12 czerwca.
2022-06-10 14:42:13
miniaturka

Modlitwa za zranionych – 12 czerwca w Krakowie

Wspólna modlitwa i rozmowa z o. Adamem Żakiem SJ o towarzyszeniu osobom zranionym złożą się na 11 już spotkanie, które organizują świeccy katolicy z Krakowa. Odbędzie się ono w najbliższą niedzielę, 12 czerwca, w krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II.
2022-06-14 10:57:27
miniaturka

ORPEG - Kształcenie na odległość (online)

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza do szkół w systemie kształcenia na odległość (online). Misją ORPEG- u jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (czteroletnie).