Strona główna
opoka.org.pl
2021-12-06 13:31
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Bp Wiesław Lechowicz z posługą wśród Polonii

W dniach 3- 7 grudnia bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej odwiedził wspólnoty polonijne w Szwecji i Francji (na terenie Andaluzji). W piątek 3 grudnia bp Lechowicz przebywał w polonijnej parafii w Malmö - Rosengård w Szwecji, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania 32 młodym osobom. Duszpasterstwo polskojęzyczne w Malmo prowadzą ojcowie oblaci.

Malmö i okolice zamieszkuje ok. 20 tysięcy Polaków. W parafii Malmö - Rosengård działają między innymi grupa charytatywna, wspólnota św. Józefa, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym i róże różańcowe.

Polska Misja Katolicka w Malmö

Foto galeria

W II niedzielę Adwentu, 5 grudnia bp Lechowicz przewodniczył uroczystości 90 lecia Stowarzyszenia św. Barbary w Wittelsheim, we Francji, na terenie Alzacji. Stowarzyszenie św. Barbary

Delegat Konferencji Episkopatu polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej poświęcił odnowiony sztandar Stowarzyszenia i przekazał na ręce jego prezesa medal „Pro Polonia et Ecclesia”. Dokonał tego podczas Eucharystii w Wittenheim. Mszę świętą koncelebrowali ks. Kazimierz Kopacz, ks. Michał Dziedzic - duszpasterze Polonii oraz ks. Piotr Kopicara.

Bp Lechowicz wyraził podziękowanie tutejszej Polonii za zaangażowanie na rzecz integracji i wzajemnej pomocy oraz zachęcił zebranych rodaków do pogłębiania więzi z Jezusem we wspólnocie Kościoła. Po Mszy świętej miała miejsce agapa, która stworzyła okazję do bliższego zapoznania się i poznania specyfiki życia polskich emigrantów na alzackiej ziemi. Jedna z cech charakterystycznych wynika z położenia geograficznego - na granicy francuskiej, szwajcarskiej i niemieckiej. To wiąże się z mieszkaniem, pracą i kontaktami w kilku krajach jednocześnie.

Foto galeria

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ BARBARY 

Stowarzyszenie świętej Barbary zostało założone pod koniec 1931 roku, w kilka lat po przybyciu pierwszych polskich emigrantów do pracy w kopalniach w Zagłębiu soli potasowej. Opuszczając Ojczyznę, rozstając się z bliskimi, utworzyli na ziemi alzackiej Stowarzyszenie, aby zachować język ojczysty, a także polską kulturę i tradycję. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został wybrany Jan Szczepaniak, a opiekę duchową objął Ksiądz Stefaniak.

Działalność Stowarzyszenia polegała głównie na nauczaniu języka polskiego w poszczególnych ośrodkach szkolnych, organizowaniu Mszy świętych w języku polskim, odprawianych w parafiach i upiększanych śpiewem polskim.

W 1932 roku został ufundowany pierwszy sztandar Stowarzyszenia, który obecnie znajduje się w Bibliotece w Domu Polskim we Wittelsheim. Po wybuchu drugiej wojny światowej Stowarzyszenie zawiesza swoją działalność, a jego sztandar zostaje przewieziony i ukryty z całą dokumentacją w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Thierenbach.

 Po wojnie w 1948 roku powstają pierwsze statuty Stowarzyszenia. W 1953 roku w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji, zostaje zarejestrowane Polskie Zjednoczenie Katolickie, którego filią staje się Katolickie Stowarzyszenie Polskich Górników w Alzacji.

 Obecnie Stowarzyszenie świętej Barbary skupia 32 członków.

Jego działalność polega dzisiaj na włączaniu się w organizowanie uroczystości religijnych i patriotycznych, poprzez przygotowywanie i noszenie sztandarów, organizowanie pikników rodzinnych np. w czasie dorocznej pielgrzymki polonijnej do sanktuarium w Thierenbach, czy uroczystości Bożego Ciała, pielęgnowanie i przekazywanie polskiej kultury i tradycji młodym pokoleniom.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2021-12-01 07:16:38
miniaturka

Dziś startują dwie inicjatywy zakonów żeńskich dla pokrzywdzonych

Wysłuchanie, wsparcie w trakcie zgłaszania krzywdy oraz towarzyszenie duchowe na drodze zdrowienia – w ten sposób siostry zakonne włączą się w pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w środowisku kościelnym.
2021-12-02 21:29:54
miniaturka

Zaproszenie do sesji studenckiej (on-line)

Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie organizuje sesję studencką poświęconą tematyce Synodu Zamojskiego
2021-12-03 10:09:11
miniaturka
play

Ks. dr Tomasz Liszewski: Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego

Jak powinny postępować osoby duchowne w przypadku spowiedzi osób, które doświadczyły przemocy seksualnej? Czego oczekuje osoba zraniona, przystępując do spowiedzi? Mówił o tym łódzkim kapłanom współautor vademecum spowiednika ks. Tomasz Liszewski.
2021-12-07 10:40:08
miniaturka

Kongres Młodzieży Polonijnej online, 18.12.21

Drodzy młodzi przyjaciele! Już 18 grudnia kolejne nasze spotkanie z cyklu: Kongres Młodzieży Polonijnej online! Tym razem pod hasłem: "Być sobą". Naszym gościem będzie p. Joanna Grabowska, pedagog i terapeuta, która przybliży nam główny temat spotkania. Serdecznie zapraszamy! "Spotkania LIVE” są stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.
2021-12-07 14:09:56
miniaturka

Ks. Piotr Majer: Krótka prezentacja nowego prawa karnego Kościoła katolickiego

8 grudnia br. wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka konstytucją apostolską „Pascite Gregem Dei”. Ojciec Święty zreformował VI księgę Kodeksu Prawa Kanonicznego, aby „uniknąć poważniejszego zła i złagodzić rany spowodowane przez ludzką słabość”.
2021-12-09 09:42:34
miniaturka

Obradowała Rada przy Delegacie KEP

W poniedziałek 29 listopada br. obradowała w Warszawie Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Omówiono zainicjowane w poszczególnych grupach systemu projekty i przyjęto kalendarz działań na rok 2022.