Strona główna
opoka.org.pl
2023-04-27 11:32
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Obchody 30-lecia Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech

W dniach 22 - 24 kwietnia br. odbyły się w Budapeszcie obchody 30-lecie Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha. Świętowanie rozpoczęto w sobotę 22 kwietnia koncertem w bazylice św. Stefana ku czci św. Wojciecha. W niedzielę 23 kwietnia w budapeszteńskim kościele polskim sprawowana była Msza Św. w intencji Stowarzyszenia. Modlitwie przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Obchody zakończył koncert organowy w wykonaniu Szilvestra Rostettera, który 24 kwietnia odbył się w kościele polskim. Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha zostało odznaczone przez Konferencję Episkopatu Polski Medalem „PRO POLONIA ET ECCLESIA".

Bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wręczył medal na ręce Pani Katarzyny Takácsné Kalińskiej, Prezes Stowarzyszenia. Medal ten jest odznaczeniem przyznawanym przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz uznania dla zasług w działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

RELACJA Z OBCHODÓW 30-LECIA STOWARZYSZENIA KATOLIKÓW POLSKICH NA WĘGRZECH

Foto galeria

Bazylika św. Stefana - inauguracja obchodów 30-lecia

Msza św. w Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie

Uroczystości w Pomu Polskim

Uroczystym koncertem- węgierską premierą "Mszy ku czci św. Wojciecha" Mieczysława Surzyńskiego w budapeszteńskiej Bazylice pw. św. Istvána, 22 kwietnia 2023 r. rozpoczęły się obchody 30-lecia Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha.

Przemyska Orkiestra Kameralna wykonała kompozycję Mieczysława Surzyńskiego polskiego kompozytora, organisty i pedagoga żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, autora m.in."Mszy ku czci św. Wojciecha" na 4 głosy mieszane: sopran, alt, tenor i bas z organami op. 12 , która w Budapeszcie została zaprezentowana w wykonaniu tejże orkiestry pod dyrekcją Mieczysława Smydy, który dokonał instrumentalizacji utworu, a partie solowe wykonali artyści: Zuzanna Kuliszewska ( sopran), Ewa Menaszek (mezzosopran), Jarosław Bielecki (tenor), Stanisław Olejniczak (bas). Było to prawykonanie utworu, który powstał w 1901 r. i napisany był pierwotnie w wersji tylko z organami. W drugiej części koncertu rozbrzmiały utwory Bacha, Pucciniego, Donizettiego, Loyda Webera, Gomeza, Morricone i Fostera, C. Bayera Sagera, A. Testa, T. Renisa.

W niedzielę 23 kwietnia w budapeszteńskim kościele polskim pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych sprawowana była Msza Św. w intencji Stowarzyszenia. Modlitwie przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds.  Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w asyście pięciu polskich kapłanów: ks. Leszka Kryży SChr. dyrektora Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, byłego proboszcza PPP na Węgrzech, ks. dr Marka Grygiela SChr. delegata przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. dr Tomasza Głuszaka asystenta Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna , o. Andrzeja Kosteckiego polskiego dominikanina, wikariusza prowincjalnego i syndyka Wikariatu Węgier, przyjaciela kościoła polskiego w Budapeszcie oraz ks. Krzysztofa Grzelaka SChr proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. 

W czasie Mszy Św. sześcioro młodych ludzi otrzymało sakrament bierzmowania. Podkreślono, że od św. Wojciecha możemy uczyć się dialogu i konsekwencji w wyznawaniu wiary.

Obok polskich i węgierskich wiernych w celebrze uczestniczyli: dr Rónayné Słaba Ewa rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier obecnej kadencji i rzecznik parlamentarny kadencji pierwszej dr Csúcs Lászlóné Halina, Katarzyna Ratajczak-Sowa kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie, Zbigniew Ciosek zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Joanna Urbańska dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, s.Alicja Wenc MChR Generalna Wikaria, s. Kamila Wojdyła MChR ekonomka generalna, s. Edyta Rychel MChR sekretarz Biura KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, a także s. Weronika i Stanisława Misjonarki Chrystusa Króla pełniące posługę w  budapeszteńskiej polskiej parafii. Z Polski przyjechał prof. Tomasz Głowiński - wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dr Daniel Koreś - członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Marian Dudek wiceprezes Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna, Mieczysław Łebedyński skarbnik Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna, Władysław Ciesielski członek Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna, Piotr Stefaniak historyk z Krakowa z Fundacji im. Balassiego. Obecny był wiceburmistrz X dzielnicy Budapesztu Tibor Weeber. Przybyła przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, przedstawiciele instytucji polonijnych, PSK im. J. Bema na Węgrzech, sympatycy Stowarzyszenia św. Wojciecha. 

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniał Chór św. Kingi i Zespół Kleksiki.

Po liturgii złożono kwiaty przy pomniku ks. Wincentego Danka. W rozpoczętym właśnie tygodniu przypada 78 rocznica śmierci ks. Wincentego Danka. Historia węgierskiej Polonii jest nieodłącznie związana z osobą kapłana lwowskiego, który 116 lat temu przybył do Budapesztu, gdzie stał się pierwszym duszpasterzem polskiej emigracji na Węgrzech, budowniczym polskiego kościoła na Kőbánya i schroniska dla Polaków, późniejszego Domu Polskiego.

Następnie goście uroczystości przeszli do Domu Polskiego na otwarcie fotograficznej wystawy retrospektywnej powstałej z okazji 30-lecia stowarzyszenia. Wystawa ta, to 27 bardzo ładnych fotogramów zarejestrowanych przez Basię Pál, członkinię Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, od 2003 roku dokumentującą życie Polonii, która od 2009 roku prowadzi stronę internetową parafii budapeszteńskiej i od szeregu lat wspomaga swoimi zdjęciami tut. media polonijne. Wystawę można oglądać w Domu Polskim do 16 czerwca br. Wernisaż otworzyła prezes SKP pw. św. Wojciecha Katarzyna Takácsné – Kalińska.

Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wręczył SKP pw. św. Wojciecha prof. Tomasz Głowiński - wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Panie dr Rónayné Słaba Ewa rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier i Maria Felföldi przewodnicząca OSP na ręce pani prezes złożyły gratulacje i wręczyły kwiaty z okazji jubileuszu.

Goście z Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna złożyli gratulacje i wręczyli upominki. Odczytano listy gratulacyjne, które nadeszły do stowarzyszenia, a ich teksty będą umieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia. Tradycją stowarzyszenia jest pamięć o rocznicach urodzinowych i imieninach członków organizacji, a właśnie „dębowe gody” obchodziła Małgorzata Soboltyński, zaś imieniny panowie Wojtkowie: Béla Rege i Béla Pauer były życzenia i kwiaty. Niedzielne spotkanie w Domu Polskim zakończyły koleżeńskie rozmowy i poczęstunek. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniał zespół muzyki dawnej Anima Polonica.

Historia stowarzyszenia jest ściśle związana z historią Domu Polskiego i kościoła.

Pomysł powstania organizacji zrodził się podczas spotkań na plebanii kościoła polskiego z ks. Józefem Wojdą, z zakonu Księży Chrystusowców, który był drugim polskim księdzem po zmianach politycznych w 1989 roku. Przed nim funkcję tę sprawował krótko znany nam ks. Maciej Józefowicz, historyk, który zebrał materiały i zdjęcia znajdujące się na plebanii. Ks. Wojda wyznaczył zgromadzonej przy kościele Polonii dwa główne cele: stworzenie polskiej parafii i odzyskanie Domu Polskiego. Zachowanie dla potomnych spuścizny narodowej, którą stanowi kościół i Dom Polski na węgierskiej ziemi to obowiązek wypełniany przez 30-letnie Stowarzyszenie św. Wojciecha.

W poniedziałek 24 kwietnia w liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha odbył się koncert organowy w wykonaniu pana profesora Szilvesztra Rostettera, który zakończył obchody 30-lecia Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha 

Patronat honorowy nad obchodami 30-lecia Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha przyjął ks. bp. Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Na podstawie: Głos Polonii

Foto: Barbara Pál

Biskup Turzyński: polscy katolicy na Węgrzech to jedna z najbardziej aktywnych wspólnot polonijnych na świecie

30-lecie Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-04-21 12:48:05
miniaturka

Konkurs „Odmawiajcie różaniec”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP objęła patronatem Ogólnopolski Konkurs Katechetyczny „Odmawiajcie różaniec” organizowany przez Wydawnictwo „Jedność”.
2023-04-24 14:53:03
miniaturka

Konferencja pt. Aktualne problemy ochrony danych osobowych w Kościele i państwie

Kościelny Inspektor Ochrony Danych serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aktualne problemy ochrony danych osobowych w Kościele i państwie, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 r.: 11 maja 2023 r. – Kraków, ul. Kanoniczna 9, sala 200; 12 maja 2023 r. – online (link na stronie upjp2.edu.pl).
2023-04-26 10:14:39
miniaturka

Troska o dialog z kultura - tematem spotkania CCEE w Lubljanie

W Lubljanie w Słowenii w dniach 25 -27 kwietnia odbywa się spotkanie sekcji katechetycznej Konferencji Episkopatu Europy. Tematem przewodnim spotkania jest troska o wizję wspólnoty parafialnej jako miejsca troski o kulturę spotkania oraz spotkania z kulturą.
2023-04-28 10:09:29
miniaturka

146. Europejska Pielgrzymka Polonii do Lourdes

Zawieziemy Maryi sprawy naszej Ojczyzny, a przede wszystkim chcemy zawierzyć Jej sprawę pokoju na Ukrainie i w Europie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Lourdes – powiedział delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. W dniach 17-20 maja br. już po raz 146. odbędzie się Europejska Pielgrzymka Polonijna do Lourdes, którą organizuje Polska Misja Katolicka we Francji. Zapisy trwają do 30 kwietnia.
2023-04-28 15:01:10
miniaturka

Słowo bp. Piotra Turzyńskiego z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Niech polskie korzenie wydają wielkie owoce szlachetności i dobra ku pożytkowi ludzi, wśród których żyjecie, i na chwałę Ojczyzny – napisał Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Słowie skierowanym do rodaków z okazji przypadającego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W tym dniu o godzinie 12.00 w kaplicy Jasnogórskiej przed Obliczem Królowej Polski będę celebrował Eucharystię w Waszej intencji. Transmisja Mszy św. będzie dostępna na kanale YouTube: Jasna Góra – transmisja na żywo.
2023-05-09 14:32:35
miniaturka

Zgloskrzywde.pl - pomoc, na którą możesz liczyć. Rusza kampania informacyjna w parafiach

Komu zgłosić wykorzystanie seksualne w Kościele? Gdzie uzyskać niezbędne informacje i wsparcie? Na jaką pomoc może liczyć osoba skrzywdzona i jej bliscy? – na te pytania odpowiada ruszająca właśnie kampania informacyjna Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i Fundacji Świętego Józefa KEP. W ramach tych działań do wszystkich parafii w Polsce mają być przekazane materiały informacyjne.