Strona główna
opoka.org.pl
2024-02-10 08:54
KKBiDS

Nowy numer biuletynu „Anamnesis”

Ukazał się pierwszy numer kolejnego rocznika biuletynu „Anamnesis”

OD REDAKCJI

Pełny udział w liturgii

Refleksja soborowa nad naturą liturgii, zwróciła uwagę na kolejne przymioty uczestnictwa wiernych w sprawowaniu czynności liturgicznych. Ojcowie soborowi stoją na stanowisku, iż Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, jakiego domaga się sama natura liturgii (KL 14).

Święty papież Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice, poświęconej misterium Eucharystii, zwraca uwagę na pierwszy z przywołanych wymiarów: „Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w Chrzci świętym, odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim, gdy jest to uczestnictwo pełne (podkr. PG) przez udział w Komunii sakramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas” (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, n. 22). To jest szczytowy moment uczestnictwa w liturgii, to jest „szczyt szczytów”, kiedy Jezus i człowiek przyjmują siebie w tym samym momencie, ze wzajemnością. Do takiego uczestnictwa prowadzi droga koniecznej formacji, obejmująca wszystkich wiernych. Ta myśl zapisana w duchowym testamencie Ojca Świętego niech będzie inspiracją do troski o pełny udział w liturgii. W takim klimacie oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer biuletynu Anamnesis.

Dział NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO zawiera homilię papieża Franciszka wygłoszoną w Rzymie na okoliczność zwyczajnego konsystorza publicznego. Czytelnik ma także okazję do zapoznania się z kolejnymi osobami, które w historii Kościoła wpisali się złotymi literami. W czterech kolejnych katechezach wygłoszonych w czasie środowych audiencji generalnych, Ojciec Święty przybliżył postaci świadków, którzy – tym razem – reprezentują kontynenty: amerykański i afrykański.

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ w pierwszej kolejności zawiera dokument Dykasterii Nauki Wiary, który stanowi odpowiedź dla biskupa Negri. Natomiast Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała Notę na temat czytań biblijnych dla formularza mszalnego O udzielenie łaski wstrzemięźliwości. Zestaw tekstów biblijnych został potwierdzony stosownym dekretem.

Biskupi polscy zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie nowego tekstu hymnu Nieszporów na liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. Poprawiona wersja tekstowa uzyskała aprobatę, o czym informuje stosowny dekret.

W ostatnim czasie Dykasteria wydała dla Polski dwa dekrety stanowiące zatwierdzenie patronatu. Doradcy rolników mają patrona w osobie św. Izydora, a bł. Stefan Wyszyński jest patronem członków Chrześcijańskich Instytutów Świeckich.

W roku 2024 nastąpi zbieżność drugiej niedzieli adwentu z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia). Dykasteria, odpowiadając na prośbę biskupów polskich, wydała stosowne rozporządzenie dotyczące obchodu tego dnia.

Dział NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII rozpoczyna się od Listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski z racji 100. rocznicy śmierci Służebnicy Bożej Jadwigi Zamoyskiej.

Istotnym momentem celebracji liturgicznej jest poprawnie wykonywany śpiew. W tym duchu należy odczytać List arcybiskupa metropolity krakowskiego z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii. Na temat zasad liturgiczno-muzycznych wypowiedział się także biskup siedlecki, ogłaszając stosowny dekret. Tematyka liturgiczna została podjęta przez biskupów diecezjalnych w okolicznościowych listach adresowanych do diecezjan (bp Andrzej F. Dziuba, bp Jacek Jezierski, bp Sławomir Oder i bp Andrzej Iwanecki, bp Roman Pindel). Kwestie związane z zagadnieniami liturgicznymi były także przedmiotem przepowiadania homiletycznego (kard. Stanisław Dziwisz, abp Antonio Guido Filipazzi, abp Wojciech Polak, abp Stanisław Gądecki, bp Piotr Greger, bp Adam Wodarczyk).

Dział zatytułowany FORMACJA LITURGICZNA podejmuje analizę formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Panny z Rokitna (diecezja zielonogórsko-gorzowska). Autorem opracowania jest ks. Bartosz Warwarko.

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE można się zapoznać ze sprawą udziału w życiu sakramentalnym przez osoby żyjące w nowych związkach; jest to głos Dykasterii Nauki Wiary. Ponadto, były prefekt tej Dykasterii wypowiada się na temat chrztu osób transseksualnych. W tym dziale znajduje się coroczne pismo krajowego duszpasterza muzyków kościelnych na czas Święta Muzyki Kościelnej.

Dział INFORMACJE podaje o decyzji papieża Franciszka, mocą której kard. Grzegorz Ryś został mianowany członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Z terenu Kościoła w Polsce dowiadujemy się o zebraniu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Czytelnik może zapoznać się także z treścią sprawozdania dotyczącego ogólnopolskiej pielgrzymki muzyków kościelnych, a także z informacją o koronacji figury Matki Bożej w Szaflarach (archidiecezja krakowska). Całość działu została zwieńczona wykazem nowych publikacji o tematyce liturgicznej.

Całość działu została zwieńczona wykazem nowych publikacji o tematyce liturgicznej.

Bp Piotr Greger
Bielsko-Biała, dnia 3 grudnia 2023 roku, w 1. niedzielę adwentu


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2024-02-05 09:31:25
miniaturka

Dzień Życia Konsekrowanego wśród Polonii

2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Kapłani, siostry i bracia ze wspólnot zakonnych posługujących w Archidiecezji Chicago zgromadzili się w Bazylice pw. św. Jacka na uroczystej Eucharystii. Świętowanie zostało przedłużone przy wspólnym posiłku oraz świadectwami dzieł, które obecne wspólnoty zakonne podejmują dla opieki duchowej Polonii. Bogu niech będą dzięki za każdą osobę konsekrowaną.
2024-02-07 09:35:51
miniaturka

W Sekretariacie KEP gościł bp Paul McAleenan z Konferencji Episkopatu Anglii i Walii

Duszpasterska troska o Polaków mieszkających na Wyspach była głównym tematem spotkania bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, z bp. Paulem McAleenanem, z Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, odpowiedzialnym za duszpasterstwo migrantów. Podczas dwudniowej, 5-6 lutego, wizyty Biskupowi towarzyszył ks. Christopher Thomas, sekretarz Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii. W spotkaniu wzięli również udział ks. Bogdan Kołodziej, rektor Polskiej Misji Katolickiej, oraz ks. Artur Strzępka, kanclerz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii.
2024-02-09 16:01:29
miniaturka

Posiedzenie Zespołu KEP przy Delegacie ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

W piątek, 9 lutego, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, odbyło się spotkanie członków i konsultorów Zespołu KEP przy Delegacie ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. „Kraje takie jak Wielka Brytania, Francja, czy Niemcy otrzymają relikwie bł. Rodziny Umów z Markowej, które będą pielgrzymowały po parafiach polonijnych” – zapowiedział w trakcie obrad bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
2024-02-10 09:06:42
miniaturka

15 lutego, godz. 11:00 – Konferencja prasowa o nauczaniu religii w szkole

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na konferencję prasową o nauczaniu religii w szkole. Konferencja odbędzie się 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, sala 16). W konferencji wezmą udział...
2024-02-12 15:55:05
miniaturka

W Sekretariacie KEP obradowało Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

W dniach 9-11 lutego br., w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, obradowało Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy pod przewodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Polonijna Rada Duszpasterska Europy zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera Prezydium Rady.
2024-02-13 17:53:28
miniaturka

Oświadczenie

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wobec zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej o planowanych zmianach w organizacji lekcji religii w szkołach