Strona główna
opoka.org.pl
2018-09-22 22:41
ks. Jarosław Kowalczyk / ks. Dariusz Kurzydło

Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich w Częstochowie

W dniach: 20 i 21 września 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbył się zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

Sympozjum podczas zjazdu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
Autor/źródło: ks. Dariusz Kurzydło

W czasie zjazdu odbyło się sympozjum katechetyczne na temat: Nauczanie religii w perspektywie zmian programowych. Wykład wprowadzający wygłosił ks. dr Waldemar Janiga, po czym członkowie Stowarzyszenia podzielili się na cztery grupy, by przyjrzeć się zapisom nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce w perspektywie pracy na różnych etapach edukacji. Następnego dnia moderatorzy poszczególnych grup przedstawili wnioski i postulaty, jakie wypracowali w czasie dyskusji. Podsumowując dyskusję, przewodniczący SKP, ks. prof. Kazimierz Misiaszek zauważył, że konieczna jest zmiana myślenia o procesie edukacji religijnej, jeśli lekcja religii ma nadal spełniać swoją rolę: prawdy wiary należy ukazywać w kluczu egzystencjalnym. Negatywne podejście uczniów, rodziców i nauczycieli może wynikać bowiem z faktu, iż brakuje im więzi między orędziem wiary a codziennym życiem – przekazywane treści nie mają dla nich życiowego znaczenia. Konieczne wydaje się więc przygotowanie nauczycieli w taki sposób, aby umieli przekładać prawdy wiary na życie swoich wychowanków. Z drugiej strony, niezbędna w edukacji religijnej dzieci i młodzieży jest obecność rodziców, którzy powinni wzrastać razem ze swoimi dziećmi; służyć ma temu dojrzała katecheza dorosłych – która nie jest ani wykładem teologii, ani pouczaniem moralnym, ale zaproszeniem dorosłych do pogłębionej interpretacji ich codziennego życia.

Ponadto w drugim dniu obrad ks. bp Marek Mendyk – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz ks. prof. Piotr Tomasik z Biura Programowania Katechezy przedstawili bieżące informacje związane z nauczaniem religii w szkole (m.in. dotyczące spraw związanych z nową podstawą programową katechezy, konieczności opracowania nowych podręczników oraz prac nad kolejnym etapem programu duszpasterskiego, jakim będzie wtajemniczenie w Eucharystię). Uczestnicy zjazdu powierzyli przyszłość polskiej katechezy opiece Maryi.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-09-22 17:16:25
miniaturka

Papież: miłosierdzie otwiera nam bramy nieba

W swoim rozważaniu przed modlitwą różańcową w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia Papież Franciszek przypomniał dramatyczną historię Ostrej Bramy. Litwinów zachęcił do budowania takiej ojczyzny, która umie przyjąć każdego.
2018-09-22 17:18:20
miniaturka

Wilno: papież spotkał się chorymi Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki

W drodze z Ostrej Bramy na plac katedralny papież Franciszek spotkał się z osobami którymi opiekuje się Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.
2018-09-22 21:35:22
miniaturka

Bp Janiak: jesteśmy świadkami manipulowania prawdą

- Jesteśmy świadkami zakrywania prawdy dlatego tak ważne jest, abyśmy prawdę poznawali, nią żyli, bo ona jest najzdrowszym pokarmem dla naszego ducha – mówił bp Edward Janiak w Grabowie.
2018-09-23 07:21:20
miniaturka

Komunikat na temat umowy z Chińską Republiką Ludową

W Pekinie, po długim okresie rozważnych negocjacji, została podpisana Umowa Tymczasowa w sprawie mianowania biskupów, kwestii o wielkim znaczeniu dla życia Kościoła.
2018-09-23 07:43:11
miniaturka

Pielgrzymka Łotyszy na spotkanie z Franciszkiem

Na spotkanie z Ojcem Świętym do Wilna przyjechały także grupy m.in. z Białorusi, Ukrainy, Łotwy. Choć Franciszek odwiedzi także Rygę, mieszkańcy krajów bałtyckich pragną wykorzystać każdą okazję do spotkania z nim.
2018-09-23 08:11:32
miniaturka

Papież: bycie katechetą jest powołaniem, a nie zawodem

Papież skierował specjalne przesłanie do uczestników międzynarodowego kongresu katechetów, który zorganizowała w Rzymie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.