Strona główna
opoka.org.pl
2023-06-06 12:20
KKBiDS

Zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W Warszawie odbyło się kolejne zebranie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W dniach 5-6 czerwca 2023 roku, odbyło się kolejne zebranie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Członkowie i konsultorzy komisji spotkali się w Warszawie, a pracom przewodniczył bp Piotr Greger.

Po modlitwie Liturgii godzin (Modlitwa przedpołudniowa), przewodniczący komisji przywitał wszystkich obecnych. Następnie sekretarz komisji ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC odczytał protokół poprzedniego zebrania. Po naniesieniu kilku poprawek, komisja przyjęła treść protokołu jednogłośnie.

W dalszej kolejności podjęto prace nad uzupełnionym projektem obrzędu chrześcijańskiego pogrzebu z obecnością urny. Omówiono także zagadnienia dotyczące Liturgii godzin oraz kwestie dotyczące projektu nowego obrzędu odnowienia przyrzeczeń złożonych przez osoby życia konsekrowanego.

Po odmówieniu Nieszporów komisja podjęła prace nad projektem celebracji przebaczenia i pojednania. Chodzi o uczczenie tragicznych wydarzeń sprzed 80 laty, jakie miały miejsce na Wołyniu. Przedstawiony schemat wspólnej modlitwy (dwie osobne propozycje) ludzi wierzących narodów polskiego i ukraińskiego, przygotowany przez ks. dra Stanisława Szczepańca, będzie – po zatwierdzeniu – treścią celebracji, jaka będzie sprawowana w archikatedrze warszawskiej w piątek, 7 lipca br.

Drugi dzień zebrania rozpoczął się od sprawowania Eucharystii, której przewodniczył bp Rudolf Pierskała (Opole); on też wygłosił homilię. W trakcie dalszych prac komisji dokonano tłumaczenia kolejnych tekstów Mszału rzymskiego (prefacje). Ponadto, komisja omówiła bieżące zagadnienia liturgiczne, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego prawodawstwa dotyczącego sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Spotkanie zakończono modlitwą.

Następne zebranie komisji zostało zaplanowane w Gnieźnie, w terminie (11-12 września br.) poprzedzającym tegoroczne spotkanie wykładowców liturgiki na Wydziałach Teologicznych oraz w Wyższych Seminariach Duchownych (diecezjalnych i zakonnych).

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-05-31 11:15:22
miniaturka

Do Polonii o jedynych uznanych objawieniach Matki Bożej w Afryce

W święto Nawiedzenia NMP 31 maja br. mija 20 lat od otwarcia sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kibeho, którego dokonał prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Crescenzio Sepe. To właśnie o jedynych w Afryce uznanych przez Kościół objawieniach maryjnych opowiedzą prelegenci podczas Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 15-17 września br. w Gdańsku. Trwają zapisy.
2023-06-01 19:43:58
miniaturka

Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Kodeń 2023

W dniach 30 maja do 1 czerwca odbyło się ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Głównym tematem spotkania były „Próby ożywienia katechezy parafialnej”. Podjęto refleksję na poziomie teoretycznym, ale także poszukiwano rozwiązań praktycznych. Punktem wyjścia do dyskusji były wygłoszone referaty oraz towarzysząca im dyskusja.
2023-06-06 11:22:52
miniaturka

Szkolenie delegatek i delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży

„Trzeba nam z pokorą jeszcze raz uznać, że Kościół potrzebuje oczyszczenia, to znaczy, że my wszyscy potrzebujemy nawrócenia, że potrzebna jest zmiana mentalności” – mówił abp Wojciech Polak podczas trwającego w Gnieźnie szkoleniowego spotkania z delegatkami i delegatami ds. ochrony dzieci i młodzieży z całej Polski.
2023-06-06 21:26:58
miniaturka

Wkrótce Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” w Licheniu

II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra" odbędzie się w dniach 19-21 września w Licheniu. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce
2023-06-06 21:31:54
miniaturka

TOGETHER - ZGROMADZENIE LUDU BOŻEGO

Spotkanie Młodych I Ekumeniczna Modlitwa Poprzedzające XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
2023-06-06 21:36:15
miniaturka

Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne

W dniach 5–6 czerwca, corocznym zwyczajem, w Trzęsaczu odbyły się się XX Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne. To doroczny zjazd Katechetyków Polskich zainicjowany przez księdza Prof. Dr hab Andrzeja Offmańskiego. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze szczecińską sekcją Polskiego Towarzystwa Teologicznego