Strona główna
opoka.org.pl
2023-06-06 21:23
KWK

Wkrótce Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” w Licheniu

II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra" odbędzie się w dniach 19-21 września w Licheniu. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce

Autor/źródło: Pixabay, andrzejek68, licencja: CC0

Podczas konferencji prasowej, organizatorzy opowiedzieli o idei tego wydarzenia, uruchomieniu strony internetowej i możliwości zapisów. Przypomniano także trwający Konkurs „Aktywna Parafia" 2023, zorganizowany przez KAI, którego finał odbędzie się 3 czerwca w Warszawie.

Celem II Kongresu Teologii Praktycznej organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenie Liturgistów Polskich i Stowarzyszenie Homiletów Polskich jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

W Kongresie mają wziąć udział przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Ogólnopolskiej Rady Ruchów, Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Pozwoli to na stworzenie płaszczyzny spotkania teologów, księży proboszczów i wiernych z osobami tworzącymi powyższe struktury Kościoła w Polsce, co ma zaowocować harmonijnym połączeniem wymiaru normatywnego i duszpasterskiego, oraz wypracowywaniem strategii dla Kościoła w Polsce w kontekście odnowy parafii.

W ramach Kongresu odbędzie się prezentacja parafii wyróżnionych w organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną konkursie Aktywna parafia. Przedstawią one swoją działalność, pragnąc zainspirować nie tylko do odnowy życia religijnego, ale do wielu działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Planowana też jest adorację w intencji odnowy polskich parafii. W związku z tym zapraszamy do Lichenia księży proboszczów ze swoimi parafianami, koła różańcowe, członków różnych grup, ruchów i wspólnot. Pragniemy, aby trud ich pielgrzymowania oraz żarliwa modlitwa przyniosły cenne owoce, nie tylko dary mądrości i rozumu dla uczestników Kongresu, ale również dary pobożności i męstwa dla duszpasterzy i świeckich zaangażowanych w odnowę życia wspólnot parafialnych w Polsce.

18 IX 2023
Spotkania stowarzyszeń naukowych
13.00 – obiad
17.45 – msza św.
19.30 – kolacja i wspólne świętowanie

19 IX 2023
9.00 – rozpoczęcie Kongresu
9.30 – 1. sesja plenarna: Uwarunkowania pracy polskich parafii
1. Uwarunkowania duszpasterstwa w Polsce: bp prof. ucz. dr hab. W. Śmigiel (UMK)
2. Jakość życia w Polsce i jej uwarunkowania-doświadczenia Covid-19 i migracji uchodźców wojennych z Ukrainy: dr Joanna Chwaszcz (KUL)
3. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego: prof. dr hab. M. Grabowska (UW)
11.30 – przerwa kawowa
12.00 – 2. sesja plenarna: Parafia w perspektywie wyników badań socjologicznych
1. Parafia w świetle badań oraz syntez synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej: prof. dr hab. Kaja Kaźmierska (UŁ)
2. Obraz księdza w świadomości polskiej młodzieży: ks. dr T. Adamczyk (KUL)
3. Parafia jutra z perspektywy proboszczów w świetle badań metodą „world cafe”: prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow (UKSW)
14.30 – obiad
15.00 – 3. sesja plenarna: Biblijno-teologiczne podstawy życia parafialnego
1. Konstytutywne elementy tożsamości wspólnot wyznawców Chrystusa na podstawie Dz 4, 32-35: ks. prof. dr hab. J. Kręcidło (UKSW)
2. Komunijna wizja parafii otwartej i służebnej: bp prof. ucz. dr hab. A. Czaja (UO)
3. Synodalność a nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne parafii: ks. prof. ucz. dr hab. T. Wielebski (UKSW)
16.30 – przerwa kawowa
18.30 – msza św.
19.30 – kolacja
20.30 – wspólne uwielbienie i modlitwa w intencji odnowy polskich parafii

20 IX 2023
9.30 – 4. sesja plenarna: Parafia w perspektywie badań teologicznych
1. Katecheza parafialna. Stan aktualny. Oczekiwania i wyzwania: prof. dr hab. A. Zellma (UWM)
2. Przepowiadanie słowa Bożego a wyzwania dla wspólnoty parafialnej: ks. prof. dr hab. H. Sławiński (UPJPII)
3. Liturgia źródłem i szczytem urzeczywistniania się wspólnoty parafialnej ks. prof. ucz. dr hab. P. Kulbacki (KUL)
4. Wyzwania dla wspólnoty parafialnej w zakresie diakoni chrześcijańskiej: ks. prof. dr hab. W. Przygoda (KUL)
9.30 - prezentacja „dobrych praktyk” wybranych polskich parafii, finalistów konkursu KAI Aktywna parafia
11.30 – przerwa kawowa
12.00 – msza św.
13.30 – obiad
14.30 – sesje tematyczne (do wyboru):
1. Liturgia w centrum życia parafii: ks. dr W. Bartocha (UKSW)
2. Parafia szukająca: ks. prof. dr hab. L. Szewczyk (UŚ)
3. Formacyjne zadanie parafii: ks. dr hab. W. Czupryński (UWM)
4. Rodzina w parafii: ks. prof. ucz. dr hab. R. Buchta (UŚ)
5. Parafia a lokalne instytucje życia społecznego: ks. dr Ł. Simiński (UMK)
6. Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich współodpowiedzialność za parafię: prof. ucz. dr hab. J. Kurosz (UAM), ks. prof. dr hab. D. Lipiec (KUL)
18.00– kolacja
19.00 przedstawienie „dobrych praktyk” laureatów konkursu KAI Aktywna parafia z 2023 i 2022 roku.

21 X 2023
9.00 – msza św.
10.00 – 5. sesja plenarna: Podsumowanie prac
1. relacja z sesji tematycznych
2. postulaty wypływające z sesji tematycznych
11.30 – przerwa kawowa
12.00 – Panel dyskusyjny nad postulatami zaproponowanymi w sesjach tematycznych i wytycznie kierunków działań dla Kościoła w Polsce w kontekście odnowy parafii
13.00 – zakończenie Kongresu
13.30 – obiad

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-06-01 19:43:58
miniaturka

Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Kodeń 2023

W dniach 30 maja do 1 czerwca odbyło się ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Głównym tematem spotkania były „Próby ożywienia katechezy parafialnej”. Podjęto refleksję na poziomie teoretycznym, ale także poszukiwano rozwiązań praktycznych. Punktem wyjścia do dyskusji były wygłoszone referaty oraz towarzysząca im dyskusja.
2023-06-06 11:22:52
miniaturka

Szkolenie delegatek i delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży

„Trzeba nam z pokorą jeszcze raz uznać, że Kościół potrzebuje oczyszczenia, to znaczy, że my wszyscy potrzebujemy nawrócenia, że potrzebna jest zmiana mentalności” – mówił abp Wojciech Polak podczas trwającego w Gnieźnie szkoleniowego spotkania z delegatkami i delegatami ds. ochrony dzieci i młodzieży z całej Polski.
2023-06-06 12:22:07
miniaturka

Zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W Warszawie odbyło się kolejne zebranie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
2023-06-06 21:31:54
miniaturka

TOGETHER - ZGROMADZENIE LUDU BOŻEGO

Spotkanie Młodych I Ekumeniczna Modlitwa Poprzedzające XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
2023-06-06 21:36:15
miniaturka

Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne

W dniach 5–6 czerwca, corocznym zwyczajem, w Trzęsaczu odbyły się się XX Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne. To doroczny zjazd Katechetyków Polskich zainicjowany przez księdza Prof. Dr hab Andrzeja Offmańskiego. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze szczecińską sekcją Polskiego Towarzystwa Teologicznego
2023-06-14 10:14:34
miniaturka

Polonia pielgrzymowała do bazyliki Sacré-Cœur, 3 osoby wyróżnione przez KEP

W piątek 9 czerwca francuska Polonia odbyła tradycyjną pielgrzymkę do bazyliki Sacré-Cœur w Paryżu, poświęconej Najświętszemu Sercu Jezusa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. Mszę koncelebrowali rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś oraz inni kapłani PMK. Licznie zgromadzona Polonia była też świadkiem wręczenia medali „Pro Polonia et Ecclesia” trzem osobom jako wyraz uznania dla zasług w duszpasterstwie polskich emigrantów.