Strona główna
opoka.org.pl
2018-06-10 12:00
Marek Mendyk / ks. Jarosław Kowalczyk

Wychowanie patriotyczne w katechezie i w nauce religii

XV Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich, Trzęsacz 11 – 12 czerwca 2018 r.

Autor/źródło: Maciej Górnicki, licencja: CC0

Już po raz 15. w Trzęsaczu (archidiecezja szczecińsko-kamieńska) spotykają się samodzielni pracownicy naukowi katechetyki, by podejmować bieżące sprawy związane z uprawianą przez nich dyscypliną naukową. W tym roku tematykę wyznacza 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem debaty jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne – Oddział w Szczecinie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Metropolita Szczecińsko-Kamieński, abp Andrzej Dzięga oraz Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

PROGRAM:

Poniedziałek 11 czerwca

Sesja przedpołudniowa:

1. Fundamenty biblijno-teologiczne

UJĘCIE BIBLIJNE

Ujęcie w stylu teologii biblijnej o wychowaniu do patriotyzmu w kontekście orędzia ST i  NT – wprowadzenie: ks. dr hab. C. Korzec - US Szczecin


2. Fundamenty teologiczno-społeczne

UJĘCIE TEOLOGICZNE

Wątki z nauczania św. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego; elementy dorobku ks. prof. Czesława Bartnika dotyczące teologii narodu – wprowadzenie: ks. dr hab. Rafał Bednarczyk – Płock

Sesję koordynuje: ks. prof. Zbigniew Marek „Ignatianum”, Kraków


Sesja popołudniowa:

Uwarunkowania

3. Klimaty adresatów – starszych i młodszych

UJĘCIE SOCJOLOGICZNE

Wyniki różnych badań nad usytuowaniem patriotyzmu w hierarchii wartości życiowych Polaków starszego pokolenia i młodzieży. Rozumienie i przeżywanie patriotyzmu. Zaangażowanie w działania o charakterze patriotycznym (np. grupy rekonstrukcyjne).

„Duch czasów” w kontekście, którego, a często wbrew któremu, Kościół powinien podejmować sprawę patriotyzmu i odniesienie do idei globalizmu, kosmopolityzmu, pacyfizmu czy radykalnego feminizmu) – wprowadzenie: prof. Anna Zellma – UW Olsztyn


4. Katecheza patriotyczna w kontekście tradycji wychowania

UJĘCIE PEDAGOGICZNO-KATECHETYCZNE

Potrzeba wychowania patriotycznego. Tradycje i modele wychowania patriotycznego (z uwzględnieniem różnych jego podmiotów, rodziny, szkoły, harcerstwa itp.) – wprowadzenie: ks. prof. Wojciech Cichosz Gdynia/ Toruń

Sesję koordynuje: ks. prof. Tadeusz Panuś, PU JPII Kraków

Godziny wieczorne:

Aktualności katechetyczne: bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania katolickiego KEP, ks. prof. Piotr Tomasik, dyrektor Biura Programowania Katechezy


Wtorek 12 czerwca 2018

Sesja przedpołudniowa: Propozycje wychowania patriotycznego

5. Przegląd programów katechetycznych i podręczników

UJĘCIE KATECHETYCZNE

Ogląd programów, podręczników, przewodników metodycznych do nauczania do nauczania religii, także korelacji ich propozycji z ofertami ze strony innych przedmiotów; cele, treści i bariery dla wychowania patriotycznego w ramach edukacji szkolnej – wprowadzenie: ks. prof. Piotr Tomasik – UKSW Warszawa


6. Przegląd programów i działań duszpasterskich

UJĘCIE PASTORALNE

Pastoralno-katechetyczny komentarz do dokumentu KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu” i refleksja o katechetyczno-pastoralnych poczynaniach Kościoła, na tle „szczególnej misji rodziny”, „zadań ludzi kultury” czy duszpasterstwa parafialnego wrażliwego na kształtowanie wrażliwości na patriotyczne postawy wiernych – wprowadzenie: ks. prof. Jan Szpet – UAM Poznań

Sesję koordynuje: ks. prof. Andrzej Offmański – US Szczecin 

Podsumowanie, zakończenie Debat


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy