Strona główna
opoka.org.pl
2023-09-28 12:00
Komisja Duszpasterstwa

Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich w archidiecezji gdańskiej

W dniach 26-28 września br. w Ośrodku Warzenko, nieopodal Gdańska, odbyło się trzydniowe spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich z całej Polski. Zebranie przygotowała Komisja Duszpasterstwa KEP we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Archidiecezji Gdańskiej.

Na początku zebrane gremium przywitał bp Wiesław Szlachetko, biskup pomocniczy tamtejszej diecezji oraz bp Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, biskup opolski Andrzej Czaja, nieobecny z powodu stanu zdrowia, swoje słowo skierował za pośrednictwem nagrania video. Biskup Andrzej wprowadził w tematykę spotkania, które poprzez refleksję wokół zagadnienia formacji ma na celu przygotowanie projektu programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2024/2025. Poprosił zebranych o przekładanie ogólnopolskiego programu duszpasterskiego - po konsultacji z synodalnymi gremiami, np. diecezjalną radą duszpasterską, diecezjalną radą kapłańską - na płaszczyznę diecezjalną. Biskup Musioł przypomniał najważniejsze treści programu na najbliższy rok "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła". Kolejny wykład na temat formacji chrześcijańskiej w Kościele w Polsce przygotował ks. Krzysztof Wons SDS z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Dzień zakończyła wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Kolejny dzień spotkania (środa, 27 września 2023 r.) uczestnicy rozpoczęli Jutrznią. Po śniadaniu kontynuowali obrady w sali konferencyjnej. Przedpołudniową serię wystąpień rozpoczął ks. Grzegorz Strzelczyk (odpowiedzialny za formację kapłanów w archidiecezji katowickiej), który zaprezentował prelekcję pt. „Potrzeba formacji w Kościele w Polsce – spojrzenie z parafią na horyzoncie”. Następnie głos zabrali p. Marcin Jewdokimow i ks. Wojciech Sadłoń SAC, przedstawiciele Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie, którzy przedstawili wyzwania duszpasterskie w Polsce z perspektywy badań społecznych. Z okazji 50-lecia istnienia ISKK wręczyli pamiątkowe statuetki zaangażowanym dyrektorom. Po przerwie kawowej, kolejne wystąpienie, które zaprezentowała p. Ewa Porada (archidiecezjalna doradczyni życia rodzinnego z Katowic), zostało opatrzone tytułem: „Aby wypełnić swoje posłannictwa (we wspólnocie Kościoła). Formacja małżeństw i rodzin we współczesnym świecie”. Po każdym z bloków wykładowych miała miejsce ożywiona dyskusja i były zgłaszane różne pro-pozycje praktyczne.

Popołudniu uczestnicy spotkania udali się do Gdańska. W bazylice św. Brygidy w Gdańsku uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański. Następnie nawiedzili archikatedrę w Gdańsku-Oliwie, a także mieli okazję do dyskusji i wymiany myśli podczas rejsu po Zatoce Gdańskiej i spacerze po sopockim molo.

W ostatnim dniu spotkania (czwartek, 28 września 2023 r.) uczestnicy spotkania zebrali się na porannej Mszy Świętej w kaplicy Ośrodka Warzenka, której przewodniczył bp Waldemar Musioł, a Słowo Boże wygłosił ks. Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego z Przemyśla.

Po śniadaniu rozpoczęła się ostatnia część spotkania. Uczestnicy i zaproszeni goście (m.in. Piotr Abramowicz i Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce), podejmowali dyskusję, zgłaszali wnioski i przedstawiali różnego rodzaju propozycje, m.in. mające na celu udoskonalenie i uatrakcyjnienie programu duszpasterskiego. Ostatnim punktem spotkania było podsumowanie spotkania, którego dokonał ks. bp Waldemar Musioł, sekretarz KD KEP, dziękując organizatorom, prelegentom i uczestnikom spotkania za wkład wniesiony w dalszy rozwój prac związanych z powstawaniem programu duszpasterskiego. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.

Kolejne spotkanie dyrektorów odbędzie się na terenie archidiecezji krakowskiej w marcu 2024 r.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2023-09-24 23:07:28
miniaturka

Obradowała Polonijna Rada Duszpasterska Europy

W dniach 22 – 24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, która zrzesza kilkadziesiąt osób - duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Piotr Turzyński. Tematem spotkania były zagadnienia związane z katechezą rozumianą w bardzo szerokim zakresie i wymiarze.
2023-09-27 09:19:28
miniaturka

Dziennikarze polonijni z pięciu kontynentów spotkali się w Warszawie

Australia, RPA, USA, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Anglia, Francja – 65 dziennikarzy polonijnych z 20 krajów spotkało się w Warszawie w dniach 22-24 września w ramach VI Światowego Forum Mediów Polonijnych, po raz pierwszy połączonego z X Zjazdem Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. Organizatorem wydarzenia było Światowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Polonijnych.
2023-09-27 14:54:53
miniaturka

15 października - XXIII Dzień Papieski

Trwają przygotowania do XXIII Dnia Papieskiego. W bieżącym roku będzie on obchodzony w Polsce oraz w środowiskach polonijnych 15 października pod hasłem „Cywilizacja życia”. Hasło nawiązuje do tytułu encykliki św. Jana Pawła II Evangelium Vitae, która przypomina, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Tegoroczny Dzień Papieski będzie okazją do zapoznania się z kolejnym wymiarem nauczaniem Św. Jana Pawła II także przez ludzi młodych.
2023-09-28 12:05:16
miniaturka

Jasnogórskie Czuwanie Modlitewne za Polonię i jej duszpasterzy

Doroczne Czuwanie Modlitewne w intencji Polonii i jej duszpasterzy odbędzie się z 20 na 21 październik br. w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. Zgromadzimy się by modlić się za całą Polonię świata oraz za tych, którzy sprawują nad nią duchową pieczę; "modlić się, by nowe życie polskie natchnęło się prawdą i miłością". Te słowa Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, będą przyświecać modlitwie w przededniu 75. rocznicy jego śmierci.
2023-10-02 11:44:41
miniaturka

Kongres Rodzin Polonijnych - Relacja

W dniach 15 - 17 września 2023 r. odbył się w formie hybrydowej VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział blisko 500 osób (stacjonarnie) z 28 krajów oraz 250 osób uczestniczyło online. Kongres odbył się pod hasłem: „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę". Głównym miejscem obrad Kongresu była Sala Plenarna Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Wśród uczestników były osoby min. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Belgii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Węgier, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Ukrainy, Malty, Kazachstanu, Szwecji, Islandii i Holandii.
2023-10-02 12:47:26
miniaturka

I Zjazd Duszpasterstwa Nauczycieli Polonijnych w Niemczech

W dniach 30.09.-01.10.2023 w Haus Concordia odbyło się spotkanie inauguracyjne Duszpasterstwa Nauczycieli Polonijnych w Niemczech, które powołał i któremu przewodniczył Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Piotr Turzyński. Obok nauczycieli, katechetów i wychowawców w spotkaniu udział wzięli również Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ks. dr Michał Wilkosz oraz Sekretarz ks. Tomasz Frączek oraz gospodarz – o. Paweł Szemraj. Organizatorem spotkania było Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego.