Strona główna
opoka.org.pl
2023-09-25 10:02
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Obradowała Polonijna Rada Duszpasterska Europy

W dniach 22 – 24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, która zrzesza kilkadziesiąt osób - duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Piotr Turzyński. Tematem spotkania były zagadnienia związane z katechezą rozumianą w bardzo szerokim zakresie i wymiarze.

Komunikat Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

Wilno – Litwa – Domus Maria, 22 – 24 września 2023 r.


W dniach 22 – 24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z katechezą rozumianą w bardzo szerokim zakresie i wymiarze. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawiali wybrane aspekty rozwoju oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w kontekście globalnych transformacji. Mówili również o zagadnieniach związanych z formami prowadzenia katechezy, z formacją i kompetencjami katechetów w różnych środowiskach polonijnych. Podkreślali oni, że należy pokazywać prawdziwy obraz Boga, szczególnie ludziom młodym. Zwracali uwagę na potrzebę, przeżyć religijnych, spotkania Boga i Kościoła, oraz doświadczenia wspólnoty.

Zaproszeni goście podkreślali ważność tego, aby kształcenie i formowanie młodego człowieka nie było tylko informacyjne, ale także formacyjne. Został również przedstawiony program i zachęta do prowadzenia katechezy dorosłych.

Wśród zaproszonych prelegentów byli między innymi:

- ks. dr Łukasz Simiński - UMK Toruń - „Przekaz wiary w erze wielokulturowości”

- dr Monika Dacka – KUL – wybrane aspekty rozwoju oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w kontekście globalnych transformacji

- ks. prof. Paweł Mąkosa - KUL – Wiara bez granic. Katecheza emigracyjna w obliczu wyzwań i szans

- ks. dr hab. Tomasz Kopiczko – UKSW – Przełamując granice. Innowacyjne drogi katechezy dorosłych

W czasie dyskusji uczestnicy zebrania dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami i przeżyciami oraz radościami i problemami. Poszukiwali jeszcze skuteczniejszych form i sposobów pracy duszpasterskiej i formacyjnej oraz dotarcia do innych.

 Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele telewizji EWTN Polska – ks. Piotr Wiśniowski dyrektor oraz Pan Iwo Bender przedstawiciel telewizji EWTN na Europę Wschodnią. Przedstawiali swoją pracę oraz zachęcali do współpracy środowiska emigracyjne.

W sobotni wieczór mieli okazję spotkania Prezesa Rady Polonii Świata, Pana Jarosława Narkiewicza pochodzącego z Litwy. Jest on znanym działaczem polonijnym zaangażowanym bardzo żywo w życie Polaków mieszkających na Litwie.

Przedstawiciele PRDE uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie i Kościele Ducha Świętego. W Godzinie Miłosierdzia modlili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego. W ostatni dzień zebrania odwiedzili oni Hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, w którym posługuje Siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.

Z wdzięcznością wspominają niezwykle serdeczne przyjęcie na ziemi wileńskiej przez miejscowych duszpasterzy: Ks. Wojciecha Górlickiego, proboszcza Parafii św. Piotra i Pawła oraz Ks. Szymona Wikło, Proboszcza Kościoła Ducha św..

Polonijna Rada Duszpasterska Europy zrzesza kilkadziesiąt osób - duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

www.emigracja.episkopat.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2023-09-19 10:01:06
miniaturka

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

W Licheniu Starym, w dniu 18 września 2023 odbyło się spotkanie członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym motywem spotkania było podjęcie refleksji nad tematem przyszłości katechezy w Polsce.
2023-09-21 10:11:25
miniaturka

Na religijność w Polsce będą miały wpływ wydarzenia, których nie da się przewidzieć

Uwarunkowania pracy w polskich parafiach były tematem pierwszej sesji Kongresu „Parafia jutra”, który rozpoczął się 19 września w Licheniu. Prof. Mirosława Grabowska przedstawiła dane, z których wynika że w społeczeństwie polskim następuje powolny spadek poziomu wiary religijnej i szybszy spadek poziomu praktykowania, co oznacza, że w coraz większym stopniu w naszym kraju zaczyna sprawdzać się teoria sekularyzacji.
2023-09-21 10:16:34
miniaturka

Jak dziś rozumiemy wspólnotowość parafii? Jak postrzegani są księża?

O tym, jak dziś ludzie rozumieją wspólnotowość parafii, jaki młodzi mają obraz księdza oraz jak na parafię patrzą dziś proboszczowie – mówili socjologowie w trakcie II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia jutra”, który odbywa się w Licheniu.
2023-09-27 09:19:28
miniaturka

Dziennikarze polonijni z pięciu kontynentów spotkali się w Warszawie

Australia, RPA, USA, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Anglia, Francja – 65 dziennikarzy polonijnych z 20 krajów spotkało się w Warszawie w dniach 22-24 września w ramach VI Światowego Forum Mediów Polonijnych, po raz pierwszy połączonego z X Zjazdem Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. Organizatorem wydarzenia było Światowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Polonijnych.
2023-09-27 14:54:53
miniaturka

15 października - XXIII Dzień Papieski

Trwają przygotowania do XXIII Dnia Papieskiego. W bieżącym roku będzie on obchodzony w Polsce oraz w środowiskach polonijnych 15 października pod hasłem „Cywilizacja życia”. Hasło nawiązuje do tytułu encykliki św. Jana Pawła II Evangelium Vitae, która przypomina, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Tegoroczny Dzień Papieski będzie okazją do zapoznania się z kolejnym wymiarem nauczaniem Św. Jana Pawła II także przez ludzi młodych.
2023-09-28 10:17:53
miniaturka

Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich w archidiecezji gdańskiej

W dniach 26-28 września br. w Ośrodku Warzenko, nieopodal Gdańska, odbyło się trzydniowe spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich z całej Polski. Zebranie przygotowała Komisja Duszpasterstwa KEP we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Archidiecezji Gdańskiej.