Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-05-25 19:29
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Seria wydawnicza "Skuteczni Święci"

Seria "Skuteczni Święci" wydawana przez Edycję Świętego Pawła wzbogaciła się o cztery pozycje. Tym razem poświęcone są one św. Andrzejowi Boboli, św. Augustynowi, św. Bernadecie i św. Kindze.

Autor/źródło: strona internetowa https://www.edycja.pl/

Seria Skuteczni Święci wydawana przez Edycję Świętego Pawła w Częstochowie jest już rozpoznawalna na rynku księgarskim. To seria  potrzebna  i mająca już chyba grono osób, które oczekują na kolejne książki, które jak możemy przeczytać na okładce są czymś więcej niż modlitewnikami. Dlaczego? Oprócz modlitw zawierają wiele ciekawych informacji o życiu poszczególnych Świętych, które sprawiają, że stają się nam oni bliscy. Dowiadujemy się z nich, że życie tych,  którzy zostali ogłoszeni przez Kościół świętymi, czy błogosławionymi nie było wolne od trosk, cierpień, lęków, niepokojów. Pokazują one ponadto jak  różne były ich drogi do świętości, jak różne  realizowali powołania. Warto zaznaczyć, że każda z książeczek  z serią Skuteczni Święci składa się z dwóch zasadniczych części: w pierwszej znajdziemy informacje o życiu świętych, w drugiej modlitwy.

W ostatnim czasie  seria Skuteczni Święci wzbogaciła się o kolejne cztery tytuły: „Święty Andrzej Bobola”, „ Święty Augustyn”, „Święta  Bernadeta ”,  „Święta Kinga”.

I kilka słów o najnowszych tytułach. Postać św. Andrzeja Boboli jezuity,   kapłana, męczennika, patrona Polski była  w ostatnim czasie  przywoływana nie tylko w kontekście przeżywanego niedawno jego liturgicznego wspomnienia, ale i doświadczanej przez nas pandemii koronawirusa.  Andrzej Bobola wstępując do zakonu jezuitów musiał włożyć wiele wysiłku  w pracę nad swoim, gdyż jak dowiadujemy się z książeczki był człowiekiem porywczym, niecierpliwym skłonnym do gniewu. Podjęta praca nad sobą, praca z ludźmi sprawiła, że już za  życia uważany był za świętego kapłana. Był wielkim czcicielem Maryi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w głoszenie  Ewangelii  był nazywany Łowcą dusz ludzkich. Jego życie przypadło na trudne czasy wojny ze Szwecją, Turcją, Rosją, Kozakami. Poniósł śmierć męczeńską, gdyż nie chciał wyrzec się wiary. Był okrutnie torturowany. Warto sięgnąć po książeczkę jemu poświęconą,  by dowiedzieć się więcej o cudach, jakie działy się po jego śmierci. Wspomnieliśmy, że postać św. Andrzeja Boboli przypomniana została ostatnio w kontekście pandemii koronawirusa. Wyjaśnijmy dlaczego. Otóż gdy w 1628 roku Wilno nawiedziła epidemia św. Andrzej Bobola pospieszył z pomocą duchową i materialną mieszkańcom miasta. Ponadto uważa się, że podczas epidemii, która nawiedziła Polskę i Litwę w latach 1709 -1710 ocalenie mieszkańców Pińszczyzny przypisywano właśnie jego opiece. Sięgając po książeczkę dowiemy się na jakie trudności napotykał jego proces beatyfikacyjny oraz dlaczego jest on patronem Polski. W drugiej części książeczki znajdziemy m.in.: nowenny, litanię do św. Andrzeja Boboli, modlitwę o łaskę wiary, o pokój i jedność, o pomoc w trudnościach, o rozeznanie powołania, o miłość do Chrystusa, o dobrą pracę, o światło nadziei, za sprawujących władzę, o jedność w Europie i świecie i kilka innych.

Dzięki kolejnej książeczce będziemy mogli poznać bliżej życie św. Augustyna. Przykład jego życia pokazuje, jak różne mogą być drogi człowieka do Boga, ale stanowi także zachętę do wytrwałej modlitwy. Augustyn nie prowadził przykładnego życia, ale wytrwałej modlitwie swojej matki zawdzięcza swe nawrócenia, przyjęcie chrztu i przemianę życia. Przyjął święcenia kapłańskie, a przez ponad trzydzieści lat był  biskupem Hippony. Jest autorem wielu pism filozoficznych i i traktatów teologiczno-dogmatycznych. Warto wspomnieć o jego „Wyznaniach”. Z jego osobą związana jest legenda o możliwości pojęcia tajemnicy Trójcy Świętej. O jego atrybutach w przedstawieniach ikonograficznych i patronacie przeczytamy w książeczce, z której dowiemy się więcej szczegółów z jego życia. Część II książeczki podzielona jest na dwie części. W pierwszej znajdziemy modlitwy św. Augustyna. Wśród nich m.in. modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, do Ducha Świętego, modlitwę trzech darów i kilka innych. Część z modlitwami przez wstawiennictwo św. Augustyna otwiera nowenna. Są tu też godzinki o św. Augustynie, litania, triduum do św. Augustyna, a także modlitwa o pomoc w drodze do Boga, modlitwa o miłość, w intencji Kościoła, o mądrość Bożą i kilka innych,  jakich, przekonacie się sięgając po książeczkę.

Kolejna pozycja przybliża postać św. Bernadety Soubirous,  o której zapewne słyszało wiele osób, ale czy możemy powiedzieć, że znamy koleje życia, prostej, skromnej, pokornej dziewczyny, której objawiła się Matka Boża. To postać, którą z pewnością warto poznać bliżej, zwłaszcza w czasach współczesnych. Jest patronką nawrócenia, pojednania, szczególną orędowniczką ludzi prostych, nieśmiałych, zalęknionych. Ta, która widziała Maryję i której Maryja przekazała wezwanie dla świata do nawrócenia nie miała łatwego życia. Warto więc poznać bliżej koleje jej życia, to jej Maryja objawiła jestem Niepokalane Poczęcie. Na początku objawień zapowiedziała jej: „ Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie”. W jej życiu nie brakowało trudnych doświadczeń, cierpienia, upokorzeń. Nie znalazła także spokoju w życiu zakonnym, gdzie spotkała się m.in. z niechęcia ze strony przełożonej, która nie mogła zrozumieć, jak takiej prostej dziewczynie mogła objawić się Maryja. Nie obce jej było także cierpienie fizyczne. Bernadeta z wielką pokorą znosiła wszelkie upokorzenia i cierpienia ofiarując je jako wynagrodzenie za grzechy swoje i innych. Była ta, która nie tylko usłyszała wezwanie Maryi do pokuty, przekazała je światu, ale sama tę pokute czyniła. Z książeczki dowiemy się więcej szczegółów o tym, jak wyglądała jej droga do świętości.

Cześć z modlitwami otwiera Modlitwa biednej żebraczki do Jezusa, autorstwa Bernadety. Znajdziemy tam także jej Modlitwę do Maryi oraz jej testament, będący jednym wielkim dziękczynieniem za wszystkie trudne doświadczenia. Nie brak oczywiście w książeczce modlitw przez wstawiennictwo św. Bernadety. Wśród nich znajdziemy  m.in. nowenny, litanię do św. Bernadety, modlitwę o ufność Bogu, modlitwę do patronki, modlitwę o ducha czystości, prostoty i umartwienia, modlitwę o błogosławieństwo.

Czwarta, z wydanych ostatnio książeczek w serii Skuteczni Świeci została poświęcona św. Kindze. Kolejna święta, której życie i zasługi są mało znane. Więc warto zajrzeć do książeczki, która jest czymś więcej niż modlitewnikiem. Żył w XIII wieku, była królewną węgierską i księżną krakowską i sandomierską. Od najmłodszych lat była  wychowywana w wielkiej miłości do Boga. Poślubiła księcia Bolesława, ale namówiła swego małżonka do złożenia ślubu czystości. Zapewne wiele osób zna opowieść o pierścieniu św. Kingi, mniej znane są jej zasługi dla rozwoju kultury i szkolnictwa. Jest fundatorką  wielu kościołów i klasztorów. Opiekowała się wdowami i sierotami, dlatego jest ich patronką. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w książeczce. Po śmierci męża wstępuje do zakonu klarysek. Zmarła w 1291 roku. Za jej wstawiennictwem dokonało się bardzo wiele cudów, o niektórych można przeczytać w prezentowanej książeczce. Tam też znajdziemy informacje o jej procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Patronuje m.in.  górnikom solnym, samorządowcom, diecezji tarnowskiej. Część z modlitwami otwiera nowenna do św. Kingi, litanie do św. Kingi. Znajdziemy tu także pozdrowienie św. Kingi, modlitwę o odpuszczenie grzechów, modlitwę o łaskę, o święte życie, modlitwę za Ojczyznę. Jest i hymn o świętej Kindze.

Szukamy wstawiennictwa świętych patronów w różnych sytuacjach życiowych. Chcemy dzielić z nimi nasze radości, ale i troski, niepokoje. Szukamy w przykładzie ich życia inspiracji rozwiązań codziennych trudnych spraw. Nie zawsze jednak potrafimy ująć je w słowa. Warto sięgnąć po książki z serii Skuteczni Święci, zarówno te, które ukazały się w ostatnich dniach, jak i te wcześniejsze. Mamy tak wielu świętych orędowników w niebie, a książeczki pokazują nam w jak różnych życiowych sytuacjach możemy prosić, by orędowali za nami. Oni czekają, byśmy ich dostrzegli, bo są nieustannie gotowi orędować za nami.


Podziel się tym materiałem z innymi: