Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2019-12-01 11:15
kk / BP AK

Postawa czuwania - abp Marek Jędraszewski w Hanowerze

- Postawa czuwania jest niezbędna dla chrześcijan, czyli tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Dla nich ciągle ważną rzeczą jest, by przygotować się i być gotowym na spotkanie z Jezusem, który nadchodzi - metropolita krakowski do Polskiej Misji Katolickiej.

Autor/źródło: Fot. BP AK

Abp Marek Jędraszewski w pierwszą niedzielę adwentu odprawił Mszę św. dla wiernych Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze. Na początku homilii przypomniał, że adwent to czas oczekiwania na przyjście Jezusa. Kolejne lata naszej ery to czas liczony od chwili narodzenia Chrystusa. – Nasza era. Nasza chrześcijańska era to wiek ludzi, którzy rozumieją siebie i swoją tożsamość poprzez powiązanie swego życia z Panem Jezusem, z Jego zbawczym dziełem, z tym, że przychodząc na świat stał się człowiekiem po to, byśmy my, ludzie mogli stać się na powrót Bożymi dziećmi – powiedział arcybiskup. Kolejne niedziele adwentu wzbudzają poczucie, że zbliża się czas dziękczynienia Bogu za to, że z miłości zesłał Swego Syna. Zbawienia dostąpią ci, którzy uwierzą, że narodzony w betlejemskiej grocie Jezus jest Odkupicielem człowieka.

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia jest zarazem symbolem ludzkiego życia, które zmierza do chwili spotkania z Chrystusem. W liturgii Słowa Jezus mówi, że należy czuwać i być wciąż przygotowanym na niespodziewane spotkanie z Bogiem. – Postawa czuwania jest niezbędna dla chrześcijan, czyli tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Dla nich ciągle ważną rzeczą jest, by przygotować się i być gotowym na spotkanie z Jezusem, który nadchodzi. Jednocześnie ten czas chrześcijan, nasza era, to czas (…) ciągłego doskonalenia się wewnętrznego – podkreślił metropolita.

Św. Paweł pisał, że należy przyoblec się w zbroję światła, która ochroni przed niebezpieczeństwami upadku w zło i grzechy. Nie trzeba zbytnio troszczyć się o ciało, lecz przyoblec się w Jezusa Chrystusa, to znaczy przyjąć Jego sposób myślenia i naukę. Arcybiskup zauważył, że chrześcijanie czuwając powinni doskonalić się i coraz głębiej związywać z Chrystusem i Jego Ewangelią. Wskazał, że ludzie są istotami obdarowanymi nieśmiertelną duszą. Człowiek, przyoblekając się w Chrystusa, musi stawać się coraz bardziej gotowym na Jego przyjście. – Jezus jest coraz bliżej nas, wraz z upływem naszego czasu. Adwent to czas wielkiego, radosnego oczekiwania na przyjście Pana, a jednocześnie czas wielkiej modlitwy, abyśmy w chwili, o której nie wiemy kiedy nastąpi, byli gotowi przyjąć z radością Chrystusa, który nas wprowadzi do domu Ojca, gdzie – jak mówił Zbawiciel – jest mieszkanie dla każdej i dla każdego z nas. To sprawia, że nasz chrześcijański adwent ma w sobie tyle nadziei i tyle radości. O moc tej nadziei i głębię tej radości prośmy Chrystusa – zakończył abp Jędraszewski.


Podziel się tym materiałem z innymi: