Strona główna
opoka.org.pl
2022-11-07 09:27
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Konkurs „Kocham Polskę”. Weź udział! Napisz list!

Jeśli mieszkasz poza granicami Polski, masz polskie pochodzenie, studiujesz w Polsce, masz między 15 a 35 lat i duszę humanisty to ten konkurs jest dla Ciebie! Polega on na napisaniu listu, którego motywem przewodnim będzie troska o Ojczyznę. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 11 grudnia br. pod adresem redakcjaekomaika@gmail.com Szczegóły konkursu i kartę zgłoszeń znajdziecie poniżej. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU „KOCHAM POLSKĘ - BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

Konkurs - regulamin i karta zgłoszenia  Pobierz

1. Konkurs ma charakter międzynarodowy i otwarty.

2. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku od 15 do 35 lat pochodzenia polskiego, przebywające także czasowo na terenie Polski np. z racji edukacji itp.

3. Uczestnicy nie będą dzieleni na grupy wiekowe.

4. Celem konkursu jest pogłębianie m. in.: poczucia bycia dumnym z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej. Inicjatywa zachęca także młodych ludzi do budzenia zainteresowania i motywacji w poznawaniu historii powszechnej, jak i małych lokalnych, rodzinnych ojczyzn. Założenia te wpisują się w wychowawczą rolę szkół i placówek oświatowych, jak również wielu innych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych młodzieży.

5. Prace konkursowe powinny być wykonane w formie pisemnej, zachęcającej, promującej chęć pogłębienia i realizowania założeń regulaminu konkursu. Forma może być dowolna według własnej inwencji uczestników konkursu. Może to być np. list osoby młodej do innej osoby młodej: kolegi, koleżanki lub nawet osoby teoretycznie istniejącej, w którym autor zachęca do angażowania się w dbałość o swój kraj, kraj pochodzenia niezależnie od miejsca zamieszkania. Organizatorzy konkursu zostawiają pole do szerokiej inwencji uczestników, gdzie można się odwoływać nie tylko do historii, ale także wartości duchowych, kulturowych, religijnych, jak również do dbałości o ojczyznę w aspekcie poszanowania jej fauny i flory, czyli przyrody, jako dobra narodowego, dobra państwa polskiego. Organizatorzy konkursu pozostawiają interpretację formy, stylu pracy pisemnej samym uczestnikom konkursu, co będzie wpływało na jego atrakcyjność i twórczości. Również jest mile widziane pozytywne zaprezentowanie historii własnej rodziny i jej członków w aktywności na rzecz Ojczyzny w różnych jej okresach historycznych.

6. Formularz konkursowy zostanie udostępniony wraz z ogłoszeniem konkursu.

7. Osoby niepełnoletnie (do osiemnastego roku życia z godnie z prawem polskim, ze względu na siedzibę organizatora) mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Każdy uczestnik przesyła w formie pliku WORD lub PDF, wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych, materiał tekstowy od 4000 do 8000 znaków ze spacjami. Dopuszczamy możliwość opublikowania nadesłanych prac.

9. Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace drogą elektroniczną na adres e-mailowy redakcjaekomaika@gmail.com .

10. Prace nadesłane przez uczestników muszą być wykonane osobiście wraz z podaniem danych kontaktowych uczestnika konkursu.

11. Prace będą oceniane przez jury.

12. Organizator przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody:

• 1 nagroda:

- smartfon,

- wybrane audiobooki, ebooki, książki (komplet łącznie do 700 zł),

- bilet w 2023 roku finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na przyjazd do Polski w celu wzięcia udziału w kolonii, obozie, wyjazdu ufundowanym przez MSZ lub jego partnera bez ponoszenia kosztów przez laureata w terminie 01.06-30.08.2023 r., laureat nie będzie ponosił kosztów udziału w powyższej inicjatywie związanej z opłatami dotyczącymi przyjazdu/powrotu i pobytu. MSZ lub jego Partner w razie nieosiągnięcia porozumienia z laureatem w zakresie spełnienia koniecznych formalności jest zwolniony z wypełnienia obowiązku sfinansowania przyjazdu i pobytu laureata. Sposób uregulowania kosztów podróży i pobytu będzie uzgodnione w bezpośredniej relacji laureatów oraz wyznaczonych osób lub placówki przez MSZ.

• 2 nagroda: smartfon, wybrane audiobooki, ebooki, książki (komplet łącznie do 500 zł),

• 3 nagroda: smartfon, wybrane audiobooki, ebooki, książki (komplet łącznie do 500 zł).

Audiobooki, ebooki, książki jako nagrody mogą być zaproponowane przez laureata, dostępne na rynku polskim, ale powinny w swojej treści być spójne z celami konkursu np. z obszaru historii, nauki j. polskiego, kultury itp. Powyższe wymaga akceptacji organizatora konkursu. W innym przypadku organizator dokona wyboru nagród.

13. Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 11.12.2022r. do godziny 24.00. Data i godzina według stanu obowiązującego w Polsce.

14. Uwagi organizacyjne:

• Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.

• Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:

a. jest autorem przesłanego materiału,

b. materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,

c. akceptuje regulamin.

15. Materiały konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

16. Ewentualny koszt przesyłki prac konkursowych pokrywa uczestnik.

17. Sposób przekazania nagród rzeczowych zostanie ustalony w bezpośredniej komunikacji z laureatem, dopuszcza się przesłanie nagród tradycyjną pocztą, kurierem.

18. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ekomaika.pl oraz www.poloniaonline.pl do 31.12.2022r.

19. Uczestnik konkursu z żadnego tytułu nie może domagać się należności finansowych związku z udziałem w konkursie.

20. Organizatorem konkursu jest Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Fundacja Instytut Mediów. Współpraca www.ekomaika.pl .

21. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ewentualnej zmiany w regulaminie konkursu w czasie jego trwania.

22. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Ekologiczną Agencję Informacyjną EKOMAIKA, Fundację Instytut Mediów, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ).

Organizatorzy dziękują za wsparcie konkursu:

Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-11-22 08:41:50
miniaturka

Podziękowania w dniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii

W przesłaniu z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii bp Piotr Greger, przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP i delegat KEP ds. muzyki kościelnej podziękował i złożył życzenia wszystkim osobom związanym z muzyką kościelną.
2022-11-22 09:25:12
miniaturka

Bp Piotr Turzyński na obchodach 75-lecia parafii w Manchester

20 listopada bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej uczestniczył w obchodach 75-lecia polonijnej parafii Miłosierdzia Bożego w Manchester. Parafia ta jest jedną z najstarszych na świecie poświęconą Bożemu Miłosierdziu. Założył ją w 1947 r. pochodzący z ziemi lwowskiej ks. Jan Bas. „Był on jednym z prekursorów kultu Bożego Miłosierdzia na świecie. Przesłanie być może dotarło do niego za pośrednictwem Polaków pochodzących z Wileńszczyzny, ludzi, którzy znali przesłanie św. s. Faustyny oraz nauczanie bł. ks. Sopoćki”.
2022-11-23 10:26:47
miniaturka

Obradowała Rada przy Delegacie KEP

Nowelizacja wytycznych Episkopatu dotyczących przypadków wykorzystania seksualnego i nowe kompetencje Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich – to główne zagadnienia podjęte na spotkaniu Rady przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.
2022-11-24 13:06:23
miniaturka

Nowe wydanie księgi liturgicznej

Nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach ukazało się nowe wydanie księgi liturgicznej Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne
2022-11-25 13:25:23
miniaturka

Nowe wydanie dokumentów liturgicznych

Nakładem Wydawnictwa Pallottinum ukazało się nowe wydanie trzech dokumentów związanych z liturgią
2022-11-25 14:07:38
miniaturka

Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego

27 listopada 2022 r. rozpoczyna się nowy rok duszpasterski - w Kościele w Polsce pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. W ramach programu duszpasterskiego przygotowano materiały dla rodzin do indywidualnej formacji, są one praktyczną realizacją programu duszpasterskiego.