Strona główna
opoka.org.pl
2022-08-15 19:22
KKBiDS

Kolejny numer biuletynu „Anamnesis”

Ukazał się 110. numer biuletynu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski

OD REDAKCJI 

Duchowość eucharystyczna 

Papież Benedykt XVI, w swoim nauczaniu, zwraca uwagę na fakt, że uczestnictwo w liturgii eucharystycznej powinno być dla wiernych inspiracją dla codziennego życia. Stwierdza zdecydowanie, iż potrzeba jest głębszego zrozumienia relacji pomiędzy Eucharystią i życiem, ponieważ duchowość eucharystyczna obejmuje całość ludzkiej egzystencji. W tym kontekście, Ojciec Święty zauważa, że usuwanie wiary chrześcijańskiej na margines życia stanowi bolesny przejaw współczesnej sekularyzacji. Wobec tej sytuacji pojawia się konieczność odkrycia na nowo fundamentalnej prawdy, że Jezus Chrystus nie należy do obszaru prywatnych przekonań. Wejście Osoby Syna Bożego w dzieje świata i historię ludzkości prowadzi do odnowienia życia wszystkich (por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, n. 77). W trosce o wzrost tego, co stanowi duchowość eucharystyczną, oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer biuletynu Anamnesis

W dziale NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO znajduje się List papieża Franciszka zapraszający do uczczenia Najświętszej Maryi Panny poprzez Akt poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół modlił się o dar pokoju, zwłaszcza dla narodu ukraińskiego. Czytelnik ma okazję zapoznać się z treścią homilii Ojca Świętego, który w tym dniu przewodniczył nabożeństwu pokutnemu. Papież Franciszek, w czasie środowych audiencji generalnych, kontynuował katechezy na temat modlitwy, a także rozpoczął rozważania poświęcone postaci św. Józefa. W bieżącym biuletynie zamieszczono tekst pięciu katechez. 

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera pismo Prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów będące podsumowaniem spotkań z biskupami polskimi, podczas ubiegłorocznej wizyty Ad limina Apostolorum. Na czas tegorocznego obchodu Misterium Paschalnego, Kongregacja wystosowała Notę adresowaną do biskupów i poszczególnych Konferencji Episkopatów. Jednocześnie, Kościół w Polsce, otrzymał dekret zatwierdzający na stałe nowe brzmienie wezwania modlitwy powszechnej Za Żydów, na celebrację wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej (tekst wezwania znajduje się w dziale Duszpasterstwo liturgiczne). Ponadto, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, stosownym listem, odniósł się w kwestiach dotyczących obrzędu ustanowienia lektorów, akolitów i katechistów. 

W kalendarzu liturgicznym, w dniu 29 lipca przypada obchód Świętych Marty, Marii i Łazarza. Kościół w Polsce otrzymał dekret zatwierdzający teksty liturgiczne na to wspomnienie. Zamieszczono także pełny zestaw tych tekstów (Formularz mszalny, Liturgia Godzin, Martyrologium). 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła patronkę polskich nauczycieli w osobie bł. Natalii Tułasiewicz, męczennicy, a także nadała tytuł i godność bazyliki mniejszej dla kościoła parafialnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej (archidiecezja poznańska). 

Dział NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII zawiera List biskupów polskich do kapłanów na tegoroczny Wielki Czwartek. Ponadto, zagadnienia liturgiczne zostały podjęte w Listach pasterskich (bp Andrzej F. Dziuba, bp Roman Pindel) oraz w przepowiadaniu homiletycznym (abp Stanisław Gądecki, abp Wojciech Polak). 

Diecezja kielecka przygotowuje się do przeżycia Trzeciego Kongresu Eucharystycznego. Na tę okoliczność słowo do Diecezjan wystosował biskup Jan Piotrowski. Z kolei biskup Roman Pindel zatwierdził Statut dotyczący stanu dziewic konsekrowanych w diecezji bielsko-żywieckiej. 

Dział zatytułowany FORMACJA LITURGICZNA zawiera refleksję na temat liturgicznej funkcji Kościoła we wspólnocie parafialnej. Autor opracowania, ksiądz Bartosz Warwarko, stawia odważną diagnozę i wskazuje na drogi możliwe do ożywienia tego procesu. 

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znajduje się tekst Aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Na czas sprawowania tegorocznego Triduum Paschalnego, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski wystosowała odpowiednie wskazania. W czasie wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej, Kościół w Polsce otrzymał zatwierdzenie nowego brzmienia wezwania modlitwy powszechnej Za Żydów (ciekawa jest także treść zamieszczonego wywiadu na ten temat). Ponadto, uwzględniając działania wojenne w Ukrainie, w czasie tej samej liturgii, dołączono nowe wezwanie (do wykorzystania według uznania biskupa diecezjalnego) Za Ukrainę

Dział INFORMACJE zawiera dane dotyczące wydarzeń z Watykanu (spotkanie papieża Franciszka ze wspólnotą Instytutu Liturgicznego Anselmianum, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mianowany kardynałem, kardynał Konrad Krajewski ustanowiony członkiem tej Kongregacji, zmiana nazwy Kongregacji na Dykasterię) oraz z Kościoła obecnego w Austrii (100 lat Ruchu Odnowy Liturgicznej w Klosterneuburgu). 

Z terenu Kościoła w Polsce można zapoznać się z treścią sprawozdań dotyczących prac Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski (formuła on-line, Warszawa). W archidiecezji gnieźnieńskiej odbyła się uroczystość pobłogosławienia nowych członków służby liturgicznej (lektorów, ceremoniarzy, akolitów i kantorów). Natomiast w diecezji bydgoskiej sprawowano liturgię konsekracji dziewic, a członkowie dorosłej służby liturgicznej otrzymali błogosławieństwo do pełnienia posługi. 

Znany wszystkim arcybiskup Piero Marini, w dowód uznania za troskę o poprawność i piękno liturgii sprawowanej pod przewodnictwem papieża, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Całość działu, uzupełnia – jak zwykle – wykaz nowych publikacji poświęconych zagadnieniom liturgicznym. Za pomoc w gromadzeniu materiałów i zestaw nowych opracowań, dziękuję Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu. W tym miejscu pragnę podziękować Biskupowi Seniorowi Legnickiemu za gorliwość, ogromne, pełne kompetencji zaangażowanie, w pracach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Szczególne słowa wdzięczności za przewodniczenie pracom tego zespołu przez dwie kadencje. 

Bp Piotr Greger
Bielsko-Biała, dnia 6 czerwca 2022 roku, w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2022-08-03 15:23:44
miniaturka

Komentarz do kolejnego raportu Państwowej Komisji ds. Pedofilii

"Docenić należy fakt,że Państwowa Komisja ds. Pedofilii stara się podejść systemowo do społecznego problemu wykorzystania seksualnego" - podkreśla ks. Piotr Studnicki. Wyjaśnia, że "trudności we współpracy Kościoła z Państwową Komisją spowodowane są w pewnej mierze niejasnością co do ustawowych kompetencji Komisji" i dodaje, że temat powołania niezależnej komisji kościelnej jest dyskutowany.
2022-08-04 23:28:20
miniaturka

V Kongres Rodzin Polonijnych, 10-11 września 2022

Serdecznie zapraszamy na kolejny Polonijny Kongres Rodziny poświęcony tym razem wychowaniu dzieci i młodzieży. Kongres odbędzie się w dniach 10 - 11 września w formie hybrydowej - stacjonarnie w Carlsbergu (Niemcy) oraz online za pomocą aplikacji Zoom. Znakomici prelegenci pochylą się z nami nad tą ważną sprawą wychowania. Do zobaczenia na łączach i w Carlsbergu! Organizatorzy Kongresu.
2022-08-12 15:07:19
miniaturka

Studia podyplomowe „Ochrona małoletnich” na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJP2

Do 31 sierpnia br. trwa rekrutacja elektroniczna na studia podyplomowe "Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym". To kolejna oferta edukacyjna w celu profesjonalizacji kościelnego systemu ochrony małoletnich i bezbronnych.
2022-08-18 09:52:49
miniaturka

Rodziny polonijne a przepaść międzypokoleniowa w wychowaniu młodych

Wychowanie jest olbrzymim wyzwaniem. Przepaść między młodym i starszym pokoleniem stale narasta. Brak jest głębszego pedagogicznego podejścia do kształtowania młodego pokolenia, dlatego chcemy posłuchać specjalistów, porozmawiać na ten temat i poszukać wspólnie rozwiązań – powiedział bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zapraszając do udziału w V Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 10-11 września br. stacjonarnie i online.
2022-08-23 09:58:01
miniaturka

Spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwa młodzieży polonijnej

W dniach 20-22 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży polonijnej, któremu przewodniczył bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W obradach wzięli udział księża i siostry zakonne, którzy na co dzień posługują polskim emigrantom, oraz przedstawiciele młodzieży. Delegaci przedyskutowali propozycje pracy wśród młodzieży poza granicami naszego kraju na rok formacyjny 2022/2023, w tym udział grupy polonijnej w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, oraz modlili się w intencji Polonii i Polaków za granicą.
2022-08-23 13:18:26
miniaturka

Nowy rok szkolny

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023