Strona główna
opoka.org.pl
2018-12-09 22:08
Ewa Kotowska-Rasiak

Bp Napierała: spróbujmy obdarowywać się dobrocią

- Tyle jest sposobów, żeby obdarowywać innych i sprawiać im radość. Tymi darami są modlitwa, uśmiech do drugiego człowieka, rozmowa – mówił bp Stanisław Napierała, który przewodniczył sumie odpustowej w katedrze kaliskiej mającej za patrona św. Mikołaja.

Autor/źródło: Rafał Rasiak

Witając duchowieństwo, wiernych i licznie zgromadzone dzieci proboszcz kaliskiej katedry wskazał na postać patrona. – Wpatrujemy się w przykład jego życia wypełnionego pasterską i ojcowską troską przede wszystkim o ludzi biednych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia. Pragniemy uczyć się od niego jak swoim codziennym życiem realizować wolę Bożą i żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa, zwłaszcza przykazaniem miłości Boga i bliźniego – powiedział ks. prał. Adam Modliński.

W homilii pierwszy biskup kaliski podkreślał, że św. Mikołaja wyróżniały dobroć i miłosierdzie. – Najważniejszy jest fakt, że św. Mikołaj nie jest postacią wymyśloną, ale jest postacią historyczną. Był biskupem i jako biskup pasterzem diecezji, szafarzem świętych sakramentów, głosicielem Słowa Bożego. Wyróżniały go miłosierdzie i dobroć. Miłosierdzie pochyla się nad człowiekiem biednym, chorym, opuszczonym, wydziedziczonym, wykluczonym ze społeczeństwa, aby mu przyjść z pomocą. Dobroć płynie z człowieka, który odkrył przepiękną prawdę, czyli sprawianie ludziom radości – stwierdził celebrans.

Zachęcał wiernych, aby na wzór św. Mikołaja sprawiali radość bliźnim. - Tyle jest sposobów, żeby obdarowywać innych i sprawiać im radość. Tymi darami są modlitwa, uśmiech do drugiego człowieka. Spróbujmy obdarowywać się dobrocią, żeby sprawiać jedni drugim radość – zaznaczył kaznodzieja.

Akcentował, że każdy człowiek dąży do osiągnięcia pełni radości. - Pan dał każdemu serce, które chce pełnej radości. Na ziemi nikt takiej radości nie osiągnie. Tą radością jest Bóg sam. On nas stworzył i powołał do uczestniczenia w swojej radości, do życia wiecznego, do którego nie ma dostępu ból, cierpienie, śmierć. To jest pełnia radości, pełnia szczęścia. Ta radość jest pragnieniem naszego serca – podkreślał hierarcha.

Mszę św. zakończyło nabożeństwo do św. Mikołaja i udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Wraz z pierwszym biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą modlili się m.in.: proboszcz senior ks. prał. Andrzej Gaweł, obecny proboszcz ks. prał. Adam Modliński, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu ks. Marcin Załężny, superior jezuitów o. Andrzej Lemiesz oraz wielu księży. Uroczystość uświetnił Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Po Mszy św. do katedry przybył św. Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci paczkami ze słodyczami.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy