Strona główna
opoka.org.pl
2023-04-04 12:11
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Życzenia bpa Piotra Turzyńskiego skierowane do Polonii i Polaków za granicą

Zmartwychwstał Chrystus – Pan mój i nadzieja! Kochani Rodacy! Z wielką radością celebrujemy Święta Wielkanocne. Niosą one w sobie wielkie treści naszej wiary, pozwalają nam po raz kolejny przeżywać prawdy i wydarzenia przemieniające nasze życie i życie świata. Dotykamy tu niepojętej miłości Boga, która objawiła się w śmierci Syna Bożego na krzyżu, stajemy się świadkami walki dobra ze złem w której jest zmaganie o nasz los i wreszcie chwytamy się nadziei, która pozwala odważnie podejmować drogę życia i patrzeć dalej, przed siebie.

Niepojęta miłość Boga

W czasach gdy szafuje się łatwo słowem miłość, my niezmiennie „głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”. Prawdziwa miłość jest bowiem ofiarna, cierpliwa i łaskawa, „nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8). Z miłości Chrystus przyjął mękę

 i przeszedł przez bramę śmierci, z miłości został z nami w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Z miłości też zostawił nam Kościół zbudowany na skale Piotra, abyśmy w Kościele byli obmyci wodą chrztu i pojednani z Bogiem i między sobą mocą sakramentu miłosierdzia, bo przecież wszyscy jesteśmy słabi. Bóg chce byśmy stanowili jedną Bożą Rodzinę. Ta miłość Boża niech modeluje każdą naszą miłość: małżeńską, rodzinną, miłość do Ojczyzny  i do bliźniego.

W Wielką Sobotę słyszeliśmy, że to Boża miłość, Boża opieka niosła naród wybrany  z ziemi niewoli do ziemi obiecanej. Ta Boża miłość jest niewyczerpana i niezmienna, niesie Kościół i każdego z nas przez meandry historii, pośród zamętu i niepokojów. Warto tej miłości objawionej w krzyżu zaufać!

Walka dobra ze złem

Obok Bożej miłości od początku historii zbawienia pojawia się nieprzyjaciel, który zbuntował się i zawsze chce postępować tylko według własnego „ja”, a ogarnięty pychą staje się wrogiem Boga i wrogiem człowieka. Często wykorzystuje on ludzką słabość i niewiedzę, posługuje się kłamstwem, niszczy zaufanie do Boga oraz sieje chaos i lęk.

Zwłaszcza w Wielki Piątek zobaczyliśmy potęgę zła, które znalazło przyczółek  w Judaszu, zimnym Piłacie, słabym Piotrze, przewrotnych faryzeuszach, agresywnych żołnierzach i anonimowym tłumie krzyczącym: „ukrzyżuj Go”. Wydawało się wówczas, że wszystko skończone, ale jak to napisał nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II: „Bóg wyznacza miarę złu”, a „dobro jest większe od jakiegokolwiek zła”. „Ta miara wyznaczona złu przez boskie dobro stała się udziałem dziejów człowieka za sprawą Chrystusa” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość). Choć przeżyliśmy wielki ból i smutek patrząc na Chrystusa umierającego, to jednak zwycięstwo Zbawiciela objawiło się w Jego miłości i dobrowolnej śmierci za nas oraz w poranku wielkanocnym.

Ta walka dobra ze złem nie ustała, dzieje się na naszych oczach. Pokazują nam  to ataki na św. Jana Pawła II, na prawdę o małżeństwie i ludzkiej płciowości. Istnieje walka  o prawdę w spojrzeniu na naszą polską historię i Kościół. Przykładem niech będzie życie  i śmierć Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Badania wykonane po latach pokazują, że został otruty przez komunistyczne Służby Bezpieczeństwa. Prawda ma siłę i nie daje się zabić. Pan Jezus jasno powiedział, że szatan „jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44).

Nie wolno nam też zapomnieć o tym czego nauczał św. Augustyn, że granica między dobrem i złem przebiega w ludzkim sercu, w każdym z nas, więc każdy uczestniczy w tym zmaganiu i ma obowiązek stawać po stronie dobra i prawdy. Dodajmy, że ostatecznie tylko  ta strona zwycięża.

Nadzieja

Zmartwychwstanie Chrystusa zmienia wszystko. Św. Paweł napisał: „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15, 14). Więc pusty grób, świadkowie, którzy rozmawiali z Chrystusem po zmartwychwstaniu, fenomen Kościoła, który z małej grupy rozwija się ogarniając miliony ludzi, wreszcie męczennicy, którzy dali za Niego życie, to wszystko pokazuje, że Bóg jest wszechmocy i zwycięża zło, więc daje nadzieję. A człowiek nie może żyć bez nadziei. Ona leży na horyzoncie wszystkich naszych kroków, wszelkiego życia i działania. To nadzieja pozwoliła naszym przodkom przetrwać czasy zaborów i lata komunizmu. Świadkiem nadziei był i pozostaje św. Jan Paweł II. Zmartwychwstanie Chrystusa otwiera nas też na nadzieję szczęśliwej wieczności z Bogiem i nie pozwala nam zamknąć wszystkich naszych pragnień tylko w granicach tego świata. Jesteśmy stworzeni dla wieczności. Nasza nadzieja sięga poza granicę śmierci.

Weźmy z tych świąt w naszą codzienność przekonanie, że zło nie może zwyciężyć, weźmy solidną nadzieję zbudowaną na miłości Boga, Jego wszechmocy i zwycięstwie Chrystusa. Wśród naszych zmagań i niepokojów niech ta nadzieja dodaje nam skrzydeł.

Zmartwychwstał Chrystus – Pan mój i nadzieja! 

Z błogosławieństwem

bp Piotr Turzyński, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2023-03-24 21:51:58
miniaturka

Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich

W dniach od 21 do 23 marca br. w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu (ul. Panny Marii 4), odbyło się posiedzenie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich diecezji polskich. Posiedzenie zostało poświęcone powstającemu aktualnie programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2023/24.
2023-03-24 21:55:55
miniaturka

Zapowiedź finału XXXIII OTK Pelplin 2023

Już od ponad trzydziestu lat organizowana jest ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej. XXXIII edycja konkursu przygotowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Diecezję Peplińską. Tegoroczna Olimpiada przebiega pod hasłem Bóg jest Miłością objawioną w Słowie, a jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.
2023-03-28 09:43:24
miniaturka

Rada przy Delegacie KEP o powołaniu zespołu niezależnych specjalistów

W siedzibie Fundacji Świętego Józefa KEP w Warszawie obradowała Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z tematów była pomoc struktur kościelnego systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w pracach przygotowawczych dotyczących zespołu niezależnych specjalistów.
2023-04-04 22:14:02
miniaturka

Nowa propozycja duszpasterska - bł. Carlo Acutis

Wydawnictwo eSPe Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów zaprasza rodziców, katechetów i duszpasterzy do zapoznania się z nowo powstałą stroną acutis.pl, poświęconą bł. Carlowi Acutisowi
2023-04-06 09:41:07
miniaturka

Życzenia na Wielkanoc 2023

„Bądź dla nas, Jezu, radością i światłem Paschy wieczystej, przyłącz do swego orszaku na nowo łaską zrodzonych”. (hymn wielkanocny z Liturgii Godzin)
2023-04-16 00:05:01
miniaturka

Zakończyła się XXXIII. Olimpiada Teologii Katolickiej

15 kwietnia w Pelplinie zakończyło się trzydniowe finałowe spotkanie w ramach ogólnopolskiej XXXIII. Olimpiady Teologii Katolickiej. Zwycięzcą został Bartłomiej Wojak z archidiecezji przemyskiej