Strona główna
opoka.org.pl
2023-03-28 09:41
PS

Rada przy Delegacie KEP o powołaniu zespołu niezależnych specjalistów

W siedzibie Fundacji Świętego Józefa KEP w Warszawie obradowała Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z tematów była pomoc struktur kościelnego systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w pracach przygotowawczych dotyczących zespołu niezależnych specjalistów.

W siedzibie Fundacji Świętego Józefa KEP w Warszawie obradowała Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z tematów była pomoc struktur kościelnego systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w pracach przygotowawczych dotyczących zespołu niezależnych specjalistów.

Episkopat podjął kierunkową decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem zespołu niezależnych specjalistów do podjęcia badań związanych z wykorzystaniem seksualnym małoletnich przez niektórych duchownych w Polsce. Poinformował o tym na konferencji po zakończeniu 394. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jak zaznaczył, taki zespół i jego prace będą nade wszystko realną pomocą dla skrzywdzonych, którym należy się w procesie ich uzdrawiania prawda i pomoc. O tym, jak struktury podstawowe, eksperckie i wykonawczo-pomocowe kościelnego systemu ochrony małoletnich i bezbronnych mogą uczestniczyć w pracach nad powołaniem zespołu niezależnych specjalistów dyskutowano podczas spotkania Rady przy Delegacie KEP, która obradowała w poniedziałek 27 marca br. w Warszawie.

Podczas posiedzenia Rady przy Delegacie KEP ks. Łukasz Knieć przedstawił sprawozdanie ze szkolenia dla duszpasterzy osób skrzywdzonych i sióstr towarzyszących zranionym, które odbyło się na Górze św. Anny w dniach 6-8 marca br. Jego głównym tematem była kwestia nadużyć duchowych, zarówno  w ujęciu psychologicznym, teologicznym, jak i prawnokanonicznym.

Uczestnicząca gościnnie w obradach s. Rita Hilbrycht WNO omówiła z kolei działania żeńskich zgromadzeń zakonnych, w tym funkcjonowanie telefonu zaufania „Siostry dla Sióstr”, który jest wspólnym projektem Fundacji Świętego Józefa KEP i Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Siostry zakonne towarzyszą także duchowo osobom zranionym, prowadząc dyżury telefoniczne (zob. wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie).

Radę przy Delegacie KEP  ds. ochrony dzieci i młodzieży tworzą ją: abp Wojciech Polak – delegat KEP, o. Adam Żak SJ – koordynator KEP, ks. Wojciech Rzeszowski – przedstawiciel diecezjalnych i zakonnych delegatów ds. ochrony, ks. Łukasz Knieć – przedstawiciel duszpasterzy pokrzywdzonych, ks. Marek Studenski – przedstawiciel kuratorów, Marta Titaniec – prezes Fundacji Świętego Józefa KEP, ks. Piotr Studnicki – kierownik Biura Delegata KEP, o. prof. Józef Augustyn SJ z Centrum Ochrony Dziecka, ks. Jan Dohnalik – przedstawiciel zespołu ds. konsultacji prawnokanonicznych przy FSJ. Rada ukonstytuowała się w listopadzie 2021 r., spotyka się dwa razy w roku.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-03-24 21:46:40
miniaturka

Dziś do kin wchodzi film "Święty"

Czy kradzież srebrnej figury św. Wojciecha z relikwiarza w katedrze w Gnieźnie była zwykłym włamaniem czy też uknutą przez SB polityczną intrygą, mającą - paradoksalnie - poprawić obraz relacji państwo-Kościół po zamordowaniu ks. Popiełuszki? Na to pytanie stara się odpowiedzieć reżyser.
2023-03-24 21:51:58
miniaturka

Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich

W dniach od 21 do 23 marca br. w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu (ul. Panny Marii 4), odbyło się posiedzenie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich diecezji polskich. Posiedzenie zostało poświęcone powstającemu aktualnie programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2023/24.
2023-03-24 21:55:55
miniaturka

Zapowiedź finału XXXIII OTK Pelplin 2023

Już od ponad trzydziestu lat organizowana jest ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej. XXXIII edycja konkursu przygotowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Diecezję Peplińską. Tegoroczna Olimpiada przebiega pod hasłem Bóg jest Miłością objawioną w Słowie, a jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.
2023-04-04 12:21:52
miniaturka

Życzenia bpa Piotra Turzyńskiego skierowane do Polonii i Polaków za granicą

Zmartwychwstał Chrystus – Pan mój i nadzieja! Kochani Rodacy! Z wielką radością celebrujemy Święta Wielkanocne. Niosą one w sobie wielkie treści naszej wiary, pozwalają nam po raz kolejny przeżywać prawdy i wydarzenia przemieniające nasze życie i życie świata. Dotykamy tu niepojętej miłości Boga, która objawiła się w śmierci Syna Bożego na krzyżu, stajemy się świadkami walki dobra ze złem w której jest zmaganie o nasz los i wreszcie chwytamy się nadziei, która pozwala odważnie podejmować drogę życia i patrzeć dalej, przed siebie.
2023-04-04 22:14:02
miniaturka

Nowa propozycja duszpasterska - bł. Carlo Acutis

Wydawnictwo eSPe Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów zaprasza rodziców, katechetów i duszpasterzy do zapoznania się z nowo powstałą stroną acutis.pl, poświęconą bł. Carlowi Acutisowi
2023-04-06 09:41:07
miniaturka

Życzenia na Wielkanoc 2023

„Bądź dla nas, Jezu, radością i światłem Paschy wieczystej, przyłącz do swego orszaku na nowo łaską zrodzonych”. (hymn wielkanocny z Liturgii Godzin)