Strona główna
opoka.org.pl
2020-11-14 15:13
PS

Zakony męskie przystępują do współpracy z Fundacją Świętego Józefa

Przełożeni zakonów męskich podjęli decyzję o współpracy z Fundacją Świętego Józefa na rzecz ochrony małoletnich i pomocy pokrzywdzonym.

Autor/źródło: pexels.com/ochrona.episkopat.pl

– To bardzo dobra wiadomość – mówi ks. Piotr Studnicki o przystąpieniu zakonów męskich do współpracy z powołaną rok temu przez Episkopat Fundacją Świętego Józefa. – Wspólne działanie, tworzenie struktur wspierających osoby pokrzywdzone w Kościele – przez niektórych księży diecezjalnych, jak i zakonników – oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony małoletnich jest wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności jako Kościoła w Polsce – dodaje kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Spotkanie Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (KWPZM) odbyło się on-line w czwartek 12 listopada. Jednym z tematów była prezentacja „Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”, której dokonał o. prof. Dariusz Borek OCarm, dziekan wydziału prawa kanonicznego UKSW.

Druga część spotkania dotyczyła podjęcia współpracy zakonów męskich z Fundacją Świętego Józefa. W problematykę wprowadził przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR, omawiając podjęte już przez Fundację działania oraz projekt wspólnej Deklaracji Konferencji Episkopatu Polski i KWPZM o współpracy w działalności tej Fundacji. Po tej prezentacji odbyła się dyskusja i głosowania dotyczące procedury przystąpienia zakonów męskich do współpracy z Fundacją Świętego Józefa. Ostatecznie przełożeni wyżsi znaczną większością głosów zdecydowali o przyjęciu projektu Deklaracji oraz postanowili, iż składki na działalność Fundacji będą wnoszone przez zakony męskie od 2021 roku.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski jest dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. W miarę możliwości fundacja przez swą działalność chce również wspierać skrzywdzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem. Została powołana 8 października 2019 r. decyzją 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski i zarejestrowana 7 stycznia 2020 r.


KWPZM/ BD KEP

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-11-14 11:08:40
miniaturka

Tęsknota za pierwotną miłością

Kościół pokazuje nam dzisiaj siłę wiary. Wołanie ślepca o łaskę uzdrowienia i proste słowa Jezusa o sprawczej sile modlitwy. Czy potrafimy pokornie i z wiarą prosić?
2020-11-14 11:56:16
miniaturka

Polonijna Rada Rodziny

W dniu 14 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie (on line) Polonijnej Rady Rodziny, powstałej przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W inaugurującym spotkaniu PRR udział wzięli reprezentanci: Anglii, Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Włoch i Polski zaangażowani w polonijnym duszpasterstwie małżeństw i rodzin, w poradnictwie rodzin, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów rodzin (min. Ruch Przymierze Rodzin, Spotkania Małżeńskie, Domowy Kościół) oraz księża koordynatorzy duszpasterstwa rodzin i małżeństw oraz eksperci z Polski współpracujący i angażujący się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin na emigracji. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
2020-11-14 13:44:20
miniaturka

Biskup z sercem otwartym na wiernych

Kika dni temu, w Narodowe Święto Niepodległości, na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej został wskazany przez Stolicę Apostolską ks. Robert Chrząszcz, dotychczas pracujący na misjach w Brazylii. O priorytetach swojej posługi mówi w udzielonym wywiadzie.
2020-11-14 19:20:43
miniaturka

McCarrick to kościelny karierowicz, który oszukał trzech papieży

McCarrick, wydalony ze stanu kapłańskiego amerykański hierarcha, to patologiczny kłamca i karierowicz, który oszukał trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Tak hiszpańskie media opisują watykański raport dotyczący przestępstw seksualnych popełnionych przez byłego kardynała.
2020-11-14 19:21:04
miniaturka

Chrystus identyfikuje się z każdym człowiekiem, szczególnie z tym, który jest cierpiący

Zawsze, kiedy cierpi człowiek, cierpi sam Bóg. Pod hasłem „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32) w niedzielę obchodzony będzie IV Światowy Dzień Ubogich. O wsparciu ubogich mówi s. Małgorzata Chmielewska.
2020-11-14 19:21:33
miniaturka

To właśnie papież z Polski rozpoczął walkę ze sprawcami nadużyć seksulanych

Za subiektywnymi tezami oczerniającymi św. Jana Pawła II, nie idą żadne fakty i obiektywne ustalenia. To właśnie wprowadził zasadę „zero tolerancji dla pedofilii. W watykańskim raporcie nie ma zarzutów wobec działań Ojca Świętego, nie wskazano też żadnych zaniedbań i zaniechań.