Strona główna
opoka.org.pl
2020-10-09 10:01
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

XX Dzień Papieski

W niedzielę, 11 października pod hasłem „Totus Tuus” będziemy przeżywać XX Dzień Papieski, który na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń kościelnych i społecznych. Dzień Papieski to okazja do ponownego zagłębienia się w nauczanie i postać świętego Jana Pawła II, a także włączenia się w pomoc na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

Totus Tuus. List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego

Ramowy program centralnych obchódow XX Dnia Papieskiego

Koordynatorem przygotowań tego wydarzenia,  z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja została powołana przez Episkopat Polski w 2000 roku. Jest to organizacja, która w duchu wdzięczności upamiętnia pontyfikat i nauczanie św. Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” tradycyjnie umieściła na stronie internetowej: www.dzielo.pl w zakładce Dzień Papieski materiały do pobrania, zawierające: list pasterski Episkopatu Polski pt.: Totus Tuus na Dzień Papieski, katechezy, homilie, rozważania różańcowe, apel jasnogórski, plakat Dnia Papieskiego oraz spoty (telewizyjny i radiowy) do wykorzystania w czasie obchodów. 

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia. 


Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

Przygotowanie uroczystości to duże wyzwanie organizacyjne, w które angażują się tysiące wolontariuszy, m.in. harcerze, ministranci, aktorzy, dziennikarze, piosenkarze oraz sami stypendyści. Fundację wspiera w tym wyjątkowym przedsięwzięciu Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i duszpasterstw z całego kraju. 

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. W organizację Dnia Papieskiego włączają się również rodacy mieszkający poza granicami Polski i wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze duchowym, jak i finansowym. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii czy Francji spotykają się na Eucharystiach i wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy i koncerty, aby wspólnie pielęgnować pamięć o największym z Polaków. CZTERY WYMIARY DNIA PAPIESKIEGO

Wymiar intelektualny 

W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy 

Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze Święte w intencji Papieża, podczas których głoszone są homilie i katechezy poświęcone nauczaniu św. Jana Pawła II. W wielu parafiach odbywają liczne nabożeństwa oraz nocne czuwania połączone z medytacją nad papieskimi tekstami.

Wymiar artystyczny 

W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towarzyszy także kilkadziesiąt innych dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem jest Koncert Papieski, który w ubiegłych latach odbywał się najczęściej na Placu Zamkowym w Warszawie, natomiast obecnie rokrocznie miejsce ulega zmianom. Dzień Papieski wykracza też poza granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia zamieszkująca m.in. Australię, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Kazachstan.

Wymiar charytatywny 

Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji.Jednym z przedsięwzięć, które towarzyszą obchodom Dnia Papieskiego, jest zbiórka pieniędzy na stypendia, które Fundacja przyznaje uzdolnionej i ubogiej młodzieży  z małych miejscowości. Co roku jest to około 2000 uczniów i studentów. Wśród podopiecznych Fundacji jest ponad 30 osób ze społeczności polonijnej, które podjęły naukę w Polsce. Większość z nich pochodzi z Europy, głównie Wschodniej, Azji oraz z Izraela i Ameryki Łacińskiej. 


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Episkopat Polski w 2000 roku. Jest to organizacja, która w duchu wdzięczności upamiętnia pontyfikat i nauczanie św. Jana Pawła II.

Fundacja koordynuje coroczne obchody Dnia Papieskiego, odbywające się w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dzieło Nowego Tysiąclecia przyznaje również prestiżowe nagrody TOTUS TUUS („Katolickie Noble”), wyróżniając osoby i instytucje inspirujące się w swojej działalności nauczaniem świętego Jana Pawła II.

Najważniejszym działaniem Fundacji jest prowadzenie największego, niepublicznego programu stypendialnego w Polsce. Obejmuje on uzdolnioną młodzież, pochodzącą z niezamożnych rodzin z małych miejscowości. W ciągu 20 lat funkcjonowania Dzieło Nowego Tysiąclecia pomogło kilkunastu tysiącom młodych osób w realizacji ich edukacyjnych aspiracji, towarzysząc im przez cały okres nauki – od 7 klasy szkoły podstawowej do ukończenia studiów. Dzięki fundowanym stypendiom studia ukończyło około 4000 stypendystów. Obecnie pod opieką Fundacji jest 2000 uczniów i studentów. Oprócz wsparcia finansowego stypendyści objęci są programem formacyjno – integracyjnym,  w ramach którego uczestniczą w letnich obozach, spotkaniach rekolekcyjnych i wolontariacie. Środki na program stypendialny Fundacja pozyskuje przede wszystkim ze zbiórki przykościelnej i publicznej przeprowadzanej w czasie Dnia Papieskiego, korzysta również ze wsparcia indywidualnych ofiarodawców. 

Więcej informacji o działalności Fundacji na: www.dzielo.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2020-09-10 07:07:15
miniaturka

Uroczystości pogrzebowe śp. kard. Mariana Jaworskiego

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych śp. kard. Mariana Jaworskiego (czwartek i piątek).
2020-09-10 07:43:41
miniaturka

Jubileuszowy XXXV Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów "NIEPOKALANA 2020"

Jubileuszowy XXXV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów "NIEPOKALANA 2020" odbędzie się w formule mieszanej, tradycyjnej i on-line w dniach od 18 - 20 września 2020 roku w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie koło Otwocka.
2020-09-10 07:50:09
miniaturka

Papież: zdrowe społeczeństwo buduje się na skale dobra wspólnego

„Z pomocą Boga możemy uzdrowić świat, pracując wszyscy razem na rzecz wspólnego dobra, nie tylko dla swojego własnego” – powiedział Papież w katechezie. Franciszek zaznaczył, że z kryzysu możemy wyjść lepszymi, jeśli wszyscy razem będziemy dążyli do dobra wspólnego, w przeciwnym razie wyjdziemy z niego gorsi.
2020-09-10 08:29:46
miniaturka

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ORPEG wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonaleni umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęca polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość.
2020-09-10 08:39:50
miniaturka

„Przyszła ziemia” - dialog Papieża z publicystą kulinarnym

Kolejny włoski publicysta postanowił opowiedzieć czytelnikom o swych spotkaniach z Papieżem. Tym razem jest to Carlo Petrini, w przeszłości działacz nie istniejącej już Partii Jedności Proletariatu, czyli radykalnego skrzydła włoskich komunistów, a obecnie publicysta zajmujący się tematyką kulinarną.
2020-09-10 08:55:29
miniaturka

Aborcja dla kariery sportowej

Szokujące dane i napawające smutkiem wypowiedzi sportsmenek przyniosło badanie, dotyczące aborcji w świecie zamożnego i pełnego sukcesów brytyjskiego sportu.