Strona główna
opoka.org.pl
2020-09-03 10:26
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ORPEG wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonaleni umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęca polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość.

Autor/źródło: photogenica.pl, 4x5 Coll- Eyewire Returns, licencja: Jak album

SZKOŁY POLSKIE NA ŚWIECIE  -  obecne są w 36 krajach na 4 kontynentach.

Jednym z wiodących zadań Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest organizacja kształcenia online w szkołach Ośrodka, tj. Szkole Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącym. System kształcenia online jest dedykowany uczniom migrującym i czasowo przebywającym za granicą. Obie placówki podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej. Kształcenie jest bezpłatne i prowadzone w jednym z dwóch programów nauczania:  

- uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny w szkołach lokalnych. Zajęcia odbywają się z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce;

- ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie uczęszczają do szkół lokalnych i obowiązek szkolny spełniają w ORPEG. Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania mają możliwość zdawania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego.

Nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Zarówno uczniowie, jak i rodzice otrzymują pełne wsparcie podczas realizacji procesu edukacyjnego poprzez zaopatrywanie w bezpłatne podręczniki szkolne oraz materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość.

Liczba uczniów stale rośnie: w roku szkolnym 2015/2016 wynosiła 566 uczniów, a w 2019/2020 – już 1300. Uczniowie rozlokowani są w 75 krajach na całym świecie.

Uczniowie otrzymują legitymacje szkolne i świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, tożsame z dokumentami obowiązującymi w szkołach w Polsce.

Ośrodek zajmuje się również wspomaganiem nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą poprzez kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej, głównie wysyłając ich do krajów historycznych zsyłek Polaków. Polscy nauczyciele wyjeżdżają do Armenii, na Białoruś, do Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, na Łotwę, do Mołdawii, Rosji, Rumunii, Uzbekistanu, na Ukrainę, a także do Turcji i Argentyny.

W roku szkolnym 2019/2020 Ośrodek skierował za granicę 117 nauczycieli. ORPEG przekazuje bezpłatnie podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.

Ośrodek realizuje swoją misję także poprzez wsparcie nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, organizując dla nich szkolenia online oraz doskonalenie zawodowe w Polsce i w miejscach ich pracy.

Wydzieloną działalnością szkoleniową jest prowadzenie kursów adaptacyjno - językowych dla repatriantów i ich rodzin. Celem kursów jest pomoc w asymilacji repatriantów w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu ich umiejętności komunikowania się w języku polskim. Zajęcia prowadzone są przy wsparciu przedstawicieli m.in. MSWiA, ZUS, Izby Administracji Skarbowej, kuratoriów oświaty, wojewódzkich urzędów pracy, centrów pomocy społecznej. W 2019 roku z kursów w formie obozów skorzystało 135 repatriantów.

Wyżej wymienione działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, których przytoczyliśmy jedynie część, mają za zadanie kształtować i podtrzymywać poczucie tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Mamy prawo wierzyć, że wywiązujemy się z tych zobowiązań należycie i możemy z ufnością podejmować się kolejnych wyzwań służących szeroko pojętej oświacie polonijnej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2020-09-10 07:43:41
miniaturka

Jubileuszowy XXXV Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów "NIEPOKALANA 2020"

Jubileuszowy XXXV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów "NIEPOKALANA 2020" odbędzie się w formule mieszanej, tradycyjnej i on-line w dniach od 18 - 20 września 2020 roku w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie koło Otwocka.
2020-09-10 07:50:09
miniaturka

Papież: zdrowe społeczeństwo buduje się na skale dobra wspólnego

„Z pomocą Boga możemy uzdrowić świat, pracując wszyscy razem na rzecz wspólnego dobra, nie tylko dla swojego własnego” – powiedział Papież w katechezie. Franciszek zaznaczył, że z kryzysu możemy wyjść lepszymi, jeśli wszyscy razem będziemy dążyli do dobra wspólnego, w przeciwnym razie wyjdziemy z niego gorsi.
2020-09-10 08:00:59
miniaturka

XX Dzień Papieski

W niedzielę, 11 października pod hasłem „Totus Tuus” będziemy przeżywać XX Dzień Papieski, który na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń kościelnych i społecznych. Dzień Papieski to okazja do ponownego zagłębienia się w nauczanie i postać świętego Jana Pawła II, a także włączenia się w pomoc na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.
2020-09-10 08:39:50
miniaturka

„Przyszła ziemia” - dialog Papieża z publicystą kulinarnym

Kolejny włoski publicysta postanowił opowiedzieć czytelnikom o swych spotkaniach z Papieżem. Tym razem jest to Carlo Petrini, w przeszłości działacz nie istniejącej już Partii Jedności Proletariatu, czyli radykalnego skrzydła włoskich komunistów, a obecnie publicysta zajmujący się tematyką kulinarną.
2020-09-10 08:55:29
miniaturka

Aborcja dla kariery sportowej

Szokujące dane i napawające smutkiem wypowiedzi sportsmenek przyniosło badanie, dotyczące aborcji w świecie zamożnego i pełnego sukcesów brytyjskiego sportu.
2020-09-10 09:47:10
miniaturka

Brazylia świętowała swój Dzień Niepodległości

„To szczególnie ważne dla krajów kolonialnych” – mówi wywodzący się z tego kraju prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego zaznacza, że na skutek pandemii tegoroczne uroczystości zostały zredukowane do minimum.