Strona główna
opoka.org.pl
2019-10-23 14:10
ks. Jarosław Kowalczyk / prof. Anna Zellma, ks. dr Wojsław Czupryński

XX Dni Interdyscyplinarne w Olsztynie

W dniach 22-23 października b.r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbywają się XX Dni Interdyscyplinarne.

Uczestnicy Konferencji na UWM

Są one zatytułowane: W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja. W czterdziestolecie ogłoszenia adhortacji apostolskiej „Catechesi Tradendae”. Tegorocznym ich organizatorem jest Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki. Główną ideą, która przyświeca organizatorom, jest chęć wejścia w dialog z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, podjęcia refleksji i wymiany doświadczeń na temat różnych aspektów wychowania, które z uwagi na dobro dzieci i młodzieży wymaga  współpracy rodziny, szkoły, Kościoła i Policji.

    W pierwszym dniu konferencji wystąpili znawcy zagadnień wychowania i katechezy. Interesujący referat wygłosił ks. prof. Wojciech Cichosz (z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) o ponowoczesnej rekonfiguracji nauki i koncepcji wychowania. Do tego referatu bezpośrednio nawiązał ks. dr Wojsław Czupryński, zwracając uwagę na nowe wyzwania w zakresie przygotowania do małżeństwa. Dr Małgorzata Dagiel (pedagog i polonistka z Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie) zwróciła uwagę na etyczny i estetyczny wymiar języka w wychowaniu.  

W części poświęconej katechezie ważny głos zabrał ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, który poszukiwał odpowiedzi na pytanie: jaka katecheza dla młodzieży? Prelegent wskazał na „nowe wyzwania i stare problemy”. Prof. dr hab. Anna Zellma poszukiwała odpowiedzi na pytanie jakie wyzwania w zakresie celów, treści, form i metod wychowania stoją przed  rodzicami, nauczycielami, katechetami. Kolejni prelegenci wygłosili referat na temat wychowania do wiary w domu i szkole (ks. dr Radosław Mazur) oraz zaangażowania katechetów świeckich w katechezę parafialną na terenie archidiecezji warmińskiej (ks. dr Adam Bielinowicz). Po tych wystąpieniach prelegentów rozwinęła się dyskusja na temat wychowania.

Formuła dni interdyscyplinarnych jest otwarta dla wszystkich. Każdy może przyjść na interesujący go wykład czy wziąć udział w dyskusji.  W drugim dniu zaplanowano wykłady i debaty z udziałem katechetyków (ks. dra hab. Romana Buchty z Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach), pedagogów (mgr Aleksandry Szczesiul z Wydziału Nauk Społecznych UG), i funkcjonariusza policji: Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Agaty Tyburskiej. Pracownicy Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii UWM w Olsztynie do wspólnej debaty zaprosili przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych oraz praktyków: pedagogów i katechetów wraz z młodzieżą. Szukają bowiem różnych sposobów, by orędzie zbawienia docierało do jak najszerszych kręgów. Chcą służyć prawdzie i działać na rzecz lokalnej społeczności.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-10-23 13:30:34
miniaturka

Sąd uznał niewinność posądzanego o pedofilię księdza

Trzy lata temu ks. José Antonio Molina, kapłan z San Salvadoru, został bezpośrednio przez papieża w trybie pilnym suspendowany za rzekomą pedofilię i zwolniony ze wszystkich stanowisk i funkcji.
2019-10-23 13:39:39
miniaturka

Międzyreligijna Modlitwa o Pokój w Warszawie

W nawiązaniu do międzyreligijnego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, którego inicjatorem był Jan Paweł II, przedstawiciele wielu religii spotkają się w Warszawie 26 października, aby w jednym miejscu modlić się o pokój na świecie.
2019-10-23 14:09:19
miniaturka

Bp Rojek do alumnów: w każdej chwili dajesz świadectwo o tym, kim naprawdę jesteś

W każdej chwili dajesz świadectwo o tym, kim naprawdę jesteś. Pokazujesz, ile prawdy jest w Twoich deklaracjach i jak mają się one do twoich czynów - powiedział bp Marian Rojek.
2019-10-23 14:57:48
miniaturka

Nina Nowak - czołowa śpiewaczka polska zaśpiewa w Warszawie w Dzień Zaduszny

Nina Nowak, czołowa polska śpiewaczka klasyczna, zaśpiewa w Warszawie w niedzielę 3 listopada w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej na uroczystej Mszy Św. oraz koncercie po Mszy w Dzień Zaduszny.
2019-10-23 15:30:37
miniaturka

Papież na Twitterze o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

Papież Franciszek w swoim wpisie na Twitterze mówi dziś o przeżywaniu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
2019-10-23 15:41:16
miniaturka

Ordo Iuris uważa, że uchwała dotycząca katolickich pielgrzymów jest wadliwa

Rada Miasta chce, aby archidiecezja częstochowska przekazywała miastu rekompensatę za pielgrzymów przybywających na Jasną Górę w bliżej nieokreślonym „sezonie pielgrzymkowym”.