Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-10-10 15:26
Ks. Robert Capała / Danuta Król

Występ chóru CHORAŁ - 100 lecie odzyskania niepodległości Polski

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę to rocznica, która zaktywizowała wiele rożnych środowisk społecznych w całym kraju do przedsięwzięć, które mają w piękny sposób upamiętnić tę jakże ważną rocznicę.

Chór Chorał

W szerokiej gamie rożnych wydarzeń kulturalnych organizowanych z tej okazji pojawiła się także inicjatywa Uniwersytetu III wieku z Łagowa, który zaprosił do naszego kościoła parafialnego chór "Chorał" z parafii p.w. Świętej Trójcy w Rakowie. Chór ten przybył w niedzielę 7 października by dać koncert pieśni patriotycznych i religijnych, a także uczestniczyć czynnie we Mszy Świętej ubogacając liturgię swoim śpiewem.

INFORMACJA O ZESPOLE:

W Rakowie przez dziesięciolecia działały grupy amatorów śpiewaków. Najstarsi mieszkańcy i mieszkanki w miejscowości przywołują wspomnienia, że odkąd sięgają pamięcią, w Rakowie od „zawsze" działał chór. I że w chórach tych śpiewali ich dziadkowie... Historia lokalna podaje, że grupy śpiewacze składały się przeważnie z mężczyzn, ale zdarzyły się też formacje mieszane, jednak ich byt był wtedy krótszy...

Obecny Chór „Chorał", jest kolejną, obecnie 20-osobową grupą w historii chórów rakowskich kontynuującą szczytne dziedzictwo muzyczne przodków. Założony jako parafialny chór męski, a właściwie reaktywowany po kilku latach pauzy w roku 1991 przez  Śp. Pana Mirosława Kowalika, lokalnego działacza i organistę w parafii Raków, od dwóch lat działa w mieszanym składzie (do wykruszającego się grona mężczyzn śpiewaków dołączyły panie). Od ok. 8 lat, po śmierci swego inicjatora, jest prowadzony społecznie przez Pana Adama Barabasza, emerytowanego nauczyciela muzyki w placówkach oświatowych Rakowie. Chór zwyczajowo występuje w miejscowości i parafii Raków, głównie podczas nabożeństw kościelnych, uroczystości religijnych, świąt, rocznic, ale zdarzają się także gościnne występy w miejscowościach rodzimej gminy oraz miejscach ościennych, czasem w regionie lub nawet poza jego granicami.

REPERTUAR:

Chór wykonuje przeważnie repertuar kościelny, będący oprawą liturgiczną mszy, uroczystości religijnych, świąt, ważną pozycję stanowią w tej kategorii muzyki – pieśni o tematyce wielkopostnej. Panowie od lat wykonują Męki Pańskie (wg Św. Mateusza, Łukasza, Jana, Marka), śpiewem ubogacają liturgię Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, Mszy Św. Rezurekcyjnej. Poza tym, w repertuarze Chóru „CHORAŁ" są utwory o tematyce patriotycznej, niepodległościowej, partyzanckiej. Okazjonalnie chór występuje także z repertuarem biesiadnym, ludowym, sięgając do utworów wykonywanych przez zespoły narodowe, jak: „Śląsk, Mazowsze" czy takich, które są charakterystyczne tylko dla tradycji śpiewaczych Rakowa i okolic.


Koncert, który odbył się w niedzielę, 7 października br. w kościele parafialnym w Łagowie zainspirowany był wydarzeniami historycznymi, które wpisują się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Data koncertu była szczególna, bo równe 100 lat temu, właśnie 7 października 1918 r., Rada Regencyjna odezwą „Do Narodu Polskiego" zapowiedziała powstanie niepodległej Polski. Podstawą prawną było tzw. 14 punktów Thomasa Woodrowa Wilsona, czyli zaakceptowany przez Państwa Centralne fundament przyszłych rokowań pokojowych, kończących I wojnę światową. Przez wielu historyków data ta jest uważana za datę przełomową, właściwy początek Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż to  Punkt trzynasty Orędzia prezydenta USA do Kongresu gwarantował niepodległość Polsce.

Podczas koncertu wykonano następujące utwory:

1. "Bogarodzica Dziewica - Hymn. Tekst: J. Słowacki, muz. : J. Żukowski, oprac. na chór mieszany: K. Pasionek.

2. Modlitwa obozowa.

3. Orzeł Biały (właściwie: Ciężko ranny orzeł biały).

4. Kwiaty polskie (Śpiewa Ci obcy wiatr).

5. Błękitne rozwińmy sztandary.

6. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną.


Podziel się tym materiałem z innymi: