Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-07-25 12:18
dr Marek Sobisz

TUW PZUW finansuje szkolenia dla personelu medycznego

3 lipca 2018 roku Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, wręczył pierwszy certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”. Wyróżnienie otrzymał Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Autor/źródło: Grupa PZU

Dokument potwierdza, że zrealizowany pakiet szkoleń prewencyjnych ma realny wpływ na poprawę jakości w ochronie zdrowia i zmniejsza ryzyko medyczne hospitalizowanych pacjentów w tej placówce. Patronem honorowym projektu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Projekt finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW. Bezpłatne szkolenie „Dobre Relacje z Pacjentem” Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje placówkom medycznym, które są członkami TUW PZUW.  Specjaliści TUW PZUW, w tym lekarze z dużym doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym, we współpracy z fachowcami z zakresu komunikacji interpersonalnej z firmy Next Medica Sp. o.o., w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszkolili ponad 5 000 dyrektorów placówek, ordynatorów, lekarzy, pielęgniarek, specjalistów ds. epidemiologii i zakażeń szpitalnych i specjalistów ds. jakości z 40 szpitali. Podczas warsztatów, seminariów i e-learningów, poruszone zostały zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej w podmiotach leczniczych, praw pacjenta, dokumentacji medycznej, zakażeń szpitalnych i zdarzeń niepożądanych.


- Zapewnienie dobrych, partnerskich relacji z pacjentami jest warunkiem niezbędnym dla prowadzenia skutecznych projektów poprawy jakości leczenia i ma duży wpływ na zmniejszenie ryzyka medycznego hospitalizowanych, na czym nam jako ubezpieczycielowi szczególnie zależy. Cieszymy się, że dzięki wykorzystaniu środków prewencyjnych i wiedzy specjalistów TUW PZUW i Next Medica Sp. z o.o. przyczyniamy się do poprawy standardów opieki nad pacjentami i wierzymy, że program prewencyjny „Dobre Relacje z Pacjentem” przełoży się na zmniejszenie ryzyk medycznych w przyszłości – powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.


Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest nadanie certyfikatu „Dobre Relacje z Pacjentem”. Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu jest pierwszą placówką, która otrzyma to wyróżnienie.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji  kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali.

Idea wzajemności leży u podstaw ubezpieczeń i nie była ona obca również na terytorium Polski. Pierwsze umowy oparte na zasadzie wzajemności pojawiły się już w XVIII w. TUW PZUW kontynuuje te tradycje, wracając do źródeł ochrony ubezpieczeniowej na polskim rynku. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW są jednocześnie jego „właścicielami”. Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF.

Zgodnie z założeniami strategii w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: podmiotach szpitalnych, klientach korporacyjnych oraz programach typu affinity. Od 2018 r. swoją ubezpieczeniową grupę docelową firma wzbogaciła o jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja prasowa Grupy PZU - Partnera Portalu OPOKA
Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: zdrowie, medycyna, bzepiczeństwo